[ Kirjoituksia ]

 

 

 

TIETO

"Sillä Messias ei lähettänyt minua kastamaan, vaan

evankeliumia julistamaan - ei puheen viisaudella,

ettei Messiaan risti menisi mitättömäksi. Sillä sana

rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat,

mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.

Onhan kirjoitettu: 'Minä hävitän viisasten viisauden,

ja ymmärtäväisten ymmärryksen minä teen mitättömäksi'.
Missä ovat viisaat? Missä kirjanoppineet? Missä tämän

maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman

viisautta hullutukseksi? Sillä kun, Jumalan viisaudesta,

maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa,

niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen

kautta pelastaa ne, jotka uskovat, koskapa juutalaiset

vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta,
me taas saarnaamme ristiinnaulittua Messiasta, joka on

juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus, mutta joka

niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai

kreikkalaisia, on Messias, Jumalan voima ja Jumalan

viisaus. Sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset,

ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset. Sillä

katsokaa, veljet, omaa kutsumistanne: ei ole monta

inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa, ei monta

jalosukuista, vaan sen, mikä on hulluutta maailmalle,

sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeään, ja

sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi

saattaaksensa sen, mikä väkevää on, häpeään, ja sen,

mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen

Jumala valitsi, sen, joka ei mitään ole, tehdäksensä

mitättömäksi sen, joka jotakin on, ettei mikään liha

voisi kerskata Jumalan edessä. Mutta hänestä on

teidän olemisenne Messiaassa Jeshuassa, joka on

tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi

ja pyhitykseksi ja lunastukseksi, että kävisi, niinkuin

kirjoitettu on: 'Joka kerskaa, sen kerskauksena

olkoon Herra'. Niinpä, kun minä tulin teidän tykönne,

veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille

Jumalan todistusta julistamaan. Sillä minä olin päättänyt

olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi

Jeshuan Messiaan, ja Hänet ristiinnaulittuna. Ja ollessani

teidän tykönänne minä olin heikkouden vallassa ja

pelossa ja suuressa vavistuksessa, ja minun puheeni ja

saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan

Hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne

perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan.
Kuitenkin me puhumme viisautta täydellisten seurassa,

mutta emme tämän maailman viisautta emmekä tämän

maailman valtiasten, jotka kukistuvat, vaan me

puhumme salattua Jumalan viisautta, sitä kätkettyä,

jonka Jumala on edeltämäärännyt ennen maailmanaikoja

meidän kirkkaudeksemme, sitä, jota ei kukaan tämän

maailman valtiaista ole tuntenut - sillä jos he olisivat

sen tunteneet, eivät he olisi kirkkauden Herraa

ristiinnaulinneet - vaan, niinkuin kirjoitettu on: "mitä

silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole

ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on

valmistanut niille, jotka Häntä rakastavat. Mutta

meille Jumala on sen ilmoittanut Henkensä kautta,

sillä Henki tutkii kaikki, Jumalan syvyydetkin. Sillä

kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen

henki, joka hänessä on? Samoin ei myös kukaan tiedä,

mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan Henki. Mutta me

emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen

Hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä

Jumala on meille lahjoittanut; ja siitä me myös

puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla

sanoilla, vaan Hengen opettamilla, selittäen

hengelliset hengellisesti. Mutta luonnollinen ihminen

ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä

se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää,

koska se on tutkisteltava hengellisesti. Hengellinen

ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä

itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan. Sillä:

'kuka on tullut tuntemaan Herran mielen, niin

että voisi neuvoa Häntä?' Mutta meillä on

Messiaan mieli. (1Kor 1:17-2:16).

 

Jos nyt katsomme uskovien joukkoa niin huomaamme

tämän tosiasian: heidän joukossaan "ei ole monta

inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa,

ei monta jalosukuista".

 

Älykkäälle ja/tai paljon ihmillistä tietoa omaavalle

Jumalan pelastussuunnitelma on käsittämätön ja

järjetön. Mutta sen ei tarvitse olla sitä, jos hän

pysähtyy huomioimaan älykkyytemme ja tietomme

rajoittuneisuuden. Älykäs ihminen osaa esittää

itselleen ja muille runsaasti kysymyksiä, joihin

on mahdoton vastata inhimillisen tietomme

vajavaisuuden takia. Moniin ylitse pääsemättömiin

kysymyksiin löytyy usein yksinkertainen ja kirkas

vastaus sen jälkeen kun ihminen on tullut uskoon

ja uudestisyntynyt. Jumalan Henki avaa rajoittuneen

ymmärryksen näkemään ja ymmärtämään asioita,

joita usein ei voi edes sanoiksi pukea.

 

Tavallinen ihminen ei osaa vaivata päätään

tällaisilla ja hän on monessa mielessä

onnellisemmassa asemassa. Viisas Israelin

kuningas Salomo totesi myös tämän

(Saar 1:16-18). Tietenkään täydellinen

tietämättömyys ei ole mikään hyve. On

kuitenkin niin, että iso osa ihmisistä on

kykenemättömiä itse hankkimaan tietoa ja

he ovat suurelta osin toisten opetusten varassa.

Määrätyssä mielessä tämä on aivan oikein.

Jos jokaisen tarvitsisi aloittaa opiskelunsa

nolla-tasolta ei todennäköisesti kovinkaan

merkittävää (positiivistakaan) kehitystä

tapahtuisi.

 

Erikoisesti uskon alueella on tärkeää, että

opettajat ovat Jumalan valitsemia miehiä

joiden motiivi on oikea. Jos katsomme millaisia

opettajia kristikunnasta löytyy, niin huomaamme,

että suurin osa edustaa paremminkin omaa

"kuppikuntaansa" kuin Messiasta ja Jumalan

valtakuntaa. Tämän tähden uskovat ovat

hajallaan ja eksyksissä, eivätkä tiedä kumpi

käsi on oikea ja kumpi vasen. Älyn ja järjen

käyttö ei ole Raamatussa kielletty, mutta

valitettavasti sitä käytetään yleensä omien

tai oman joukon tarkoitusperien saavuttamiseksi.

Sentähden Jaakov (Jeshuan veli) sanoikin:

"Veljeni, älkööt aivan monet teistä pyrkikö

opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme

sitä kovemman tuomion" (Jaak 3:1).

 

Tarvitaan opettajia jotka tajuavat inhimillisen

järjen rajoittuneisuuden ja jotka eivät käytä

mahdollisesti korkeatakin älykkyyttään

omien tarkoitusperien ajamiseen vaan todella

opettavat Jumalan Sanaa ihmisille.

 

 

 

 

 

Moshe Zew

 

 

[ Alkuun ] [ Kirjoituksia ]