Yritysjohdon konsultointi
Kohderyhmänä PK-organisaatiot,
sekä suurten yritysten tulosyksiköt tai osastot.

Erityisosaaminen: asiantuntijaorganisaatiot

Palvelut liittyvät teemoihin:
Mitä on hyvä, systemaattinen johtaminen
Toiminnan suunnittelu
Toiminnan ohjaaminen