[ Välkommen ] [ Home ]

 


 

GEMATRIA [ till Sida 1 ] [ Sidan 2 ]

 


 

 

GUDS ORD

 

הדבר Ordet (Joh. 1:1),

הוא האלהים ובן-האדם

Han är Gud och människa och

אלהי Gud (מילוי)

siffervärde är 211.

 

       211 מאתים ואחד-עשר

       två hundra elva och

       הוא צלם האלהים הנעלם

       Han är den osynlige

       Gudens avbild (מילוי Kol. 1:15)

       siffervärde är 1080.

 

       2, 1, 1 שנים אחד אחד

       två, en, en,

       יהוה הוא בישוע

       JHVH är i Jeshua,

       מושיע

       frälsare, Frälsaren, Helper och

       הוא האלהים

       Han är Gud (מילוי)

       siffervärde är 426.

 

       2, 1, 1 שנים אחד אחד

       två, en, en (מיספר גדול) och

       יועץ rådgivare (מיספר גדול Jes. 9:6)

       siffervärde är 986.

 

*

 

הדבר Ordet (מילוי Joh. 1:1) ja

מבשר föra goda nyheter,

en budbärare, ger ett bra budskap,

133 מאה שלשים ושלש

ett hundra och trettiotre,

102 מאה ושתים ett hundra två och

2003 אלפים ושלשה tvåtusen tre

siffervärde är 1362.

 

       1362 אלף שלש-מאות ששים ושתים

       ett tusen trehundra sextiotvå och

       אשר אלהים היה במשיח

       Ty det var Gud som i Messias

       (מילוי 2 Kor. 5:19)

       siffervärde är 2594.

 

       1, 3, 6, 2 אחד שלשה ששה שנים

       en, tre, sex, två,

       הדבר נהיה בשר וישכן בתוכנו

       Och Ordet vart kött och tog sin

       boning ibland oss (Joh. 1:14) och

       דבר האלהים Guds Ord (מילוי)

       siffervärde är 1653.

 

       גואל Återlösaren, Messias, Frälsaren (הקדמי)

       siffervärde är 133.

 

       אלהינו vår Gud,

       בן-האדם Människosonen och

       בעל make, ägare av

       siffervärde är 102.

 

       ישוע הוא האל ובן-האדם

       Jeshua är Gud och människa (מילוי)

       siffervärde är 2003.

 

*

 

הדבר Ordet (הקדמי Joh. 1:1),

1074  אלף ושבעים וארבעה

ettusen sjuttiofyra,

1, 0, 4 אחת אפס ארבע en, noll, fyra,

1, 4, 0 אחת ארבע אפס en, fyra, noll och

4, 0, 1 ארבע אפס אחת fyra, noll, ett

siffervärde är 823.

 

       823  שמונה-מאות עשרים ושלש

       åttahundra tjugotre,

       הוא ישוע המשיח בן-אלהים

       Han är Jeshua Messias, Guds son (מיספר גדול),

       אלהים בישוע המשיח

       Gud i Jeshua Messias (מילוי) och

       האדון המשיח

       Herren Messias (מילוי מיספר גדול)

       siffervärde är 2104.

 

       823 שמונה שנים שלשה

       åtta, två, tre och

       שר-שלום

       Fridsfurste (מיספר גדול Jes. 9:6)

       siffervärde är 1436.

 

       משיח בן-דוד

       Messias Davids son (מיספר גדול) och

       בן son (מילוי מיספר גדול)

       siffervärde är 1074.

 

       אחד האלהים

       en Gud,

       הוא האדון יהוה

       Han är Herren JHVH och

       מלך דוד

       kung David

       siffervärde är 104.

 

       מלך די יהודיא

       judarnas kung (aram.)

       siffervärde är 140.

 

       המשיח הוא יהוה

       Messias är JHVH

       siffervärde är 401.

 


 

דברך אמת

Ditt ord är sanning (Joh. 17:17) och

לא חכמת העולם הזה

en visdom som icke tillhör

denna tidsålder (1 Kor. 2:6)

siffervärde är 667.

