[ Välkommen ] [ Home ]

VEM ÄR MESSIAS?


Messias är den svenska översättningen av det hebreiska ordet Mashiach, som betyder "den Smorde". Grekiska uttrycket för detta är Xristos, som heter Kristus på svenska.

"Jesus Kristus" heter i original på hebreiska språket Jeshua haMashiach och uttydes som "Jah är frälsningen, den Smorde". Jah är förkortningen av det Heliga namnet JHWH, som betyder "Han som var, som är, som skall komma", också " den som existerar för evigt". Så, hela Messias titel är "den evigt existerande och Smorde Frälsaren".

Att vara "smord" betydde i gamla tidens hebreiska kulturer att vara utvald till fullmaktens rättmätiga arv, som en konung eller präst eller båda. Det var en ceremoni vid en speciell invigning som han fick oljan på huvudet, öst med ett vädurshorn, genom en Guds tjänare som förut blivit utvald. Flera konungar och präster i Israel mottog denna vigsel, mest känd är Konung David, som själv blev kallad "Messias", den Smorde". Det har varit förutsagt att en son av honom, skulle en gång i framtiden komma att regera för evigt . Denne son blev känd som den utlovade Messias som skulle regera världen ifrån Davids tron.

Profeter sade att Davids son skulle vara mer än en människa (Mika 5:1-2) och att han kommer att regera för evigt. Uppteckningar visar också att G-D själv är den som lovade att komma och som skulle regerar världen från Israel (Sach. 14), och att endast Han kommer att blir Israels Konung. Profeter förutsade att Messias kommer att bli ett slags väsen som är okänt på jorden, både Davids son och G-D själv. Många främmande kulturer och hedniska religioner gjorde sina egna visioner av detta och genom fabler och folkseder spekulerade man på detta väsen, men felaktigt.

Profeter förklarde att Messias hade två stora uppgifter. Det första var att Han kommer att befria från synden på jorden. För det andra skulle Han intaga Sin kungliga tron på jorden.

För att kunna fullfölja första uppdraget skulle Han vara en ytterst beundransvärd och pefekt människa, då Han skulle dö som ett syndfritt offer för världens synder (Jes. 53). För det andra uppdraget måste Messias vara G-D själv, då Han skulle utöva fullmakt över alla fiender till rättvisan. På grund av den tvåfaldige avsikten har många snubblat på Messias uppdrag och inbillat sig att det finns två messias. De uppfattade inte uppståndelsens händelse. Profeter berättade för oss att Messias skulle inte stanna i döden, men uppstå på något vis igen. Efter denna uppståndelse kommer Messias att regerar.

Uppteckningar visar att Jeshua av Nazaret i Israel (ungefär 6 f.Kr. - 27 e.Kr.) fullföljde första uppdraget fullkomligt genom  att dö som G-Ds Lamm utan fel och genom att uppstå från döden, som Israels högtider och profeter förutsade att Han kommer att göra. Han kom inte för att börja en ny religion, men att skaffa alla som tror på Honom ett personligt förbund med G-D. Det är en äkta ny skapelse som man kan erfara i den mänskliga anden om man tror av hela sitt hjärta att Han är Messias, och att Han tog våra synder på sig och uppstod från döden! Denna nya skapelse av den mänskliga anden arbetar för att ta bort synden i våra liv, och första uppdraget blir fullföljt.

Efter uppståndelsen for Jeshua upp till himlen, men innan dess lovade Han att komma igen i makt och härlighet för att försvarar Israel mot alla världens angripande nationer. Vid denna tiden skall Han intaga sin fader Davids tron, och fullfölja sitt andra uppdrag. Sen kommer Han att visa sig som den för evigt existerande, G-D, JHWH själv. Alla som tror på Honom och följer Hans läror nu, Torah, skall bli frälsta; alla som förneka Honom kommer denna tiden att utsättas för förstöringens fara, då de saknar blodet för att täcka sina synder. Han är endast domaren och härskaren som ska beskydda. Han kommer att döma jorden med rättvisa.

Messianska är alla som efterföljer Jeshua Messias och som väntar på Hans återkomst från himlen. Messianiska judar leder messianiska rörelsen i förtroende för den judiska Messias, Jeshua. Messianska icke-Judar är välkomna om de hålla trofast vid Torah. Men Jeshuas judiska efterfölare är inte längre beredda att acceptera hedningars ledarskap om de förkastar Torahs eviga sanning, och vanhelgar sjunde dagen, Shabbaten, och äta kött av svin.

Låt alla som är kallade, bestämt och troget hålla Jeshuas wittnesbörd och JHWHs bud.

Herren Jeshua kommer snart igen.

Copyright 1996. David M. Hargis. Messianic Bureau International - Messianisk Byrå International.
All rights reserved. Alla rättigheter förbehålls.
Original text på engelska.
Översättning:
BRACHA - Translations/1/01

[ Välkommen ] [ Home ]