Johannes Manninen

klubin perustajajäsen, valittiin kunniajäseneksi 1970 tunnustuksena erittäin aktiivisesta toiminnasta klubin hyväksi.


Kunniajäsen Johannes Manninen

* * *

Vilho Laine-Ylijoki
toimi Järvenpään kauppalan- ja myöhemmin kaupunginlääkärinä. Sotiemme raskaina vuosina hän toimi rintamalääkärinä. Järvenpääläiset oppivat tuntemaan hänet sävymättömänä ja aina palvelualttiina auttajana. Vastuullisen työnsä ohella häneltä riitti aikaa myös rotarytoimintaan. Hän oli keskeisessä asemassa rotaryklubimme perustamisessa ja esimerkkinä muille jäsenille rotarin oikeasta elämänasenteesta niin ammatissaan, yksityiselämässään kuin yhteiskunnan jäsenenä. Kunnianosoituksena rotaryn hyväksi tehdystä työstä ja tavoitteiden esimerkillisestä toteuttamisesta hänet valittiin klubimme kunniajäseneksi 1976. Hänelle myönnettiin myös Paul Harris Fellow -jäsenen arvonimi.

Kunniajäsen Vilho Laine-Ylijoki

* * *

Järvenpään Rotaryklubin kunniajäseniksi valittiin 2.11.1993 perustajajäsenet Sven-Gustaf Malmström ja Veijo Kokkonen, joille molemmille oli myönnetty myös Paul Harris Fellow -arvonimi.

Sven-Gustaf Malmström
osallistui säännöllisesti klubin kokouksiin ja niissä käytyihin keskusteluihin. Hän toimi noin 15 vuoden ajan klubille lahjoitettujen lippujen ja viirien hoitajana ja kunnossapitäjänä.

Sven-Gustaf Malmström

* * *

Veijo Kokkonen
on osallistunut aktiivisesti rotaryklubin toimintaan ollen aivan viime päiviin asti valmis pitämään kiinnostavia esitelmiä ja käyttämään puheenvuoroja. Tähän hänellä onkin hyvät mahdollisuudet, sillä hän toimi Iisalmesta muiden veljiensä tavoin Järvenpäähän muutettuaan Järvenpään Yhteiskoulun voimistelun opettajana 1929-1949 ja 1954-1972. Kunnallisissa tehtävissä hän on toiminut Tuusulan kunnanvaltuuston sekä Järvenpään kauppalan ja kaupunginvaltuuston jäsenenä. Tuusulan ja Järvenpään kirkkovaltuuston jäsenenä hän on toiminut vuosikausia sekä mm. Järvenpään siunauskappelin ja kirkon rakennustoimikunnan puheenjohtajana. Hän on urheiluseura Järvenpään Palon, Suomen Vähittäiskauppiasliiton Helsingin piirin ja Järvenpään Kokoomuksen kunniapuheenjohtaja sekä Järvenpään kiinteistöyhdistyksen kunniajäsen.Veijo Kokkonen on sotilasarvoltaan vääpeli ja toimi jatkosodassa tykistön laskijana ja 11 kuukauden ajan divisioonan urheilu-upseerina.

Veijo Kokkosen 95 v päivänä 7.7.2004   
Veijo Kokkonen 95 v päivänä 7.7.2004.
Onnittelijat Jukka Virkki, Osmo Ojanen, Seppo Virtanen.

* * *

Antti Riihimaa
liittyi Järvenpään Rotaryklubiin v.1976. Hän on toiminut klubin eri tehtävissä viimeksi presidenttinä kaudella 1987-1988. Metsänhoitaja Antti Riihimaa on tehnyt elämäntyönsä Haarajoen Sahan omistajana ja kehittäjänä. Järvenpään Rotaryklubin kunniajäseneksi hänet valittiin vuonna 1999. Antti Riihimaa tunnetaan klubissamme sekä syvällisenä pohdiskelijana että tarvittaessa seurallisena rotaryhengen luojana.  

kunniajäsen Antti Riihimaa

* * *
Erkki Aalto
on liittynyt Kaskisten Rotaryklubiin jo 1954, vuotta aikaisemmin, kun Järvenpään Rotaryklubi on perustettu. Kaskisten, Vaasan, Tuiran ja Haapajärven Rotaryklubien kautta hän on tullut Järvenpään klubin jäseneksi vuonna 1979. Kihlakunnantuomari Erkki Aalto on toiminut koko työelämänsä ajan oikeuslaitoksen eri tehtävissä. Erkki Aalto valittiin Järvenpään Rotaryklubin kunniajäseneksi vuonna 2003. Erkki Aalto on käyttänyt klubissa lukemattomia asiantuntevia puheenvuoroja. Hän on myös yli viidenkymmenen rotaryvuoden kokemuksella tuonut klubiimme hyvällä huumorilla höystettyä rotaryhenkeä ja –tietoa, joka on ollut klubille arvokasta.

Erkki Aalto 50v

hakemistosivulleliitesivulle