>| Home |< >| Numeriska systemet i Bibeln |< >| Till sidan 1 | Till sidan 2 | Sidan 3 |<


JESHUA kommer tillbaka och de yttersta dagarna är 724 i gematria


Sjuhundra tjugofyra (724) är 1724 i gematria,
och också:
på den tiden skola av ditt folk alla de varda frälsta,
som finnas skrivna i boken
(Dan 12:1) och Tredje Världens Kriget


Sjuhundra tjugofyra (724) och Herren Jeshua kommer
("stora nummer") är 2284 i gematria


Sju, två, fyra (7, 2, 4) och en tid av nöd
("stora nummer") är 1395 i gematria


YESHUA = JESHUA
come = kommer
they shall see eye to eye, when the YHWH returns to Tziyon =
ty de se för sina ögon, huru
JHWH vänder tillbaka till Sion


Han skall den dagen stå med Sina fötter på Oljeberget, gent emot Jerusalem, österut (Sak 14:4)


Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda,
en överängels röst och en Guds basun
(1Tes 4:16)


OCH JHWH SKALL DÅ VARA KONUNG ÖVER HELA JORDEN;
JA, PÅ DEN TIDEN SKALL JHWH VARA EN, OCH HANS NAMN ETT
(Sak 14:9)


YESHUA = JESHUA
GOD (JAH) = GUD
King = Konung
YHWH = JHWH
one = en
His Name = Hans NamnAmen, Sannerligen och Gud och Herren JHWH är 91 i gematria


Amen, Sannerligen ("stora nummer"), JESHUA FRÅN NASARET
och
nu och till evig tid (vanligt) är 741 i gematria


Amen, Sannerligen och Gud ("uppfylld") och
Guds Ord
(vanligt) är 297 i gematria


Mer Gematria på svenska

Bible Codes
Bibel Kode på hebreiska och engelska

>| Home |< >| Numeriska systemet i Bibeln |< >| Till sidan 1 | Till sidan 2 | Sidan 3 |<