 

*

 

דְּבָרְךָ אֱמֶת

Ditt ord är sanning (מיספר גדול),

בסתרי התנ"ך

Hemligheterna i Gamla Testamentet,

מצפונות התנ"ך

från gömd i Gamla testamentet och

בדבר האלהים

i Guds Ord (הקדמי)

siffervärde är 1147.

 

       1147 אלף מאה ארבעים ושבע

       ettusen etthundra fyrtiosju,

       הוא בן-אדם המשיח ישוע

       Han är den människa Messias Jeshua,

       אלהי באדון ישוע המשיח

       Gud i Herren Jeshua Messias,

       קדש-קדשים

       Förintelsen; allraheligaste och

       מְשִׁיחֶךָ din smordes, din Messias

        (מיספר גדול Ps. 89:52)

       siffervärde är 858.

 

       1147 אלף מאה ארבעים ושבע

       ettusen etthundra fyrtiosju

       (מיספר גדול) och

       הוּא צֶלֶם הָאֱלֹהִים הַנֶּעְלָם

       Han är den osynlige Gudens avbild

       (מיספר גדול Kol. 1:15)

       siffervärde är 2138.

 

       1, 1, 4, 7 אחד אחד ארבעה שבעה

       en, en, fyra, sju,

       מגימטריא משיחי

       från messianska Gematria och

       בגימטריאות i Gematria (plural)

       siffervärde är 681.

 

*

 

דְּבָרְךָ אֱמֶת

Ditt ord är sanning (מילוי),

שמו עמנואל

hans namn Immanuel,

מן-המקראות

från skrifter (מילוי),

בגמטריאות

i Gematria (מילוי plural) och

1489 אלף ארבע-מאות שמונים ותשע

ettusen fyrahundra åttionio

siffervärde är 2053.

 

       2053 אלפים חמשים ושלשה

       två tusen femtiotre,

       לכם שלוח דבר

       skickade oss ord (מיספר גדול) och

       דבר האמונה

       ordet om tron (הקדמי Rom. 10:8)

       siffervärde är 1200.

 

       2053 אלפים חמשים ושלשה

       två tusen femtiotre

        (מיספר גדול) och

       לנו לחכמה מאת האלהים

       oss. .. till visdom från Gud

        (מילוי מיספר גדול 1. Kor. 1:30)

       siffervärde är 2320.

 

       2, 0, 5, 3 שתים אפס חמש שלש

       två, noll, fem, tre och

       ישוע הוא האלהים

       Jeshua är Gud (הקדמי)

       siffervärde är 1869.

 

       המשיח הוא יהוה

       Messias är JHVH (הקדמי)

       siffervärde är 1489.

 


 

[ Tillbaka upp ]

 

 

FÖRSAMLINGEN

 

הבית השלישי Tredje Templet

siffervärde är 1072.

 

       1072 אלף שבעים ושנים

       ettusen sjuhundra två,

       הברית החדשה

       ett Nytt Förbund,

       אל-ירושלם החדשה

       till Nya Jerusalem och

       עַד כִּי־יִכָּנֵס מְלֹא הַגּוֹיִם

       skall fortfara intill dess hedningarna

       kommit in i fulltalig skara hava (Rom. 11:25)

       siffervärde är 939.

 

*

 

הבית השלישי Tredje Templet (מילוי),

בכל-הקדושים i alla helgon (מילוי),

443 ארבע-מאות ארבעים ושלשה

fyrahundra fyrtio tre,

540 חמש-מאות וארבעים

femhundra fyrtio (מיספר גדול),

1, 3, 3, 8 אחד שלשה שלשה שמונה

en, tre, tre, åtta,

1, 3, 8, 3 אחד שלשה שמונה שלשה

en, tre, åtta, tre,

1, 8, 3, 3 אחד שמונה שלשה שלשה

en, åtta, tre, tre,

3, 1, 4, 7 שלש אחת ארבע שבע

tre, en, fyra, sju,

3, 4, 7, 1 שלש ארבע שבע אחת

tre, fyra, sju, en,

2, 6, 8, 4 שנים ששה שמונה ארבעה

två, sex, åtta, fyra och

6, 4, 8, 2  ששה ארבעה שמונה שנים

sex, två, fyra, åtta

siffervärde är 1684.

