Ruotsin harjoituksia
Inkeri Rissanen
päivitetty 20080418
Testaa peruskielitaitosi
Verbien taivutus, vahvat ja epäsäännölliset:
                        suomi-ruotsi [ ] ruotsi-suomi                        

VERBIT SANASTORAKENNE-TEHTÄVIÄ SUBSTANTIIVIT ADJEKTIIVIT PRONOMINIT SANA- RISTIKOITA ETSI JA YHDISTELE
Verbimuotojen nimitykset
Verbin merkitys
Aktiivi-passiivi
R1-verbit
Imperfekti 1
Imperfekti 2
Imperfekti 3
Imperfekti 4
Verbimuodot
Verbimuodot 2
Verbiharjoitus
Verbijohdannaisia
Inte i gruppen
Skolord
Mellanordet
Ihmissuhdesanastoa
Finsk exotik
Kristinestad 1
Kristinestad 2
Ajanmääreet
Halley
Pippi Långstrump
Vår dagliga TV
Massmedier
Rakennemonivalinta
Muunna monikkoon Substantiivimuodot Monikko
Relatiivipronominit
Pronominit 1
Pronominit 2
Pronominit 3
Pronominit 4
Pronominit 5
Adjektiivitäydennys Adjektiivien vertailu
Till Stockholm
Färöarna
Grönland
Åland
Om Sverige
Om Finland
Om Norge
Arbetsliv
Studier
Adverbit
Betydelse-1
Betydelse-2
Betydelse-3
Betydelse-4
Ett är fel
Vem gör vad? Bolag och dess produkt
Bildspråk 1
Bildspråk 2
Tehdä
Mennä
Panna

Inkeri Rissanen
Resor - Matkoja
20080214-0