GUFUUSHOGI Pienempi kuin maailman pienin
Release: 2.0
/ on tulossa pian.... 15.11.2001 / © by Georg Dunkel
gufuu2.jpg (39254 bytes)

 

Old Release: 1.1 / päivitetty 29.11.2000 / © by Georg Dunkel
...sisältää mielenkiitoisia ominaisuuksia, mutta tasaväkiset
pelaajat pystyvät jatkamaan peliä loputtomasti.....

logo01.jpg (14808 bytes)

 

Johdanto:

Gufuu on shogin variantti, jota pelataan 2x3 kokoisella laudalla neljällä pelinappulalla.

Oikeastaan tässä variantissa ollaan jo erkaannuttu niin paljon varsinaista shogista, että on jo arveluttavaa käyttää sen nimessä liitesanaa shogi, mutta toisaalta kehittymisen edellytyksenä ovat olleet shogin eri varianttien piirteet ja ominaisuudet; -nappuloiden liikerajat juontuvat jo keskiaikaisista isoista shogimuunnoksista, nappuloiden pudottaminen nykyisestä shogista, pienentynyt lautakoko minishogista, poikkeavat korottusominaisuudet microshogista, tyhjä aloituspelilauta nanashogista, ja Gufuu:ssa uutena ominaisuutena nappuloiden kääntyminen neljässä ilmansuunnassa, ja ehkä vieläkin dramaattisempi, nappuloiden yhteisomistus.

Idean nappuloiden yhteisomistusominaisuuteen olen saanut ystävältäni Michael Sandeman:lta.

Pelin nimi kuten myös nappulat on nimetty tuuli-aiheiseksi, tämän variantin nappuloiden kääntymisominaisuuden mukaan; Gufuu (hurrikaani), ja kaksi erikoisnappulaa Arashi (=myrsky) ja Kaze (=tuulenhenkäys).

 

Pelin sääntöjen kuvaus:

Pelin tavoite on vastustajan Kuninkaan lyöminen kuten shakissa tai shogissa.


Pelilauta:

Pelilauta on kooltaan 2x3 ruutua. Lautaa voi käyttää pituussuunnassa 2x3 tai yhtä hyvin vaakasuunnassa 3x2. Virtuaalipeleissä, (=email, net), ja pelien siirtomerkintöjen takia on suositeltavaa käyttää pituussuuntaista muotoa, joten ruutujen koodinaatit ovat:
1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c.

2 1  
00.gif (844 bytes) 00.gif (844 bytes) a
00.gif (844 bytes) 00.gif (844 bytes) b
00.gif (844 bytes) 00.gif (844 bytes) c

Nappulat:

Gufuushogissa on yhteensä neljä nappulaa; Mustan puolen Kuningas(K), Valkoisen puolen Kuningas (K), yksi yhteinen Tuuli (W), ja yksi yhteinen Myrsky (S).


Kuningas (K)=king:

33.gif (844 bytes) 33.gif (844 bytes) 33.gif (844 bytes)
33.gif (844 bytes) bkn.gif (97 bytes) 33.gif (844 bytes)
33.gif (844 bytes) 33.gif (844 bytes) 33.gif (844 bytes)

Liikkuu kuten Kuningas shakissa ja shogissa, yhden askeleen jokaiseen ruutuun.


Tuuli (W)=wind:

00.gif (844 bytes) 33.gif (844 bytes) 00.gif (844 bytes)
00.gif (844 bytes) wn.gif (1006 bytes) 00.gif (844 bytes)
33.gif (844 bytes) 00.gif (844 bytes) 33.gif (844 bytes)

Liikkuu yhden askeleen eteenpäin, tai yhden askeleen vasempaan takaviistoon, tai yhden askeleen oikeaan takaviistoon.


Myrsky (S)=storm:

33.gif (844 bytes) 33.gif (844 bytes) 33.gif (844 bytes)
33.gif (844 bytes) sn.gif (1001 bytes) 33.gif (844 bytes)
00.gif (844 bytes) 00.gif (844 bytes) 00.gif (844 bytes)

Liikkuu yhden askeleen sivu tai eteneviin suuntiin, mutta ei takasuuntiin.


