TOIMINTA 1955-1975


KLUBIPALVELU

Kokoontumistilat
Klubin kokouspaikkana oli vuoteen 1961 saakka Järvenpään Kauppaseuran huoneisto Järvenpään Osuuskassan pohjakerroksessa. Vuoteen 1958 kokoukset alkoivat tiistaisin klo 12.15, paitsi kuukauden viimeinen kokous klo 19.30. Kokouspäivä on koko ajan ollut tiistai, mutta alkamisaika muutettiin v. 1958 klo 16.30, paitsi kesä-, heinä- ja elokuussa klo 12.15. Kauppaseurakaudella jouduttiin lyhyt aika kokoontumaan Louhelan suojissa, kun Osuuskassassa suoritettiin lisärakennustöitä ja Kauppaseuran huoneisto muutettiin uuteen osaan. Vuosikertomuksessa mainitaan, että 18.2.1958 pidettiin jälleen kokous nyt uusitussa Kauppaseurassa. Klubin jäsenmäärän kasvaessa muutettiin kokouspaikka vuonna 1961 Ravintola Perhelään ja v. 1963 Ravintola Seurahuoneelle, aluksi suureen kabinettiin, mutta sen tultua ahtaaksi siirryttiin ison salin puolelle. Kokousaikaan nähden tehtiin rotaryvuoden 1969-1970 alussa sellainen muutos, että myös kesäaikaan kokoukset alkavat joka tiistai klo 16.30.

Vierailijat klubeissa
Klubin koko toiminnan ajan on viikkokoukset aloitettu ruokailulla, jonka jälkeen presidentti toivottaa vieraat ja omat veljet tervetulleiksi. Vierainamme on ollut keravalaisia rotaryveljiä, viime aikoina myös Tuusulan klubista. Kauempaakin on vieraita usein ollut klubissamme. Ulkomaisista on ensin mainittava kolmesta pohjoismaisesta ystävyysklubistamme vierailleet veljet, jotkut useammankin kerran, sekä muualta ulkomailta, mm. Englannista, Saksasta, USA:sta (Colorado, Westminster), Kanadasta ja Islannista. Seurakuntaopisto, Kunnallisopisto, Taistelukoulu ja Maatalousnormaalikoulu ovat puolestaan vaikuttaneet sen, että kotimaisia rotaryveljiä naapuriklubien lisäksi on ollut runsaasti koko Suomesta.

Klubikokouksen ohjelmista
Kolme minuuttia rotarya on kaikkien presidenttien aikana yritetty sisällyttää kokousohjelmaan. Se on sisältynyt presidentin tervetulotoivotuksen yhteyteen, tai on pidetty lyhyitä esitelmiä rotarysta. Säännöllisesti omana osana ei ole tuota kolme minuuttia sisältynyt ohjelmaan. Sen sijaan presidentillä on joka kokouksessa jotakin tiedotettavaa. Tiedotusten yhteydessä esitellään myös governorin kuukausikirjeet ja mielenkiintoiseksi on muodostunut läsnäoloprosenttien vertailu nimenomaan naapuriklubien kanssa. Tämän jälkeen seuraa sitten, kesäaikaa lukuunottamatta, jokaisen veljen vuorollaan pitämä esitelmä. Lähinnä ne ovat olleet kunkin omalta ammattialoilta, mutta myös vapaa-ajan harrastuksista, kotipaikkakunnan vaiheista ja tapahtumista, kotimaan historiasta ja merkkihenkilöistä sekä eri puolille maapalloamme suuntautuneista matkoista on saatu kuulla esitelmiä, usein heijastuskuvin, elokuvin, piirroksin ja muin havaintovälinein selvennettyinä. Kun ottaa huomioon klubin veljien hyvinkin erilaiset ammatit ja harrastukset, voi yhtyä esitelmien aiheista kunniajäsenemme Jussi Mannisen 10-vuotiskertomuksessa esittämään, että esitelmissä on käsitelty asioita maan matosista tähtitieteisiin ja avaruusmaailmaan. Eri veljien aloiteesta on klubissa vieraillut joka vuosi jokin tai joitakin ulkopuolisia asiantuntuntijoita esitelmien pitäjinä. Esitelmien jälkeen seuraa aina keskustelu esitetystä aiheesta. Joskus on sattunut niinkin, että hyvin mielenkiintoisen esitelmän jälkeen on päätetty jatkaa keskustelua seuraavassa kokouksessa.

