Muistikaavat: binomin neliö

  • binomissa kaksi termiä
  • binomin neliö = ensimmäisen termin neliö + termien kaksinkertainen tulo + toisen termin neliö