 

       יהודים משיחי

       messianska judar och

       העדר הקטן

       lilla hjord (Luk. 12:32)

       siffervärde är 443.

 

       בית-יהוה אלהינו

       JHVH:s, vår Gud rum och

       עדת האדון

       Herrens församling

       siffervärde är 540.

 

       העברים hebreiska (הקדמי) och

       המאמינים מן-הגוים

       de troende hedningar (הקדמי)

       siffervärde är 1338.

 

       עמי אתם I skolen vara mitt folk

       (מילוי מיספר גדול 3. Mos. 26:12)

       siffervärde är 1383.

 

       לקח מעץ החיים ואכל

       tar Livets Träd och äta

       siffervärde är 1833.

 

       מכל הארצות från alla länder (הקדמי)

       siffervärde är 3147.

 

       כל אשר-יקרא בשם יהוה ימלט

       var och en som åkallar JHVH:S namn

      han skall varda frälst (מילוי Joel 2:32)

       siffervärde är 3471.

 

       אל-ארץ חדשה

       till ett nytt land (מילוי מיספר גדול)

       siffervärde är 2684.

 

       תשועת ישראל

       frälsning för Israel (הקדמי Jer. 3:23)

       siffervärde är 6482.

 

*

 

הבית השלישי Tredje Templet (הקדמי) och

עַד כִּי־יִכָּנֵס מְלֹא הַגּוֹיִם

skall fortfara intill dess hedningarna

kommit in i fulltalig skara hava (הקדמי Rom. 11:25)

siffervärde är 3988.

 


 

יקם מן הארץ stiga ifrån jorden och

עבדיו את-זה הכו

hans tjänare

siffervärde är 536.

 

       536 חמש-מאות שלשים וששה

       femhundra trettiosex,

       להם מלכות השמים

       dem hör himmelriket till

       (מיספר גדול Matt. 5:3,10) och

       מלכו עד.עולמי עלמים

       de skola regera i evigheternas evigheter
       (
מילוי מיספר גדול Upp. 22:5)

       siffervärde är 2086.

 

*

 

יקם מן הארץ

stiga ifrån jorden (מיספר גדול),

9, 2, 3 תשע שתים שלש

nio, två, tre (מילוי) och

9, 3, 2 תשע שלש שתים

nio, tre, två (מילוי)

siffervärde är 2556.

 

       היה בהאחרית הימים נאם אלהים

       det skall ske i de yttersta dagarna,

       säger Gud (Apg. 2:17)

       siffervärde är 923.

 

       מאמינים ישוע הנצרי

       tro till Jeshua från Nasaret

       siffervärde är 932.

 

*

 

יקם מן הארץ

stiga ifrån jorden (מילוי),

הוא יקוץ

han är vaken,

79 שבעים ותשעה

sjuttionio,

97 תשעים ושבעה

nittiosju,

247 מאתים וארבעים ושבעה

tvåhundra fyrtiosju,

274 מאתים ושבעים וארבעה

tvåhundra sjuttiofyra,

1032 אלף ושלשים ושנים

ettusen trettiotvå,

1135 אלף ומאה ושלשים וחמש

ettusen ett hundra trettiofem och

8, 8, 8 שמונה שמונה שמונה

åtta, åtta, åtta

siffervärde är 1203.

 

       1203 אלף ומאתים ושלשה

       ettusen två hundratre,

       אוצר בשמים en skatt i himmelen

       (מיספר גדול Mark. 10:21) och

       אשת השה Lammets hustru

       (מילוי Upp. 21:9)

       siffervärde är 1249.

 

       1203 אלף ומאתים ושלשה

       ettusen två hundratre (מיספר גדול),

        אודה שמו לפני אבי ולפני מלאכיו

       kännas vid hans namn inför min Fader

       och inför hans änglar (מילוי Upp. 3:5) och

       איננו כי-לקח אתו אלהים

       såg man honom icke mer,

       ty Gud tog honom bort
       (
מילוי מיספר גדול 1 Mos. 5:24)

       siffervärde är 2529.

