Suoran ympyrälieriön pinta-ala ja tilavuus

  • vaipan korkeus = suoran ympyrälieriön korkeus
  • vaipan leveys = pohjaympyrän kehän pituus
  • pohjaympyrän pinta-ala lasketaan säteen avulla