TJÄNSTER - Från oss också ved och virke förmånligt!
 
....
Trädfällning/Avverkning
Virkestransport 
Cirkelsågning
Grävningsarbeten
Snöplogning, sandning 
Slåtter av vägrenar och grönområden
Slyröjning
Jordfräsning
 
 

 

..
Vi säljer:
Direktförsäljning av byggnadvirke
Impregnerat virke
Ved
Övriga landbruksprodukter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beställningar per telefon 0400 310220

PALVELUT