[ Kirjoituksia ]

 

 

 

UUSI KUU

 

Jeshuan seuraajat eivät noudata Rooman kirkon 300-luvuilla

asettamia käskyjä, opinkappaleita eikä tapoja, vaan pyrkivät

perustamaan uskonsa ja elämänsä pelkästään sille perustalle,
jonka Raamattu opettaa.

 

Jeshuan aikana - ja vielä nykyäänkin - juutalaisten parissa
ns. isien perinnäissäännöt menevät Raamatun edelle. Samoin
on kristikunnassa, sielläkin isien perinnäissäännöt viime kädessä
ratkaisevat. Esimerkiksi, kun on puhe sapatista (lepopäivästä),
tai niistä juhlista, jotka Jumala on asettanut, ovat kristilliset
kirkkoisät asettaneet niiden sijaan omat korvaavat juhlansa
(mm. sunnuntain) ja jopa keksineet uusia raamatullisten juhlien
lisäksi (mm. joulu).

 

Pesachin (pääsiäisen) siirtoa perusteltiin sanoilla: "Että emme
viettäisi pääsiäistä samaan aikaan kuin tuo kirottu kansa, joka
tappoi Jumalan". "Kirotulla" kansalla nämä Rooman piispat
tarkoittivat juutalaiskansaa. Sen seurauksena myös Shavuot
(helluntai) siirtyi eri ajankohtaan ja syksyllä oleva Sukkot
(lehtimajanjuhla) hylättiin kokonaan.

 

Samoin on käynyt Uuden kuun juhlalle.

 

Raamatullinen kalenteri on sidottu kuun kiertoon. Eli aina, kun
taivaalle ilmestyy uusi pieni kuunsirppi, alkaa uusi kuukausi.
Tähänkin Rooman kirkon piispat puuttuivat. He laativat
ns. aurinkokalenterin, jossa kuukaudet eivät enää seuraa
kuun vaiheita.

 

Niin tavalliset juutalaiset kuin messiaanisetkin juutalaiset
noudattavat raamatullista kuukalenteria. Nyt voidaan kysyä,
mitä merkitystä sillä on? Ensimmäisenä tulee mieleen kaksi
asiaa ja ainakin minun ymmärrykseni mukaan ne ovat
oleellisimmat tässä kysymyksessä.

 

Ensinnäkin, kun pitäydytään raamatulliseen kalenteriin,

niin sillä osoitetaan alamaisuutta Jumalalle, joka on juhla-ajat

säätänyt. Niistä luovuttaessa kunnioitetaan korvaavan

käytännön kehittelijää. Kukin kohdallaan päätelköön,

kummalle kunnioituksensa antaa.

 

Toiseksi, kun pitäydytään raamatulliseen kalenteriin, ovat

juhlat niillä paikoilla, joille Jumala on ne asettanut. Tällöin

niiden esikuvallinen merkityskin kirkastuu selkeästi. Esimerkiksi

Pesachin ja Sukkotin tulisi alkaa täydenkuun aikaan.

 

4. Moos 28:11:ssä on asetus Uuden kuun juhlasta. Samassa

luvussa on 16:nnesta jakeesta eteen päin Pesachin asetus.

Tässä ja seuraavassa luvussa on asetettu vuoden kaikki juhlat.

Uutta kuuta seuraamalla huolehditaan siitä, että juhlat todella

vietetään oikeina päivinä.

 

Samalla Uusi kuu on ikään kuin pieni Uusi vuosi. Silloin

kokoonnutaan kiittämään edellisestä kuukaudesta ja pyydetään

siunausta seuraavalle. Kun Temppeli oli vielä olemassa, keskeisintä

Uuden kuun juhlassa olivat uhrit. Tällä hetkellä on olemassa

seurakunta, jonka esikuva kivestä tehty näkyvä temppeli oli.

Seurakunnassakin  keskeisintä on Uhri, Jumalan Karitsa,

Jeshua Messias. Kun vietämme Uuden kuun juhlaa, on Hän itse

läsnä Pyhässä Hengessä, kuten muissakin yhteenkokoontumi-

sissamme, silloin kun Hänen nimessään kokoonnumme.

 

Tärkeintä näiden Jahven juhlien viettämisessä on alamaisuus ja

kunnioitus Hänelle, joka on ne asettanut. Kun asennoidumme

tällä tavoin Häneen ja Hänen sanaansa, on Hän avaava näihin

juhliin sisältyviä hengellisiä esikuvia mikä myös voi opettaa

meitä tuntemaan Häntä yhä paremmin.

 

 

 

 

 

Moshe Zew

 

 

[ Alkuun ] [ Kirjoituksia ]