Etusivulle

Auditoriokalusteet

HMK design case

Oy Esmi Ab

Työaika - Lounaspääte 2003

HMK design

Esmikko 2000 TA 602 työaika- tai lounaspääte

Puhelinkeskus pystyy laitteen kautta seuraamaan työntekijöiden paikallaoloa, matkustamista yms., jolloin asiakaspalvelu tehostuu. Pääte voidaan asentaa myös lounaspäätteeksi.

Kosketusnäyttö on graafinen laajakatselunäyttö. Se ilmoittaa saldot ja viestit. Käyttöliittymää se- lataan ja valinta tehdään yhdistetyllä kierto- ja painikenupilla. Näytön teksti on suurennettavissa.

Laitetta on helppo käyttää. Kortti näytetään lait- teelle ja sille syötetään tarvittava tieto tai päin- vastoin. Uutena ominaisuutena on ns. ryhmälei- maus. Ensimmäinen leimaaja aktivoi syykoodin, muut näyttävät vain korttinsa. Ryhmäleimaus näkyy näytössä tietyn ajan.

Oy Esmi Ab

Päätettä voidaan käyttää myös murtovalvontaan.

Päätteessä on neljä valinnaista kieltä, jotka vaih- tuvat henkilörekisterin koodin mukaan. Kun laite toimii myös lounaspäätteenä, tiedot siirretään palkanlaskijoiden tiedostoihin. Leimauspäätteen muistissa ovat vakiolounaat, ruokalistat jne. Näytöltä nähdään ruokalajit ja hinnat.

Lisälaiteliittymät ovat lounasnäyttö, kuittikirjoitin tai viivakoodinlukija.