Henkilötiedot

Herkko Pesonen
puh: 0500 - 637721

Liikkeenjohdon konsultit ry:n jäsen.
www.ljk.fi

Työhistoria
1967-85Oy Airam Ab
-tutkimus, tuotekehitys
-tuotanto
-laadunohjaus
-markkinointi
-yrityssuunnittelu
-tulosyksikön johto
1986-87WP Ceramics Oy
-Toimitusjohtaja
1987-89DN Bioprocessing Oy
-Toimitusjohtaja
1990 ->Mactive Oy
Highline Oy