 

       1, 2, 0, 3 אחת שתים אפס שלש

       en, två, noll, tre och

       כפתהו החותם השביעי

       Lammet bröt det sjunde inseglet

       (מיספר גדול Upp. 8:1)

       siffervärde är 1930.

 

       1, 2, 0, 3 אחת שתים אפס שלש

       en, två, noll, tre (מיספר גדול) och

       להם מלכות השמים

       dem hör himmelriket till
       (
מילוי מיספר גדול Matt. 5:3,10)

       siffervärde är 2490.

 

       עדה församling, gemenskapen

       siffervärde är 79.

 

       זמן tid; tidpunkt; kallar för (till måltid)

       siffervärde är 97.

 

       הלולה juhla, bröllop jubileet (הקדמי)

       siffervärde är 247.

 

       הם היו עם-סגלה

       de är egendom som människor

       (utvalda folk) och

       גאלה befrielse, frälsning, inlösen;

       Messias ankomst

       siffervärde är 274.

 

       היוועדות

       assemblage (מילוי),

       את-יום בואו

       ankomstdagen (מיספר גדול),

       זה זמן יציאה

       det är en tid för avgång (הקדמי) och

       אז יבוא הקץ

       sedan skall slutet komma (מיספר גדול)

       siffervärde är 1032.

 

       השתדכות

       äktenskap, att ansluta sig,

       יאהב את-האדון

       älskar Herren (מיספר גדול),

       אנשים מן-הקהל

       medlemmar av församlingen (מילוי),

       מתי-מעט ett fåtal, få människor,

       väldigt liten antalet (מילוי) och

       חג-הסכות Lövhyddohögtiden (מילוי)

       siffervärde är 1135.

 

       ישוע אני אוהב אותך

       Jeshua, jag älskar dig och

       אסיף säd skärande, avverkning;

       skördetid  (מילוי מיספר גדול)

       siffervärde är 888.

 


 

רוח ונפש וגוף

ande och själ och kropp (1. Thess. 5:23) och

התנצר blir den nasaré,

vända sig till nasaré

siffervärde är 745.

 

       745 שבע-מאות ארבעים וחמשה

       sjuhundra fyrtiofem och

       הוא הרוח המים והדם

       Anden, vattnet och blodet

       (מיספר גדול 1. Joh. 5:8)

       siffervärde är 1501.

 

       745 שבע-מאות ארבעים וחמשה

       sjuhundra fyrtiofem

       (מיספר גדול) och

       יטבלו בשם ישוע האדון

       läto de döpa sig i Herren Jeshua namn

       (מיספר גדול Upp. 19:5)

       siffervärde är 2061.

 

       7, 4, 5 שבעה ארבעה חמשה

       sju, fyra, fem och

       חיי עולם לכם

       ni har evigt liv (מילוי)

       siffervärde är 1008.

 


 

קהל פילדלפיא

Filadelfias församling (Upp. 3:7),

באמונה

i tro; genom tron; troget och

לשמי mitt namn

siffervärde är 380.

 

*

 

קהל פילדלפיא

Filadelfias församling (מילוי) och

אדוקות ortodox (מילוי)

siffervärde är 1161.

 

*

 

קהל פילדלפיא

Filadelfias församling (הקדמי) och

קהילת-הנוצרית

Nazarenes församling (מילוי)

siffervärde är 1856.

 


 

בקהל אפסוס

i församling i Efesus,

שמד judisk förföljelse;

kommit konvertera från judendomen

till kristendomen med tvång och

נפלג skall delas (מילוי)

siffervärde är 344.

 

*

 

בקהל אפסוס

i församling i Efesus (מילוי),

היחלקות delning och

בשורה אחרת

ett annat slags evangelium (2. Kor. 11:4)

siffervärde är 1122.

 

       1, 1, 2, 2  אחד אחד שנים שנים

       en, en, två, två och

       אנטישמיות

       antisemitism

       siffervärde är 826.

 

*

 

בקהל אפסוס

i församling i Efesus (הקדמי),

המה נגד התורה

de är emot Torah,

446 ארבע-מאות וארבעם ושש

fyrahundra fyrtiosex och

464 ארבע-מאות וששים וארבע

fyrahundra sextiofyra

siffervärde är 1655.

