Moshe Zew's Världomfattande Vittnesbörd

 

 


Vår Herre, vår Mästare och vår Rabbi Konung Messias
lever i evigheternas evigheter!
är 1420 i gematria


Hans name är Jeshua Messias ("vanligt") och
Ett Syndoffer
("stora nummer") och Den Helige Namn ("uppfylld")
är 1420 i gematria


En profet skall Jag låta uppstå åt dem bland deras bröder, en som är
dig lik, och Jag skall lägga Mina ord i Hans mun, och Han skall tala
till dem allt vad Jag bjuder Honom
(5 Mos 18:18) är 6084 i gematria.
6, 0, 8, 4,
sex, nolla, åtta, fyra och Hans name är Jeshua Messias
är 1425 i gematria


Tro på Herren Jeshua, så bliver du frälst (Apg 16:31)


Jeshua Messias, vem Han är? och din frälsning
är 806 i gematria


your God = Din Gud
YESHUA = JESHUA
My Righteous Servant = Den rättfärdige, Min tjänare


I ingen annan finnes frälsning; ej heller finnes under himmelen något annat
namn, bland människor givet, genom vilket vi kunna bliva frälsta
(Apg 4:12)


att genom Honom syndernas förlåtelse förkunnas för eder, och att i Honom var och
en som tror bliver rättfärdig och friad ifrån allt det varifrån I icke under Moses' lag
kunden bliva friade
(Apg 13:38,39)


daughter of Tziyon = dottern Sion
offering for sin = Ett Syndoffer
YESHUA = JESHUA
your God = Din Gud


JESHUA och Gud's Namn är 386 i gematria


JESHUA är Gud och en människa och Han är JHWH i kött är 542 i gematria

 

>| Home |< >| Numeriska systemet i Bibeln |< >| Sidan 1 | Till sidan 2 | Till sidan 3 |<