Siirtomuodot:

Nappulat voivat joko sijaita pelilaudalla tai olla laudan vieressä, (=kädessä).

1. Nappulan pudottaminen pelilaudalle.

Aloitustilanteessa tai pelinaikana lyödyt nappulat voidaan palauttaa pelilaudalle pudottamalla se tyhjään ruutuun. Pelaaja voi valita pudotettavan nappulan pelisuunnan, N (=North, pohjoinen), E (=East, itä), S (=South, etelä) tai W (=West, länsi).

2. Nappula siirtyy tyhjään ruutuun. Siirtymisen jälkeen nappulan suunta muuttuu aina 90 astetta myötäpäivään.

3. Nappula lyö laudalla olevan nappulan. Lyönnin jälkeen sen suunta muuttuu aina 90 astetta myötäpäivään.

4. Nappulan voi pelkästään kääntää 90 astetta siirtämättä, aina myötäpäivään, siis ilman siirtymistä toiseen ruutuun.


Kuninkaan siirron erityispiirteet:

Pienestä pelilaudasta johtuen Kuninkaat voivat sijaita myös viereisissä ruuduissa. Ainoa rajoitus on se, että Kuninkaat eivät saa olla vierekkäin "face-to-face" eli kasvokkain.

esimerkkejä sallitusta ..ja kielletyistä
bks.gif (100 bytes)  
  wkn.gif (112 bytes)
bkn.gif (97 bytes)
wkn.gif (112 bytes)
bks.gif (100 bytes)
wkn.gif (112 bytes)
wke.gif (118 bytes) bks.gif (100 bytes)
 
wke.gif (118 bytes) bkw.gif (117 bytes)

Myrsky- ja Tuuli-nappuloiden pudotukseen liittyvät säännöt:

Kuten tavallisessa shogissa, pelilaudalta lyöty nappula siirtyy reserviin käytettäväksi pelin myöhemmässä vaiheessa. Pelaaja voi laudalla tehtävän siirron sijasta palauttaa reservissä olevan nappulan pelilaudalle pudottamalla sen valitsemaansa tyhjään ruutuun. Tätä kutsutaan pudotussiirroksi, (=drop). Pelaaja voi valita myös laudalle pudotettavan nappulan pelisuunnan; pohjoinen, itä, etelä, länsi (N,E,S,W).

Pudotukseen liittyy yksi rajoitus: Pudotussiirto ei saa shakata vastustajan Kuningasta.


Tuuli (W) ja Myrsky (S) ovat yhteiskäyttöisiä nappuloita!

Kun on Mustan siirtovuoro Tuuli (W) ja Myrsky (S) ovat Mustilla pelaavan nappuloita.
Kun mustan siirtovuoro vaihtuu Valkean siirtovuorokasi, Tuuli ja Myrsky ovat valkoisen pelinappuloita. Sama sääntö koskee myös reservissä (=kädessä) olevia nappuloita.

Koska Myrsky ja Tuuli ovat yhteiskäyttöisiä nappuloita, ne voivat myös lyödä toisiaan, riippumatta siitä ovatko ne omia ja tastustajan nappuloita. Myös Kunikaalla voi omalla vuorollaan lyödä Myrskyn tai Tuulen, mutta shakkaavaa napulaa ei Kuninkaalla saa lyödä.


Shakki:

Nappulan edellytys shakille on, että sillä on myös liikkumisalueensa yhteys omaan kuninkaansa.

