Nämä sivut on toteutettu Hyyppään luonnonkauniin maiseman pelastamiseksi.

HYYPPÄÄ SÄÄSTYY TULEVILLE POLVILLE!

Hyviä uutisia Hyyppäältä! Maanomistajat, Laukaan kunta ja Suomen valtio pääsivät keskiviikkona 8. marraskuuta 2000 ratkaisuun, joka säilyttää Hyyppään ydinalueen rakentamattomana. Neuvotteluissa sovittiin, että viimeiset neljä alueella ollutta rakennuspaikkaa siirretään toisaalle.

Jo 20. lokakuuta Laukaan kunnan kaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti esittää noin 50 hehtaarin suojelualueen perustamista Hyyppäälle ulottuen Kaiturinlahdesta Paarmakalliioon. Tuossa vaiheessa Lievestuoreenjärven rannalle Paarmakallion eteläpuolelle oli jäämässä neljä rakennuspaikkaa, jotka on nyt saatu poistettua.

Kartta uudesta luonnonsuojelualueesta ja suunnitteilla olevasta Natura-alueesta on nähtävissä lähiaikoina näillä sivuilla. Tässä kuitenkin suojelun ydinkohdat:

-Suojelualue käsittää Kaiturinlahden eli "laguunin" rannat, Koukonniemen, Koukonlahden ja Paarmaniemen.

-Suojelualueelta poistetaan noin 8 rakennuspaikkaa, jotka korvataan maanomistajille. Samoin heille korvataan metsää ja ranta-alueita.

-Valtio käyttää lunastuksiin ja korvauksiin yli 2 miljoonaa markkaa.

-Hyyppäänvuoren laesta ja rinteistä muodostetaan todennäköisesti runsaan 30 hehtaarin Natura-alue käynnissä olevassa Natura-täydennyshankkeessa.

-Mustatsaaret jäävät virkistysaluemerkinnällä kaavaan.

-Näilläkin sivuilla esillä oleva Lievestuore-seuran ja Lievestuoreen veneseuran aloite retkeily- ja virkistysalueen perustamiseksi Hyyppään-Mustiensaarten alueesta on pantu vireille Laukaan kunnassa.

Uskomme, että Laukaan kunta, Metsähallitus ja muut tahot lähtevät yhdessä lievestuorelaisten järjestöjen kanssa nopeasti kehittämään Hyyppään aluetta luomalla sinne polut, opasteet sekä nuotio- ja leiripaikat, niin että Hyyppään luonto kuluu mahdollisimman vähän.

Lisäksi valllitsee laaja yhteisymmärrys siitä, että paras tapa ohjata kävijät Hyyppäälle on joko vesitse Laukaan kunnan Merenkulkulaitokselta tilaamaa uutta venereittiä pitkin (aina Päijänteeltä ja Keiteleeltä asti) ja toisaalta patikkareittiä valtatie 9:ltä. Näin paikallisia asuttaitakin häiritsevä autoliikenne voidaan minimoida.

Hyyppään suojelijat kiittävät lämpimästi suojelun toteuttamiseen vaikuttaneita lievestuorelaisia järjestöjä ja Keski-Suomen ympäristökeskuksen ja Laukaan kunnan osaavia virkamiehiä kuten myös Laukaan kunnan luottamusmiehiä, jotka ovat osoittaneet kykynsä muuttaa vanhoja päätöksiään silloin kun ne ovat osoittautuneet kestämättömiksi. 9. marraskuuta 2000

 

ajo-ohjeet näiltä sivuilta.

Uutta sivuilla:

1.videokuvaa Hyyppäältä
2.tarkemmat ajo-ohjeet karttoineen

useita uusia kuvia, katso
3.hyyppää esittely
ja 4.vuodenaikojen vaihtelua

Osta upea Hyyppää juliste, tuet Hyyppään
alueen suojelua.