Kummit ja perustajajäsenet
Järvenpään rotaryklubin perustajajäseniin kuuluva kunniajäsenemme Veijo Kokkonen oli ”sepustellut” klubin 15-vuotistaipaleelta kronikan. Kun se on löytynyt klubin vanhojen asiakirjojen joukosta, on se syytä julkaista klubin alkutaipaletta kuvaavana:
"Kronikka vuosilta 1955-1970"

charterjuhla

Pitkän pöydän päässä on poikittain lyhyempi kokouksen johtajien pöytä. Sen takana istui neljä miestä. Siellä on meidän kaikkien kunnioittama veli Jouko Huttunen (13), silloinen piirimme governor. Hänen vieressään on helsinkiläinen  kummisetämme veli Paavo Varis (14) ja seuraavana hyvinkääläinen kummisetämme Uki Raivio (15). Uki Raivio oli vielä klubimme 10-vuotisjuhlassa täällä Seurahuoneella, mutta nyt ovat molemmat kummisetämme jättäneet tämän maisen vaelluksensa. Ne veljistä, jotka heidät tunsivat, tuntevat suurta kaipausta kummisetien, ansioituneiden rotarien menetyksen johdosta. Niin ja neljäntenä miehenä pöydän takana on Einar Pyykkö (16) kauppalanjohtaja, myöhemmin kaupunginjohtaja. Pöydän päästä kuulimme  kaikkien kolmen selostukset rotaryliikkeestä sekä käytännön ohjeita klubin perustamiseksi ja toiminnan alkamiseksi.
Lähtekäämme sitten tarkemmin tarkastelemaan muita pöydän ympärillä istujia. Lähinnä Jouko Huttusta istuu Eino Hynninen (12), KOP:n johtaja, joka siirtyi myöhemmin asumaan Helsinkiin ja erosi klubista. Hän on kuollut Helsingissä. Seuraavana on veli Uuno Peusa (12), joka edelleen toimii klubissamme ja tuo pätevillä puheenvuoroillansa oman värinsä klubimme kokouksiin. Veli Eino Haatainen (7) on nyt Riihimäen klubin jäsen. Hän oli klubimme perustamisvaiheessa Invalidilaitoksen johtaja. Seuraavat veljet Aarne Paasikallio (11), sähkölaitoksen johtaja ja Edvard Cooper (8) mattotehtailija, ovat jo vainajia. Eino Nikkilä (7) on klubissamme edelleen, vaikkakin on tällä kertaa lomalla klubimme aktiivisesta toiminnasta. Aatto Varpion (6) tunnemme kaikki. Hänestä tuli klubimme ensimmäinen presidentti, koska hän oli ainoa, joka oli jo aikaisemmin ollut rotari. Emme me siis olleet aivan pimeitä alkaessamme. Bruno Baarman (5) oli täällä toimineessa Rilke Oy:ssä teknillisenä johtajana ja oli erittäin puuhakas jäsen klubimme alkuvaiheessa. Erityisesti on jäänyt mieleen hänen aktiivinen monistustyönsä kaikenlaisen rotarytietouden levittämiseksi jäsenistömme keskuuteen. Hän joutui eroamaan paikkakunnalta muuton vuoksi. Ilkka Jortikka (4) toimi aikansa myöskin klubin sihteerinä, mutta erosi myöhemmin klubin jäsenyydestä. Samoin teki tohtori Aarne Siirala (2), Luther- ja Seurakuntaopiston johtaja. Hän joutui opiskelujensa takia olemaan paljon matkoilla. Hän oli jo monen lapsen isä ja mielestään täysi mies, kun hän kertoi kerran Sveitsissä Geneven klubissa kysytyn häneltä, että onko Suomessa myöskin nuorisoklubeja. Eino Salmi (3) joutui eroamaan liikkeen lopettamisen vuoksi. Vilho Laine-Ylijoen (1) tunnemme jälleen kaikki. Lauri Kangas (17) oli PYP:n johtajana täällä ja joutui eroamaan muutettuaan paikkakunnalta. Erkki Horttanainen (18) on myös meille kaikille tuttu. Osmo Havukoski (29), henkikirjoittaja siirtyi Hyvinkäälle ja on nyt Hyvinkään Rotaryklubin jäsen. Lasse Poutiainen (28) on edelleen mukana. Pekka Harjuvaara (27), Järvenpään  Puutavara Oy:n johtaja, erosi klubimme jäsenyydestä. Heimo Mäkinen (26) teki samoin paikkakunnalta muuton vuoksi. Nils Pehrsson (25) oli ensimmäinen sihteerimme. Kielitaitoisena hän Bruno Baarmanin kanssa hoiteli suurella innolla klubimme perustamispuuhia. Paikkakunnalta muutto oli hänen eroamisensa syy. Sven Gustaf Malmström (24) on edelleen keskuudessamme. Mutta sen sijaan Eemil Erkkilä (23) katsoi pari vuotta sitten seuramme hänelle sopimattomaksi. Paul Kaisko (22), kumitehtaan johtaja, erosi ensin työesteiden takia ja muutti myöhemmin Helsinkiin. Einar Pyykkö (4), kaupunginjohtaja, on vieläkin klubissamme toimiva Charter-jäsenemme. Sen sijaan Mauno Laaksonen (21), Järvenpään Kone Oy:n omistaja ja johtaja, joutui eroamaan liiketoiminnan lopettamisen takia. Kronikan kirjoittaja on Veijo Kokkonen (17) ja hänen vieressään klubin perustamiseen keskeisesti vaikuttanut Leo Kaskikari (18) Setlementti Louhelan toiminnanjohtaja. Ja kukapa voisi unohtaa meidän kaikkien hyvin tunteman charter-jäsenemme Jussi Mannisen, vaikka häntä en löytänytkään perustamistilaisuudesta otetusta valokuvasta.
Klubissamme oli perustamisjäseniä, charter-jäseniä, 27. Heistä on vielä 10 jäljellä (v. 1970), nimittäin Horttanainen, Kaskikari, Kokkonen, Laine-Ylijoki, Malmström, Manninen, Nikkilä, Poutiainen, Pyykkö ja Varpio.

paluu hakemistosivullejatkuu