Seuraavat esimerkit valaiset asiaa:

wkw.gif (118 bytes) se.gif (1002 bytes)
we.gif (988 bytes) 00.gif (844 bytes)
00.gif (844 bytes) bkn.gif (97 bytes)

Jos tässä asemassa Musta tekee siirtonaan pelkän Myrsky-nappulan käännön ruurussa 1a, niin....

wkw.gif (118 bytes) ss.gif (995 bytes)
we.gif (988 bytes) 00.gif (844 bytes)
00.gif (844 bytes) bkn.gif (97 bytes)

...kyseessä ei ole shakki, vaikka Myrsky uhkaa Vakean Kuningasta, koska Myrskyllä ei ole välitöntä kontaktia Mustaan Kuninkaaseen.
Mutta jos Mustan kuningas olisi ruudussa 1b, niin ....

wkw.gif (118 bytes) bss.gif (944 bytes)
we.gif (988 bytes) bkn.gif (97 bytes)
00.gif (844 bytes) 00.gif (844 bytes)

...Mysky tekisi shakin ja samalla matin. Kaikka Valkea Kuninkas voisi lyödä Tuulen 2b:ssä, niin se olisi silti mattiruutussa. Jos Tuulen suutana olisi ollut Länsi (W), niin Valkea olisi pelastautunut lyömällä Myrskyn Tuulella.

Toinen esimerkki:

wkw.gif (118 bytes) 00.gif (844 bytes)
we.gif (988 bytes) 00.gif (844 bytes)
sn.gif (1001 bytes) bkn.gif (97 bytes)

Tässä asemassa Mustalla on mahdollisuus shakata:
siirtämällä Tuuli ruutuun 1b:

wkw.gif (118 bytes) 00.gif (844 bytes)
00.gif (844 bytes) bws.gif (948 bytes)
sn.gif (1001 bytes) bkn.gif (97 bytes)

...Tuuli uhkaa nyt valkean Kuningasta ruudussa 2a ja sillä on samalla välitön kontakti mustan kuninkaaseen ruutuun 1c.
Valkea ei voi puolustautua lyömällä Tuulta Kuninkaalaan, sillä Tuuli on shakkaava nappula. Valkealla on kuitenkin kolme mahdollisuutta: Paeta kuninkaalla ruutuun 1a, lyödä shakkaava Tuuli Myrskyllä, tai siirtyä ruutuu 2b:

00.gif (844 bytes) 00.gif (844 bytes)
wkn.gif (112 bytes) ws.gif (1008 bytes)
wsn.gif (943 bytes) bkn.gif (97 bytes)

...näin Valkea on selvittänyt shakkiuhkauksen, ja samalla saanut välittömän yhteyden Myrskyyn, joka muuttuu shakkavaksi nappulaksi ja tekee samalla matin.

Shakkaava nappula muodostaa shakkiin tarvittavan yhteyden riippumatta kuninkainen pelisuunnasta.

HUOM:
Kun vastustaja shakkaa, shakkaavaa nappulaa ei saa siirtää shakin torjumiseksi. Shakkaavaa nappulaa ei myöskään saa lyödä Kuninkaalla, mutta kylläkin toisella yhteiskäyttöisellä nappulalla.


Pelin aloitus:

Pelin aloitusvaiheessa pelilauta on tyhjä. Mustilla palaavalla on kädessään musta kuningas ja Tuuli. Valkeilla pelaavalla on kädessään Valkea Kuningas ja Myrsky.

2 1  
00.gif (844 bytes) 00.gif (844 bytes) a
00.gif (844 bytes) 00.gif (844 bytes) b
00.gif (844 bytes) 00.gif (844 bytes) c
wkn.gif (112 bytes) wsn.gif (943 bytes)
bkn.gif (97 bytes) bwn.gif (946 bytes)

Peli aloitussiirroissa kaikki neljä nappulaan sijoitetaan pelilaudalle.

Ensimmäisen siirron tekee mustilla pelaava.
pudottaen mustan Kuninkaan pelilaudalle.

Valkoinen vuorostaan tekee pudotussiirron omalle Kuninkaalleen.

Seuraavaksi Musta pudottaa Tuulen ja lopuksi Valkea Myrskynsä.

huom. myös aloituspudotuksissa pelaaja saa määritellä nappulan pelisuunnan.

Aloitussiirtojen jälkeen peli jatkuu yllä kuvatuin säännöin.


