>| Home |< >| Numeriska systemet i Bibeln |< >| Till sidan 1 | Sidan 2 | Till sidan 3 |<


Jubla och gläd dig, du dotter Sion; ty se, Jag kommer för att
aga Min boning i dig, säger JHWH
(Sak 2:10)


tell Tziyon = säga till Sion
you are My people = Du är Mitt folk
GOD = GUD
YESHUA = JESHUA

MESSIAH = MESSIAS

YHWH = JHWH


His mother = Hans moder
Miriam = Mirjam (lat. Maria)
she = hon
virgin = en jungfru
King = Konung
Messiah = Messias
come = kommer


Så skall då Herren själv giva eder ett tecken: Se, den unga kvinnan skall varda
havande och föda en son, och hon skall giva Honom namnet Immanuel
(Jes 7:14),
det betyder Gud med oss
(Matt 1:23)


My name = Mitt namn
YHWH = JHWH
GOD = GUD
YESHUA = JESHUA
I'am = Jag Är

her seed = hennes säd


Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på Hans
skuldror skall Herradömet vila; och Hans namn skall vara:
Underbar i råd, Väldig Gud, Evig Fader, Fridsfurste
(Jes 9:6)

Hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig Fader, Fridsfurste
(vanligt) och 26
tjugosex ("uppfylld") är 1838 i gematria

JHWH (vanligt) och Jah, Jumala ("uppfylld") är 26 i gematria


Kuvan selitykset:
YESHUA = JESHUA
MESSIAH = MESSIAS
SHILOH = SILO
come = kommer


Spiran skall icke vika ifrån Juda, icke härskarstaven ifrån Hans fötter,
till
(dess Han) kommer (till) Silo (i hebreiska Bibel: kommer Silo)
och folken bliva Honom hörsamma
(1 Mos 49:10)


Silo kommer och Messias är 358 i gematria


Men du Bet-Lehem Efrata, som är så ringa för att vara bland Juda
släkter, av dig skall åt mig utgå en som skall bliva en furste i Israel,
en vilkens härkomst tillhör förgångna åldrar, forntidens dagar
(Mika 5:2)


Jeshua Messias av Juda stam och född i Bet-Lehem
("stora nummer") är 1142 i gematria

>| Home |< >| Numeriska systemet i Bibeln |< >| Till sidan 1 | Sidan 2 | Till sidan 3 |<