Mikro-Shogi japanilainen Shakkipeli

Mikro-shogi on Japanilainen shakki peli, joka on varsinaisen Shogi-pelin muunnos tältä vuosisadalta. Mikro-Shogissa on joitakin piirteitä länsimaisesta shakista, kuten joidenkin nappuloiden siirrot, lyöminen ja pelin ydintarkoitus, vastapuolen kuninkaan lyöminen, so. matittaminen.
Peli on kuitenkin luonteeltaan lähempänä tavanomaista Shogia, jossa ehkä suurin strateginen eroavaisuus shakkiin on siinä, että lyödyt nappulat eivät poistu pelistä, vaan ne siirtyvät lyöjän reserviin ja voidaan laudalla tapahtuvan siirron sijasta palauttaa takaisin peliin.
Mikro-Shogia pelataan vain 4x5 lautaruudukolla. Tämän Shogi-muunnoksen ehkä tärkeimpänä strategisena ominaisuutena on kehittynyt pelinappuloiden korottumissääntö.

Mikro-Shogin säännöt:

Peliä pelataan 4x5 ruudukolla. Kummallakin pelaajalla on alkuasetelmassa vain viisi nappulaa.
Valkea:
Kuningas (4a), Lähetti (3a), Kultakenraali (2a), Hopeakenraali (1a) ja Sotilas (4b).

Musta:
Kuningas (1e), Lähetti (2e), Kultakenraali (3e), Hopeakenraali (4e) ja Sotilas (1d).
Nappuloiden liikkuminen:


(K) Kuningas:
Askeleen joka suuntaan, kuten shakissa.


(B) Lähetti:
Yhden tai useamman askeleen pysty- ja vaakasuuntiin, kuten shakissa.


(R) Torni:
Yhden tai useamman askeleen vinottaisia ruutuja pitkin, kuten shakissa.


(G) Kultakenraali:
Yhden ruudun eteen, etuviistoon oikealle tai vasemmalle, sivulle oikealle tai vasemmalla, tai yhden ruudun suoraan taakse.


(T) Tokin = kultakenraaliksi korottunut:
liikkuu kuten Kultakenraali.


(S) Hopeakenraali:
Yhden ruudun eteen, etuviistoon oikealle tai vasemmalle, yhden ruudun takaviistoon oikealle tai vasemmalle.


(N) Ratsu:
Hypäten yhden ruudun yli joko vasempaan tai oikeaan viistoruutuun, kuten shakissa, mutta vain etenemissuuntaan.


(L) Peitsi:
Yhden tai useamman ruudun vain eteenpäin.


(P) Sotilas:
Yhden ruudun eteenpäin, (myös lyödessä, ei oheista lyöntiä).

Vastapuolen nappuloiden lyöminen:

Kuten shakissa, pelaaja voi lyödä vastapuolennappulan. Lyöty nappula nostetaan näkyville peliruudukon oikeaan alalaitaan lyöjän nappulaksi ja sen voi palauttaa peliin jäljempänä esitetyllä tavalla.
Lyödessään vastapuolen nappulan lyövä nappula sijoitetaan lyöntiruutuun ja samalla se käännetään ylösalaisin. Nappulan nurjalla puolella on esitetty nappulan uusi arvo, joksi lyövä nappula muuttuu. Nappulan kääntäminen on pakollista jokaisen lyönnin yhteydessä.
Lähetti muuttuu Tokin:ksi, Kultakenraali muuttuu Torniksi, Hopeakenraali muuttuu Peitseksi, Sotilas muuttuu Ratsuksi, ja jatkossa uudestaan Tokin Lähetiksi, Torni Kultakenraaliksi, Peitsi Hopeakenraaliksi, ja Ratsu Sotilaaksi.

Nappuloiden pudotussiirto:

Jos pelaajalla on aiemmin lyönyt vastapuolen nappulan itselleen reserviin, sen voi siirtovuorollaan tavanomaisen laudalla tapahtuvan siirron sijasta palauttaa =pudottaa takaisin peliin mihinkä tahansa pelilaudan tyhjään ruutuun.
Pelinappulaa pudottaessa sen arvoksi voi valita myös sen kääntöpuolen arvon.
Pudotuksella voi shakata tai tehdä matin.

Toisin kuin tavanomaisessa Shogissa:
- pudotuksen voi tehdä myös sellaiseen ruutuun josta nappula ei voi enää edetä (esim. sotilas, ratsu, peitsi).
- sotilaan voi pudottaa myös riville, jossa on ennestään oma sotilas.
- sotilaan pudotuksella voi tehdä matin.

Muuta:

Saman siirron jatkuva toistaminen tai shakkaaminen on kielletty Shogin säännöin.
Patti-tilalle katsotaan Shogissa häviöksi.
Mikro-Shogissa avaussiirroon tekee mustilla pelaava.

Palaa edelliselle sivulle