 

       1655 אלף שש-מאות חמישים וחמש

       tusen sexhundra femtiofem och

       וְלִבּוֹ רִחַק מִמֶּנִּי

       men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig

       (מילוי Jes. 29:13; Mark. 7:6)

       siffervärde är 1910.

 

       שיסוע delning

       siffervärde är 446.

 

       דתיים religiösa

       siffervärde är 464.

 


 

קהל לודקיא

Laodiceas församling (Upp. 3:14),

מומר överträdare och

נוכרי främmande, främling; icke juden

siffervärde är 286.

 

*

 

קהל לודקיא

Laodiceas församling (מילוי)

siffervärde är 1103.

 

       1103 אלף מאה ושלש

       ettusen etthundratre,

       אפיפיורות påvedömet och

       מרומא från Rom (מילוי)

       siffervärde är 793.

 

       1, 1, 0, 3 אחד אחד אפס שלשה

       en, en, noll, tre och

       רומי-קתולי

       romersk katolska

       siffervärde är 802.

 


 

[ Tillbaka upp ]

 

 

JERUSALEM

 

ירושלים Jerusalem (מילוי) och

אל-מדינת-ישראל till staten Israel

siffervärde är 1076.

 


 

כל ירושלים hel Jerusalem och

ליהודים för judarna (מילוי)

siffervärde är 646.

 

       646 שש-מאות ארבעים וששה

       sexhundra fyrtiosex och

       פרזות תשב ירושלם

       Jerusalem skall ligga såsom

       en obefäst plats (Sak. 2:4)

       siffervärde är 1981.

 

       646 שש-מאות ארבעים וששה

       sexhundra fyrtiosex (מילוי) och

       העיר אשר נקרא שמך עליה

       staden som är uppkallad

       efter ditt namn (מילוי Dan. 9:18)

       siffervärde är 3330.

 


 

העיר הקדושה

Heliga Stad (Jes. 52:1) och

יורד מן השמים

kommer ned från himmelen (Upp. 3:12)

siffervärde är 705.

 


 

אל ירושלים החדשה

till Ny Jerusalem och

בעולם הנשמות

i världen efter döden

siffervärde är 949.

 


 

עמי אתם I skolen vara Mitt folk (מילוי) och

1, 1, 2, 8 אחד אחד שנים שמונה ett, ett, två, åtta

siffervärde är 827.

 

       יהודים judarna (מילוי מיספר גדול)

       siffervärde är 827.

 


 

ישראל Israel,

אתן לכם skall jag giva eder och

1107 אלף ומאה ושבע

ettusen ett hundrasju

siffervärde är 541.

 

       הארץ land (מיספר דגול)

       siffervärde är 1107.

 

*

 

ישראל Israel (מילוי) sekä

1034 אלף שלשים וארבעה

ettusen tretiofyra och

1043 אלף ארבעים ושלשה

ettusen fyrtiotre

siffervärde är 1075.

 

       1075 אלף ושבעים וחמש

       ettusen sjutiofem och

       הָיִיתִי לָהֶם לֵאלֹהִים וְהֵמָּה יִהְיוּ־לִי לְעָם

       jag skall vara deras Gud, och

       de skola vara mitt folk (Jer. 31:33)

       siffervärde är 893.

 

       1075 אלף ושבעים וחמש

       ettusen sjutiofem (מיספר דגול) och

       אם תרצו אין זו אגדה

       om du önskar det, så är det ingen dröm (מילוי)

       siffervärde är 2173.

 

       1, 0, 7, 5 אחד אפס שבעה חמשה

       en, noll, sju, fem och

       עם ליהוה JHVH:s folk (מילוי מיספר דגול)

       siffervärde är 884.

 

       היא אשתי hon är min fru (מילוי)

       siffervärde är 1034.

 

       מגודד insamlat (מילוי) och

       מרכז centrum; den centrala personen;

       att markera mitten; koncentrerad (הקדמי)

       siffervärde är 1043.

 

*

 

ישראל Israel (הקדמי) och

972 תשע-מאות ושבעים ושנים

niohundra sjutiotvå

siffervärde är 2051.

