Nana Shogi
©1998,2001 Georg Dunkel

Tämä on pienin japanilaisen shogi-pelin muunnos. Pelilauta on ainoastaan 3x3 ruutuinen, mutta silti Nana-Shogissa on säilytetty tyypillisimmät elementit alkuperäisestä shogista.

Osa nappuloista ovat suoraan shogista, kuten kuningas, torni ja lähetti, mutta muut ovat harkiten valittu shogin vanhemmista muunnoksista.


Nappulat ja niiden liikkuminen
:

Nappulat ovat kuution muotiset. Kuningas muodostaa oman kuution.

(K) Kuningas:
        - liikkuu yhden ruudun kaikkiin suuntiin.

Ortogonaali-kuutiossa on neljällä sivulla arvot:

(R) Torni:
        - liikkuu ruudun ylös, alas, oikealle tai vasemmalle.
(C) Sotavaunu:
        - liikkuu yksi tai kaksi ruurua ylös tai alas.
(SW) Pääskysen siivet:
        - liikkuu yhden ruudun oikealle tai vasemmalle.
(GB) Välissäliikkuja:
        - liikkuu yhden ruudun eteen tai taaksepäin.

Diakonaali-kuutiossa on neljällä sivulla arvot:

(B) Lähetti:
        - liikkuu yksi tai kaksi ruutua kaikkiin vinottaisiin suuntiin.
(TG) Tiili kenraali:
        - liikkuu eteenpäin molempiin vinoruutuihin, tai yhden ruudun taaksepäin.
(CS) Kissan peitsi:
        - liikkuu yhden ruudun kaikkiin vinoruutuihin.
(D) Koira:
        - liikkuu yhden ruudun eteenpäin, tai vinoruutuihin yhden askeleen taaksepäin.

Nappuloiden arvon muutuminen:

Nana Shogissa on kolme erilaista nappulaa; muuttumaton Kuningas ja kaksi erilaista arvoaan muuttavaa nappulaa. Nana Shogin muuntuvat nappulat ovat kuution muotoiset ja kuution neljällä sivulla kuvataan niiden erilaiset arvot.
Nappulaa siirettäessä pelilaudalla tai sillä lyödessä, siirron päätteeksi se saa joka kerta uuden arvon seuraavan kaavan mukaan:

> Torni(R) > Sotavaunu(C) > Pääskysensiivet(SW) > Välissäliikkuja(GB) > Torni > ... j.n.e.
> Lähetti(B) > Tina kenraali(TG) > Kissanpeitsi(CS) > Koira(D) > Lähetti > ... j.n.e.

Pelin alkutilanne:

3x3 ruutuinen lauta on aloitettaessa tyhjä ja kummallakin pelaajalla on kädessään Kuningas, Torni ja Lähetti.

1§. Peli alkaa Kuninkaiden pudottamisella laudalle.

Pudottamiseen liittyvät säännöt:

2§. Nappulan saa pudottaa vain tyhjään ruutuun, mutta ei koskaan pelilaudan keskiruudulle (2b).
3§. Nappulaa ei saa pudottaa ruutuun josta se shakkaisi vastustajan kuningasta, tai tekisi shakkimatin.
4§. Pelaaja voi valita pudotettavan nappulan arvon neljästä vaihtoehdosta.

Siirtoon liittyvät säännöt:

Aloitussiirtojen jälkeen, kun kuninkaat on pudotettu laudalle, pelaaja voi pelin kuluessa valita tekeekö pudotussiirron vai siirtääkö nappulaa pelilaudalla.

5§. Laudalla tehtävissä siiroissa myös keskiruutu on käytettävissä.
6§. Jos pelaajalla on kädessä yksi tai useampia nappuloita, niin pelilaudalla tapahtuvalla siirrolla tai lyönnillä ei saa tehdä shakki-Mattia.
7§. Jokaisen laudalla tapahtuvan siirron tai lyönnin jälkeen kyseinen nappula saa uuden arvon, kuten kohdassa "Nappuloiden arvon muuntuminen" on kuvattu.
8§. Jos pelaajalla on yksi tai useampi nappula kädessä, laudalla tehtävä siirto saa shakata vastustajan kuningasta, mutta ei tehdä shakkimattia.
9§. Shakkimatin tekeminen on mahdollista vain kun pelaajalla on kaikki omat pelinappulat laudalla. Shakkimatin voi tehdä myös lyöntisiirrolla, kunhan siirtoa aloitettaessa kaikki omat nappulat on laudalla
.

Voitto, häviö, patti, tasapeli:

10§. Pelaaja, joka ei pysty torjumaan vastustajan tekemää kuninkaan uhkausta, tai jonka kuningas tulee lyödyksi, on hän hävinnyt pelin. Shogissa kuninkaan siirtäminen uhattuun ruutuun ei ole laiton siirto, (kuten länsimaisessa shakissa), joten patti tulkitaan häviöksi, eikä tasapeliksi.
11§. Kolmesti toistuvat siirrot tai nappuloiden asemat johtavat tasapeliin.


Paluu