Etusivulle


Etusivu > Tuotteet > Globus Optimus

 Globus OptimusGlobus Optimus

Globus Optimus on tiimikoulutuksen ja -valmentamisen apuohjelma. Se on tarkoitettu tiimejä kouluttaville ja valmentaville konsulteille ja esimiehille. Ohjelmaa voidaan käyttää myös kouluttavien organisaatioiden ryhmätöiden aktivoimiseen.

   Oikopolkuja:

  Rekisteröity Globus Optimus -käyttöversio
  Globus Optimus - taustaa
  Kokeile Globus Optimus -ohjelman web-
    versiota!


Ohjelman esittelyversio on saatavilla vapaasti jaettavana kopiona (siirtokopiointi). Se voidaan päivittää myöhemmin kaikilla käyttöominaisuuksilla varustetuksi päivityskelpoiseksi ohjelma-apuvälineeksi. Ohjelmaan voidaan kehittää lisäsovelluksia asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Ohjelman esittelyversiota voidaan käyttää apuna kehityskeskusteluissa, projektien käynnistystilaisuuksien yhteistyöteeman virittäjänä, systeemipohdintoihin ja luovan tiimityön tiedon lähteenä.

Ohjelman käyttötarkoitukseen ja käyttöön voi perehtyä ohjelmalle laaditun ohjeistuksen avulla.
Rekisteröity Globus Optimus -käyttöversio

Sisältää itsearvioon perustuvan Tiimiroolitestin lisäksi

Henkilöarviot tiimiroolista, jossa arvio perustuu toisesta havaittuihin ulkoisiin merkkeihin ja
    tekoihin
Arvio tiimitehtävän rooliprofiilista, jossa muodostetaan käsitys, millaisen rooliprofiilin omaava
    henkilö sopisi kyseiseen tehtävään
Tiimivalmiustesti, jolla kukin arvioi omaa suhdettaan tiimityöhön
Tiimikulttuuritesti, jolla kukin ilmaisee käsityksensä työyhteisön ilmapiiristä tiimityön kannalta

Käyttöversiossa on myös automaattinen ryhmiinjako-ominaisuus, jonka avulla Globus Optimus jakaa osallistujat kahteen tai useampaan "optimaaliseen" tiimiin. Tarkoituksena on saada kunkin tiimin roolipeittävyys mahdollisimman suureksi ja kilpailevien roolien haitta mahdollisimman vähäiseksi.

Pohdintotoiminnoissa käyttäjää ohjataan tarkastelemaan työsysteemin lisäksi tiimisysteemiä, ongelmanratkaisua, henkilökohtaisia ja yhteisön vaikuttamisen vyöhykkeitä (loogisia tasoja).

Sivun alkuun


Globus Optimus - taustaa

Toimiessani nuorena tuotekehityspäällikkönä pohdin erään tuotekehitysprojektin kokemuksista aiheutunutta kysymystä - miksi projektin erinomainen tulos ei vastannut projektin johtamisen laatua - silloin projektin (tiimin) johtamisesta oli toinen käsitys kuin nykyään. Samoihin aikoihin osallistuin Helsingissä 9. - 14.10.1983 Suomen IIASA-jaoksen (The Finnish Committee for International Institute for Applied Systems Analysis) järjestämään tilaisuuteen: Task Force Meeting on Human Factors in Innovation Management. Sain vastauksen kysymykseeni silloin siellä pidetystä luennosta: Ryssina V. N., Koroleva G. N., "ROLE STRUCTURES AND CREATIVE POTENTIAL OF WORKING TEAMS". Olen kääntänyt tekstin suomeksi "Tiimien roolirakenne ja luovuuspotentiaali" pyrkien käyttämään asiallisesti mahdollisimman tarkkaa ilmaisua tilaisuuden englanninkielisestä esityksestä.

Jos joku on kuullut tai lukenut mainittujen henkilöiden myöhemmästä tuotannosta niin olisin kiitollinen niihin liittyvistä vinkeistä.

Globus Optimus tiimiroolitesti perustuu osittain lähteeseen: R. Meredith Belbin - Management Teams, Why They Succeed or Fail, William Heineman Ltd. 1981 (suomeksi: Johtoryhmät, Miksi ne onnistuvat tai epäonnistuvat, Rastor-Julkaisut, 1985). Tähän julkaisuun olen tutustunut perustaessani Innovo Ky:n.

Lähdeteoksen tiimiroolit perustuvat yhdeksän vuoden aikana tehtyihin tutkimuksiin johtamisalan koulutuslaitoksissa Administrative Staff College, Henley, Cambridge ja Australian Administrative Staff College.

Meredith Belbin on kirjoittanut myöhemmin kirjan: TEAM ROLES AT WORK (1993). Alkuperäiseen julkaisuun nähden uutena ja tärkeimpänä asiana on esitetty asiantuntijaroolin lisäys tiimirooleihin. Mielenkiintoista on se, että samaan tulokseen on päädytty myös edellä mainitussa esityksessä (Ryssina & Koroleva).

Innovo Ky Antero Hälikkä on muokannut alkuperäistä roolikombinaatiota Globus Optimus -testiohjelmassa niin, että se vastaa paremmin nykyaikaista käsitystä itseohjautuvasta tiimistä. Globus Optimus -roolit eivät sisällä asiantuntijuutta eikä johtajuutta sinänsä. Voidaan ajatella että mainitut roolit sulautuvat muihin tiimirooleihin.

Sivun alkuunPäivitetty 18.1.2006, Innovo Ky