Pelisuunnat ja pelien siirtomerkinnät:

Jotta Gufuushogin pelejä voisi merkitä muistiin, on pelilaidan ilmansuunnat ja ruutujen koordinaatit sidottava seuraavaan käytäntöön:

N=north
2 1
W=west 00.gif (844 bytes) 00.gif (844 bytes) a E=east
00.gif (844 bytes) 00.gif (844 bytes) b
00.gif (844 bytes) 00.gif (844 bytes) c

S=south

Pudotus merkitään (*) merillä
Siirtyminen (-) merkillä
Lyöminen (x) merkillä
Paikallaan pysyminen (:) merkillä
Koordinaatit järjestyksessä Sarake/Rivi
Ilmansuuta (>) merkillä
shakkaaminen (+)
Matti (X)

Esimerkkejä:

Kuninkaan pudotus alimpaan vasempaan ruutuun suuntana länsi: K*2c>W
Myrsky siirtyy ruutuun ruutuun 1a: S-1a
Tuuli lyö ruudusta 2b ja shakkaa: Wx2c+
Kuningas kääntyy siirtovuorollaan itään: K:>E

...ilmansuunnan merkitseminen on välttämätöintä vain pudotusiirtojen yhteydessä, mutta sitä kannattaa käytyy muissakin siirroissa.


Yksi aloittelijoiden esimerkkipeli:

Aloitusasema:

2 1  
00.gif (844 bytes) 00.gif (844 bytes) a
00.gif (844 bytes) 00.gif (844 bytes) b
00.gif (844 bytes) 00.gif (844 bytes) c
wkn.gif (112 bytes) wsn.gif (943 bytes)
bkn.gif (97 bytes) bwn.gif (946 bytes)

1. K*1c>N

2 1  
00.gif (844 bytes) 00.gif (844 bytes) a
00.gif (844 bytes) 00.gif (844 bytes) b
00.gif (844 bytes) bkn.gif (97 bytes) c
wkn.gif (112 bytes) wsn.gif (943 bytes)
bwn.gif (946 bytes)

Musta aloittaa pelin tutun tuntuisesti, myös Kuninkaan suunnanvalinnassa.

2. K*2c>S

2 1  
00.gif (844 bytes) 00.gif (844 bytes) a
00.gif (844 bytes) 00.gif (844 bytes) b
wks.gif (117 bytes) bkn.gif (97 bytes) c
wsn.gif (943 bytes)
bwn.gif (946 bytes)

Valkea kuningas pudottautuu rohkeasti viereen. Kuninkaan suunta on valittu turvalliseksi, sillä vaikka molemmat kuninkaat liikkuisivat aktiivisesti, ne eivät nopeasti ajaudu face-to-face asemaan.

3. W*1b>S

2 1  
00.gif (844 bytes) 00.gif (844 bytes) a
00.gif (844 bytes) ws.gif (1008 bytes) b
wks.gif (117 bytes) bkn.gif (97 bytes) c
wsn.gif (943 bytes)

Tuuli on pelissä heikko ja vaikeasti käsiteltävä verrattuna vahvaan Myrskyyn. Tuulen heikkoudesta huolimatta sillä on usein oma merkityksensä pelin kulussa.

4. S*2b>W

2 1  
00.gif (844 bytes) 00.gif (844 bytes) a
sw.gif (995 bytes) ws.gif (1008 bytes) b
wks.gif (117 bytes) bkn.gif (97 bytes) c

Nyt neljä pakollista aloituspudotusta on tehty ja peli voi alkaa syntyneestä asemasta. Valkean ajatuksena ehkä oli laittaa musta heti ahtaalle, mutta todellisuudessa valkea on yhtä tukalassa asemassa, sillä Myrsky ja Tuuli ovat vuorotellen yhteisiä nappuloita!

5. Kx2b>E

2 1  
00.gif (844 bytes) 00.gif (844 bytes) a
bke.gif (116 bytes) ws.gif (1008 bytes) b
wks.gif (117 bytes) 00.gif (844 bytes) c
sw.gif (995 bytes)

Vaikka Tuuli ja Myrsky ovat ikään kuin omia siirrettäviä nappuloita niin ne ovat myös lyötävissä!