 

       היו לי לעם de skall vara mitt folk

       (מילוי מיספר גדול)

       siffervärde är 972.

 


 

מדינת-ישראל staten Israel,

אדמתם deras land,

1, 3 אחת שלוש ett, tre och

1, 7, 4, 7 אחד שבעה ארבעה שבעה

en, sju, fyra, sju

siffervärde är 1045.

 

       1045 אלף ארבעים וחמש

       ettusen fyrtiofem och

       להעם היהודי till judiska folket (מילוי)

       siffervärde är 788.

 

       1, 0, 4, 5 אחד אפס ארבעה חמשה

       en, noll, fyra, fem och

       הקהיל sammanföra (הקדמי)

       siffervärde är 785.

 

       יבא komma; importera;

       kommit importeras för

       siffervärde är 13.

 

       מלכות ישראל rike Israel (מילוי)

       siffervärde är 1747.

 


 

[ Tillbaka upp ]

 

 

HUSTRUN

 

אשה kvinna; hustrun och

מארסה förlovad, brud

siffervärde är 306.

 

יהודאי judisk (מילוי)

siffervärde är 603.

 

       306 שלש-מאות ושש

       trehundrasex,

       603 שש-מאות ושלש

       sexhundratre och

       הנה העירנה קדושה ירושלים החדשה

       den Heliga Staden,

       ett Nytt Jerusalem (Upp. 21:2)

       siffervärde är 1683.

 

*


אשה kvinna; hustrun (מילוי) och

היא כלי את

hon är -s behållare / maka

siffervärde är 477.

 

לישוע משיח

till Jeshua Messias och

משיחיות messianisk

siffervärde är 774.

 

       477 ארבע-מאות שבעים ושבע

       fyrahundra sjuttiosju,

       774 שבע-מאות שבעים וארבע

       sjuhundra sjuttiofyra och

       השמרים פקודי אלהים

       hålla Guds bud (Upp. 12:17)

       siffervärde är 2080.

 

       4, 7, 7 ארבע שבע שבע

       fyra, sju, sju,

       7, 7, 4 שבע שבע ארבע

       sju, sju, fyra och

       אישון ögonsten

       (מיספר דגול 5. Mos. 32:10)

       siffervärde är 1017.

 


 

אשת חיל En idog hustru

(Ords. 31:10)

siffervärde är 749.

 

       749 שבע-מאות ארבעים ותשע

       sjuhundra fyrtionio och

       משרתי המשיח הם

       de äro Messias tjänare

       (מיספר דגול 2 Kor. 11:23)

       siffervärde är 1918.

 

       749 שבע-מאות ארבעים ותשע

       sjuhundra fyrtionio (מילוי מיספר גדול) och

       השמרים את-מצות האלהים ואת-אמונת ישוע

       dem som hålla Guds bud och

       bevara tron på Jeshua (מילוי Upp. 14:12)

       siffervärde är 4238.

 


 

כלי behållare; maka

(1. Thess. 4:4; 2. Tim. 2:21)

siffervärde är 60.

 

       60 ששים sextio (מילוי),

       אלה נקנו מתוך בני האדם

       de hava blivit friköpta

       i från människorna (Upp. 14:4) och

       נצרים nasaréerna (מילוי)

       siffervärde är 820.

 

       60 ששים sextio (מילוי מיספר גדול),

       הם יהיו לי לעם de skola vara mitt folk

       (מיספר דגול 2. Kor. 6:16) och

       נצרים nasaréerna

       (מילוי מיספר גדול)

       siffervärde är 1376.

 

       6, 0 ששה אפס sex, nolla,

       במשיח ישוע i Messias Jeshua och

       נצרות nasaréerna (fem.)

       siffervärde är 746.

 


 

[ Tillbaka upp ]

 

 

SABBAT

 

יום שבת Sabbatsdagen och

שבתון vilodagen

siffervärde är 758.

 


 

[ Tillbaka upp ]

 

 

DOPET

 

טבילה אחת ett dop (Ef. 4:5) och

כבתחלה såsom i begynnelsen

siffervärde är 465.