Jäsenhankinta
Uusien jäsenten ottamisessa on pyritty noudattamaan periaatetta, jonka mukaan klubiin otetaan uusia jäseniä kerrallaan korkeintaan 10 % jäsenmäärästä. Useimmiten uusien jäsenten otto on tapahtunut vain kerran vuodessa. Paikkakunnalle muuttaneet entiset rotarit on yleensä hyväksytty klubiin heti, kun entisestä klubista on tullut ilmoitus rotaryveljen siirtymisestä Järvenpäähän. Uusien jäsenten valinta on jonkin verran muuttunut alkuvuosista. alkuaikoina suoritettiin valinta ns. pallomenetelmää noudattaen. Kun ehdotus uudeksi jäseneksi oli tehty, luokitteet katsottu ja valituaika mennyt umpeen, suoritettiin äänestys. Jokaisen veli sai haltuunsa mustan ja valkoisen pallon ja pudotti jommankumman vaaliuurnana toimineeseen hattuun. Jos äänestyksessä annettiin yksikin musta pallo, katsottiin ehdotuksen rauenneen. Paikkakunnalta poismuutot, liikkeitten lopettamiset ja muut eroamissyyt ovat vaikuttaneet, että joinakin vuosina on ollut otettava jäseniä aikaisempia kaavailuja enemmän. Esim. tänä rotaryvuonna säännöstä on päätetty poiketa ja toteutettu myös ensi kerran. ns."viidesta kuudeksi" menetelmää.

Vuosijuhlia
Ensimmäistä vuosijuhlaa viettiin maaliskuun 16. päivänä 1957 Aulangolla. Ensimmäisen vuosijuhlan ohjelmasta on jäänyt mieleen erikoisuutena kaikista jäsenistä laadittu kronikka, jonka laatimiseen toinen toisistaan osallistuivat kaikki klubin jäsenet. Viisivuotisjuhla vietettiin Kalastajatorpalla. Päiväksi oli valittu rotaryliikkeen syntympäivä helmikuun 23.päivä. Puitteet olivat juhlavat. Juhlapukuinen osanottajajoukko sai vastaanottaa useita onnentoivotuksia. Pöytä oli katettu Siirtomaasaliin, ja ravintolan tarjoamaa ohjelmaa seurattiin suuren salin puolelta. Vielä kerran pidettiin vuosijuhla Kalastajatorpalla, mutta sitten siirryttiin kotipaikkakunnan kannalle ensin ravintola Perhelään ja sitten Seurahuoneelle. Seurahuoneella viettiin myös klubin 10-vuotisjuhla, joissa oli vieraita Keravan, Hyvinkään, Porvoon, Vantaa, Karkkilan ja Vihdin Rotaryklubeista. Lisäksi olivat juhlassa edustettuina Järvenpään Lions Klubi, Round The Table ja InnerWheel. Juhlan ohjelmassa oli 1-vuotiskertomus sekä past-presidenttien muistelmia ym. Governor Veikko Korttila esitti rotarypiirin onnittelut ja puheen naisille piti veli Paavali Alivirta. 10-vuotisjuhlan selostus päättyy: "Kahvit juotiin pienissä pöydissä, ja tanssia ja rattoisaa yhdessäoloa jatkui aina klo 2 saakka." Viimeaikaiset vuosijuhlat on vietetty Hämeenlinnassa hotelli Aulangolla. Ohjelmaan on jatkuvasti sisältynyt presidentin tervehdyspuhe ja puhe naisille. Viime vuosijuhlissa ovat käyttäneet myös puheenvuoron Inner-Wheel sisaret. Aulangon matkat ovat olleet erittäin lämminhenkisiä ja hauskoja.


(Vie hiiren osoitin kuvan päälle, niin näet henkilöiden numerot.)
Governor Veikko Laine (1), presidentti Teuvo Salonen (2), Ossi Lapatto (3), Reino Elosuo (4), Kalle Valasma (5), Erkki Kolehmainen (6), Leo Kaskikari (7), ??? (8), ??? (9), ??? (10), Jorma Jääskeläinen (11), Kauko Halonen (12), ??? (13), ??? (14), ??? (15), Yrjö Ruuskanen (16), Sulo Loimulahti (17), Jaakko Tarkka (18), Sven-Gustaf Malmström (19), Vilho Laine-Ylijoki (20), ??? (21), ??? (22), Heimo Soosalu (23), Veijo Kokkonen (24), Lasse Poutiainen (25), ??? (26), ??? (27), Olavi Tuominen (28), Väinö Kyrölä (29)
(Mikäli joku tietää puuttuvan henkilönimen, pyydetään ottamaan yhteys jaakko.harjuvaara(at)gmail.com sivuston ylläpitoon.)
paluu hakemistosivullejatkuu