Yhtenevät kuviot

  • yhtenevät kuviot peittävät täysin toisensa, kun ne asetetaan päällekkäin
  • vastinosat keskenään yhtäsuuret