 

       4, 6, 5 ארבעה ששה חמשה

       fyra, sex, fem och

       הטבלה לשם האדון ישוע המשיח

       Dopet i Herren Jeshua Messias namn

       siffervärde är 1236.

 


 

[ Tillbaka upp ]

 

 

CHURCH

 

כנסיה kyrkan

siffervärde är 145.

 

       145 מאה וארבעים וחמש

       sexhundra fyrtiofem och

       צאו ממנה עמי

       Dragen ut ifrån henne, I mitt folk

       (מילוי Upp. 18:4)

       siffervärde är 729.

 

*

 

כנסיה kyrkan (מילוי) och

צאו ממנה עמי

Dragen ut ifrån henne, I mitt folk

(Upp. 18:4)

siffervärde är 352.

 


 

כנסיות kyrkarna och

עשרה כתרים

den tio kronor (Upp. 13:1)

siffervärde är 764.

 


 

הרכלים köpmänne

(מילוי 1. Kung. 10:15) och

כמרים prästerna, christian (מילוי)

siffervärde är 790.

 


 

[ Tillbaka upp ]

 

 

BAABEL

 

בבל Babel (grek. Babylon)

siffervärde är 34.

 

       34 שלשים וארבעה

       tretiofyra (מיספר גדול) och

       לשדים åt onda andar (מילוי מיספר גדול)

       (5. Mos. 32:17, 1. Kor. 10:20)

       siffervärde är 1524.

 

       3, 4 שלשה ארבעה tre, fyra och

       בארץ שנער i Sinears land

       (1. Mos. 10:10)

       siffervärde är 913.

 


 

בבבל i Babelissa (grek. i Babylon)

siffervärde är 36.

 

       36 שלשים ושש tretiosex,

       אשר שם כשא השטן

       där varest satan bor

       (Upp. 2:13) och

       באחרית הימים

       i de yttersta dagarna

       (מיספר גדול 1. Mos. 49:1, Apg. 2:17)

       siffervärde är 1286.

 

       36 שלשים ושש

       tretiosex (מיספר גדול) och

       לקח הניקלסים

       nikolaiternas lära
       (מילוי מיספר גדול Upp. 2:15)

       siffervärde är 1846.

 

       3, 6 שלש שש tre, sex,

       זה בותיקן

       det är i Vatikanen (מיספר גדול),

       שרי צען

       Soans furstar (מילוי Jes. 19:13) och

       המוכרים והקונים

       säljare och köpare (מילוי) ovat

       siffervärde är 1230.

 

*

 

בבבל i Babelissa (מילוי)

siffervärde är 1310.

 

       1310 אלף שלש-מאות ועשר

       ettusen trehundratio och

       חברים לשדים

       gemenskap med de onda andarna
       (
מיספר גדול 1. Kor. 10:20)

       siffervärde är 1764.

 

       1, 3, 1, 0 אחד שלשה אחד אפס

       en, tre, en, noll,

       רומי קתולי

       romersk katolsk och

       מוכרים säljare (מילוי)

       siffervärde är 802.

 


 

[ Tillbaka upp ]

 

 

ÄNDENS TID

 

מועד מועדים וחצי

en tid, och tider, och en halv tid (Dan. 12:7)

numeric value is 404.

 

       404 ארבע-מאות וארבעה

       fyrahundra fyra och

       בקץ העולם

       i tidens ände (מילוי)

       siffervärde är 1004.

 


 

הקצף העתיד

den kommande vredesdomen,

יהיה לקץ העולם הזה

skall det ock ske vid tidens ände

(מילוי Matt. 13:40) och

2003 אלפים ושלש

tvåtusen tre

siffervärde är 797.

 

       שלש שנים וששה חדשים

       tre år och sex månader

       siffervärde är 2003.

 


 

[ Tillbaka upp ]

 

 

GOG

 

גוג Gog (Hes. 38:3) och

דוב björn (Dan. 7:5)

siffervärde är 12.

 

גוג Gog (מילוי),

לבסוף till slut och

מבולק bliver förött

siffervärde är 178.

 

       178 מאה ושבעים ושמונה

       ett hundra sjuttio åtta och

       הצפון Norr

       siffervärde är 881.

