TOIMINTA 1975-1985


Rotary laajenee
Tuusulaan perustettiin 1971 rotaryklubi, jonka kummin tehtäviä hoiti oma klubimme. Kummina oli rotariveli Viljo Napola. Rotarypiiri oli laajentunut Järvenpään emokuntaan.
1970-luvun loppupuoliskolla piirigovernorit olivat vierailujensa yhteydesssä ottaneet esille toisen klubin perustamisen. Klubissamme järjestettiin useita mielipidetiedusteluja ja neuvotteluja toisen klubin perustamisesta. Tavoite saavutettiin v.1981, jolloin Järvenpää sai uuden rotaryklubinsa Järvenpää-Kartanon Rotary-klubin. Omalle klubillemme syntyi näin toinen vireästi toimiva kummipoika. Tähän uuteen klubiin siirtyi 19 rotaryveljeä.
Toisen klubin perustaminen laajensi omalta osaltaan veljespiiriä kotiseudullamme ja paransi huomattavasti vierailumahdollisuutta.
Uuden klubin perustamisen johdosta nousi oman klubimme keski-ikä muutamalla vuodella. Viime vuosina onkin klubiin otettu lisää veljiä siten, että klubin ikä- ja ammattirakenne entistä enemmän vastaa paikkakunnallamme vallitsevaa tilannetta.

Kansainvälisyys
Kansainvälisyyden lisääntyminen on vaikuttanut myös klubimme viime vuosien toimintaan. Klubimme on aktiivisesti osallistunut kansainväliseen nuorisotoimintaan lähettämällä paikallisen kummiklubimme kanssa vaihto-oppilaita USA:han ja vastaanottanut USA:sta opiskelijoita. Tämä on ollut avartava kokemus myös niille rotariperheille, jotka ovat antaneet sijaiskodin vaihto-oppilaalle. Klubin veljet ovat vaihto-oppilaan vieraillessa klubissa saaneet tuulahduksen valtamerentakaisista asioista. Jokainen rotariveli huomaa kuuluvansa maailmanlaajuiseen järjestöön, jonka eräs tärkeä toimintamuoto on vaihto-oppilaiden lähettäminen ulkomaille.
Kesällä 1983 klubimme osallistui yhdessä Järvenpää-Kartanon klubin kanssa piirimme alueella toimeenpannun kansainvälisen nuorisoleirin järjestelyihin. Leiriläiset olivat majoitettuina Järvenpään Seurakuntaopistolla.
Syksyllä 1981 klubimme vieraana oli muutamia ruotsalaisia rotariveljiä Täbystä, Järvenpään kummikaupungista. Vastavierailu ei ole toistaiseksi toteutunut, vaikka sitä on pitkään suunniteltu. Kansainvälisyyttä lisäävänä ja ja avartavana seikkana on ollut veljiemme ulkomaille suoritetut klubivierailut maailman eri kulmilla. Veljien tervehdykset ulkomailta antavat kuvan rotareiden yhteenkuuluvaisuudesta kautta maailman. Näistä vierailuista on kertynyt klubimme viirikokoelmaan huomattavan arvokas lisä. Vierailut eri maiden lähetystöihin Helsingissä ovat tulleet ohjelmaan kuluneen kymmenvuotiskauden aikana.

Juhlatilaisuudet
Juhlatilaisuudet ovat tapahtumia, joissa rotaryn periaatteisiin tutustutaan syvällisemmin kuin tavallisissa kokouksissa. Helmikuun 23.päivänä 1980 järjesti klubimme ravintola Sonaatissa Rotaryn 75-vuotisjuhlan, johon kutsuttiin myös naapurikuntien rotaryklubit. Juhlapuheen tässä tilaisuudessa piti RI Direktor Olof Söderström.
Klubimme järjesti keväällä 1981 piirineuvottelun Kartanon koulun tiloissa. Tapahtuma vaati monen rotariveljemme voimakkaan työpanoksen. Unto Lindenin johdolla tilaisuus läpivietiin täsmällisesti suunnitellun ohjelman mukaisesti.

Piirineuvotteluohjelma

Piirineuvottelun osallistujat kävivät kunniakäynnillä prof. Jean Sibeliuksen haudalla.

Vaikka piirineuvottelu on jokavuotinen rotaryn työkokous, osoittaa se osallistujilleen, että yksityinen rotari ja klubi kuuluvat suureen maailmanlaajuiseen järjestöön.
Klubilaisillamme oli kunnia osallistua Järvenpään Inner Wheel-klubin 25-vuotisjuhlaan Järvenpään Casinolla. Tilaisuus oli mieleenpainuva ja lämminhenkinen. Toihan se selvästi esille IW:n toimintaperiaatteet, ystävyyden, palvelemisen ja kansojen keskinäisen yhteisymmärryksen, jotka ovat rotareillekin keskeisiä asioita.

Merkkitapahtumat ja kunnianosoitukset
Klubimme sääntöjä tarkistettiin 1977 Raimo Rajalan presidenttikaudella. Nämä säännöt ovat edelleen voimassa. Rotaryn Paul Harris Fellow - arvonimen ovat saaneet klubimme veljistä Vilho Laine-Ylijoki sekä Veijo Kokkonen. Laine-Ylijoen kiitokset klubille. Näitä arvonimiä on hankittu ansioituneille rotareille yhdessä Keravan ja Tuusulan rotariklubien kanssa.
Keväällä 1984 sai presidenttimme Aulis Packalén vastaanottaa piirigovernor Yrjö Soramiehen kunniakirjan klubin ansiokkaasta toiminnasta rotaryliikkeen hyväksi.

paluu hakemistosivullejatkuu