6. W-2a>W

2 1  
ww.gif (984 bytes) 00.gif (844 bytes) a
bke.gif (116 bytes) 00.gif (844 bytes) b
wks.gif (117 bytes) 00.gif (844 bytes) c
sw.gif (995 bytes)

Valkean pyrkii aktivoimaan Tuulta liikkeelle.

7. S*1a>E

2 1  
ww.gif (984 bytes) se.gif (1002 bytes) a
bke.gif (116 bytes) 00.gif (844 bytes) b
wks.gif (117 bytes) 00.gif (844 bytes) c

Musta pudottaa Myrskyn takaisin laudalle.

8. K:>W

2 1  
ww.gif (984 bytes) se.gif (1002 bytes) a
bke.gif (116 bytes) 00.gif (844 bytes) b
wkw.gif (118 bytes) 00.gif (844 bytes) c

Valkea ei löydä aktiivista ratkaisua ja tekee Kuninkaan siirron paikallaan.

9. W-1b>N

2 1  
00.gif (844 bytes) se.gif (1002 bytes) a
bke.gif (116 bytes) wn.gif (1006 bytes) b
wkw.gif (118 bytes) 00.gif (844 bytes) c

Musta siirtää Tuulta ja saa siihen lisättyä voimaa seuraavia siirtoja varten..

10. W:>E

2 1  
00.gif (844 bytes) se.gif (1002 bytes) a
bke.gif (116 bytes) we.gif (988 bytes) b
wkw.gif (118 bytes) 00.gif (844 bytes) c

Valkea oivaltaa Tuulen aktiivisuuden ja kääntää sen asentoa. Valkean ajatuksena on kenties käyttää Tuulen kontaktiruutuja 2a ja 2c, mutta....

11. K-2a>S+

2 1  
bks.gif (100 bytes) se.gif (1002 bytes) a
00.gif (844 bytes) bwe.gif (932 bytes) b
wkw.gif (118 bytes) 00.gif (844 bytes) c

Back hyödyntää välittömästi yhteiskäyttöisten nappuloiden ominaisuutta ja shakkaa!!!

12. K-1c>N

2 1  
bks.gif (100 bytes) se.gif (1002 bytes) a
00.gif (844 bytes) we.gif (988 bytes) b
00.gif (844 bytes) wkn.gif (112 bytes) c

Vakean Kuningas ei voinut paeta 2b:n koska kuninkaat olisivat olleet kielletysti kasvokkain. Hädissään Kuninkas väistää onnettomasti ruutuun 1c ja purkaa mustan shakin, mutta ei huomaa, että...

13. W:>S+

2 1  
bks.gif (100 bytes) se.gif (1002 bytes) a
00.gif (844 bytes) bws.gif (948 bytes) b
00.gif (844 bytes) wkn.gif (112 bytes) c

Musta shakkaa jälleen Tuulella!....   

14. Sx1b

2 1  
bks.gif (100 bytes) 00.gif (844 bytes) a
00.gif (844 bytes) ss.gif (995 bytes) b
00.gif (844 bytes) wkn.gif (112 bytes) c
ws.gif (1008 bytes)

15. K-2b X

2 1  
00.gif (844 bytes) 00.gif (844 bytes) a
bkw.gif (117 bytes) bss.gif (944 bytes) b
00.gif (844 bytes) wkn.gif (112 bytes) c
ws.gif (1008 bytes)

Ja Mustalla on kaksi mahdollisuutta tehdä matti: joko kiertämällä S:>W X,
tai kuten yllä, siirtämällä Kuninkas ruutuun 2b, joloin Myrsky matittaa Valkean.

Esitetty aloittelijoiden peli oli täynnä pahoja taktisia virheitä, mutta antoi toivottavasti jonkinlaisen kuvat pelitilanteiden muodostumisesta. Toivottavasti se antoi myös kipinän kokeilla tätä mystistä peli.


Kysymyksiä, kommentteja, ja pelikavereita odotellen, Georg Dunkel