 

*

 

גוג Gog (הקדמי)

siffervärde är 33.

 

       33 שלשים ושלש

       tretiotre (מיספר גדול) och

       רעה אנכי מביא מצפון ושבר גדול

       jag skall låta olycka komma från norr,

       med stor förstöring (מיספר גדול Jer. 4:6)

       siffervärde är 1876.

 


 

[ Tillbaka upp ]

 

 

HELL

 

גיהנם

Gehenna, damnation, helvete

siffervärde är 108.

                  

       108 מאה ושמונה ett hundra åtta och

       היכחדות förstörelsen

       siffervärde är 453.

 

*

 

גיהנם

Gehenna, damnation, helvete (מיספר גדול),

חדרי מות grav och

1, 4, 7 אחד ארבעה שבעה

en, fyra, sju

siffervärde är 668.

 

       בֶן־הִנֹּם Hinnoms sons

       (Ben-Hinnom Jos. 15:8)

       siffervärde är 147.

 


 

בגיהנם

i Gehenna, i damnation, i helvetet,

סדום Sodom (Jud. 7) och

הפכה omhändertagande, destruktion

siffervärde är 110.

 

       110 מאה ועשרה

       ett hundrstio (מילוי) och

       מהפכת שדום

       fullständig destruktion av (מיספר גדול)

       siffervärde är 1215.

 

       1, 1, 0 אחת אחת אפס

       en, en, noll (מילוי) och

       שבק חיים לכל חי att dö (מילוי)

       siffervärde är 2182.

 

*

 

בגיהנם

i Gehenna, i damnation, i helvetet (מילוי),

בחדרי מות i graven och

שואה ומשואה Förintelsens brännare

siffervärde är 670.

 

       6, 7, 0 שש שבע אפס

       sex, sju, noll (מילוי),

       משיח שקר

       falsk messias, antikrist (מילוי) och

       666 שש מאות וששים וששה

       sexhundra sextiosex

       siffervärde är 2899.

 

*

 

בגיהנם

i Gehenna, i damnation, i helvetet (מילוי),

קפדה förstörelse (מילוי) och

אבדן avyttring (מיספר גדול)

siffervärde är 707.

 

       7, 0, 7 שבע אפס שבע

       sju, noll, sju och

       שָׂטָן satan (1. Krön. 21:1)

       siffervärde är 885.

 

*

 

בגיהנם

i Gehenna, i damnation, i helvetet

(מילוי מיספר גדול),

מפקרת skökan

(מילוי Ords. 23:27, Upp. 17:15),

801 שמונה-מאות ואחת

åtta hundra ett,

2, 0, 7 שתים אפס שבע

två, noll, sju,

2, 7, 0 שתים שבע אפס

två, sju, noll,

7, 0, 2 שבע אפס שתים

sju, noll, två,

7, 2, 0 שבע שתים אפס

sju, två, noll och

40 ארבעים fyrtio (מילוי)

siffervärde är 1263.

 

       1, 2, 6, 3 אחד שנים ששה שלשה

       en, två, sex, tre och

       מוכרים והקונים

       säljare och köpare (מיספר גדול)

       siffervärde är 1653.

 

       הולך רכיל

       förtalande, klaga (מיספר גדול)

       siffervärde är 801.

 

       לא נכונים falska

       siffervärde är 207.

 

       נהי נהיה beska klagomålet

       siffervärde är 270.

 

       החיה ונביא השקר
       vilddjuret och den falske profeten

        (Upp. 20:10),

       כומר kristen präst (מילוי),

       נענש kommer att medföra

       en straffavgift (מילוי) och

       לנצח evigt, för alltid (מילוי)

       siffervärde är 702.

 

       שדיות satanisk och

       גאיון stolt, höga och mäktiga (מיספר גדול)

       siffervärde är 720.

 

       גווייה den avlidne, den avlidnes kropp

       siffervärde är 40.

 


 

גוף בגיהנם

kropp i helvete (i Gehenna, מילוי) och

באש i eld (מילוי)

siffervärde är 883.

 


 

 

[ Tillbaka upp ] [ till Sida 1 ] [ Sidan 2 ] [ Välkommen ] [ Home ]