Toiminnanohjausjärjestelmät

ISO 9001:2000 valmennus
laatuajattelun perusteet
sertifiointivalmennus
Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen, kyseessä voi olla yritys tai ei-kaupallinen organisaatio
"Kädestä pitäen" koulutusta tai kehittämisen ohjausta
erityisesti johdon ja johtamisen näkökulmasta
www.iso.ch (International Organization for Standardization)
www.sfs-sertifiointi.fi

EFQM (Suomen Laatupalkinto)
European Foundation for Quality Management
Järjestelmä, jota sovelletaan Suomessa ja Suomen Laatupalkinto-kilpailussa
Kriteeristön avaukset, mitä vaaditaan
Valmennus vaatimusten täyttämiseksi
Valmennus kuvausten tekemiseen
Kilpailuvalmennus
www.efqm.org

Prosessinhallinta
Prosessien:
Määrittäminen
Kuvaaminen
Mittarointi
Ohjaaminen
Parantaminen