Home Artikkeleita Esitelmiä Ikoner Kirjoja Religionsfilosofi 10 teesiä 10 teser teosofia Yleiskäsitteitä

Päivitetty 11.05.2007

BÖCKER OM LIVETS VÄSEN kirjoja1.jpg (98121 bytes)


Suurenna kuva

Harry A. M. Hildén har skrivit boken LIVETS VÄSEN ISBN 951-97413-3-X

på finska / suomeksi
ELÄMÄN OLEMUKSESTA ISBN 051-97413-1-3

FÖRSÄLJNING / MYYNTI: Harry Hildén 
Ylätori 2 B 65100 VASA
tel. 06-3129251 
E-mail: harry.hilden@pp.inet.fi

och / ja bokförlaget
LOOTUS-KIRJA OY Läntinen Pitkäkatu 3 B 14 65380 VAASA tel. 06-3567873, 050-3137046, lootuskirja@kolumbus.fi   www.kolumbus.fi/lootuskirja

LIVETS VÄSEN Pris 115 mk + postavgift
ELÄMÄN OLEMUKSESTA Hinta 95 mk + postitus

Innehållsförteckning

A
Allt pulserar 51 Allt vibrerar 53 Allt är relativt 66 Arvsynden 20 Att se (förutse) 65
B
Bakom allting Finns av förnuftet styrd evolution 4 Bose–Einstein -kondensatet 80 Brahmans andning 41
C
Chakror 32
D
De bestående vågrörelserna 42 Den kaotiska harmonin 46 Den kosmiska dansen 101 Den sjukligt förändringsresistenta vetenskapen 46 Den teosofiska synen på livets utveckling 50 Drifterna – grundkraften 91
E
Emottagningen av de döda i forna Egyptens religion En omöjlig tanke 117
F
Finns det andra världar? 32 Formernas begränsningar 92 Formernas shönhet 56 Från vaggan till Greven 119 Frölich-systemet 9 Funderingar om medvetandet 106 Förord 1 Förståndets hierarki 113 Förändringens diagram 86
G
Gammal och ny vetskap på samma bild 85 Gott och ont 21 Grunderna för reinkarnationen 127 Gud mediterar 40 Gudomliga leksaker 54
H
Hindufilosofins blomma 36 Hjärnan, synapser och minnet 78 Hur kristendomen spred sig från Rom 146
I
Indiens religioner och olika filosofer 28 Information 58
J
Joga 38 Jordens evolution genom olika sfärer 73 Jordens utvecklingsskeden 73
K
Karma 114 Karma eller lagen om orsak och återverkan 116 Karmafröet 60 Kolatomens (C) reinkarnationer 124 Kommunikationen i kosmos 96 Kommunikationen i naturen 94 Kristendomen har möjlighet att ändras 162 Kyrkans delning 147 Kyrkans stelnade attityd 157 Kärlekens symboler 161
L
Livets och medvetandets utveckling 137
M
Mantrameditation 30 Meditation 30 Medvetandet 103 Människan – det förgångna 126 Människans uppbyggnad enligt olika skolor 77 Människans utveckling 75 Människomonadens utvecklingsmöjliheter 76 Männskan dör 118
O
Olika religioners treenigheter 143
P
Processen som leder till återfödelse 128 Prästeden 159
R
Reinkarnationen och logiken bakom den 130 Reinkarnations filosofska grund 137 Religion och logik 2 Religionerna 24 Religionernas närä släktskap 142 Religionernas släktträd 25
S
Själens färd 62 Skandhas 127 Skapandet i hjärnan 82 Skapelsen 71 Skapelsens bakgrundskrafter 70 Skapelseskede fångat av vetenskapen 84 Skönhetens ursprung 55 Solen pulserar 52 Stagnationens tidevarv 162 Svarta hål 122 Syreatomens (H) inkarnation 125 Systemprincipen 98
T
Tanken 57 Till vad strävar man med prästeden? 160 Tillvaron – ett stort medvetande 102 Tillvaron och dess uppkomst 72 Tillvaron är en systemkonstruktion 100 Treenigheten i kristendomen 139 3 Treenighetens födslovåndor i kristendomen 144
U
Utvecklingen av den indiska filosofin 29
V
Vad är orsaken till sökandet? 8 Vad är teosofi? 8 Varifrån kom allt 68 Vem är jag? 88 Vetenskap / religion / teosofi / vidskepelse 16 Vetenskapens gränser idag 45 Vilken är männsikans skala? 87 Vår verklighet 59 Vårt expanderande universum 43 Världens hierarkiska strukturer 112 Världens "skapelse" 81
Å
Återfödelsen 63 Återfödelseprocessens en runda 120
Ö
Österlandets tankar 27

ÖVERSÄTTNINGSARBETEN

1. Tillsammans med Jussi Yli-Panula från engelska till finska

IDÄN JA LÄNNEN HENKINEN YHTEYS / Bede Griffits
ISBN 951-95663-0-9
Försäljning:
Teosofinen Seura r.y. /KIRJAMYYNTI Estlandsgatan 7 C 2 HELSINGFORS


2. Sagoboken för språkbad
kirjoja2.jpg (53662 bytes)

KAUKAKUMMUN VÄKI / KAUKAKULLENS FOLK samt kasett
ISBN 951-97413-5-6 kasett 951-97413-6-4
Författad och illustrerad av
Marja-Terttu Mielty


Försäljning:

Myynti: LOOTUS-KIRJA OY