AATTEELLISET TAVOITTEET


Palvelemisen ihanne
Järvenpään Rotaryklubin aatteellinen päämäärä ja yleistavoitteet ovat samat kuin rotaryliikkeellä. Rotary on elämänfilosofia, tapa elää ja toimia, ajatella ja asennoitua. Rotary tahtoo opettaa, että elämä on onnellisinta sille, joka asettaa palvelualttiuden itsekkäiden pyyteiden edelle ja että elämä suo parhaan tyydytyksen sille, joka näkee ammattinsa ja paikkansa yhteiskunnassa ensisijaisesti tilaisuutena palvella kanssaihmisiään. Rotaryn tavoitteena on vaalia palvelemisen ihannetta.
- luomalla tuttavuussuhteita ja siten tilaisuutta palvelemiseen
- vaalimalla liike- ja ammattimoraalin korkeata tasoa
- innostamalla jokaista rotaria toteuttamaan palvelemisen ihannetta yksityiselämässään, ammatissaan ja yhteiskunnan jäsenenä
- edistämällä kansojen keskeistä yhteisymmärrystä ja hyvää tahtoa.


Tavoitteet käytännössä
Miten sitten Järvenpään rotaryklubissa on saavutettu nuo rotaryn keskeiset aatteelliset tavoitteet? Tuloksien konkreettinen mittaaminen ja historiikkiin kirjaaminen selvinä faktoina on vaikeaa. Rotaryn aatteellinen toimintapohja perustuu yksilötasolle. Se edellyttää jokaisen jäsenen toimimista niin työssään kuin yksityiselämässään rotaryn päämäärien mukaisesti. Klubimme toiminta antaa jäsenilleen hyvät edellytykset rotaryn tavoitteiden saavuttamiseksi. Klubin jäsenet muodostavat ammatillisesti monipuolisen ryhmän. Tämä on tehnyt mahdolliseksi jokaiselle tutustumisen Järvenpään ja moniinsen ulkopuolisiinkin yrityksiin ja eri ammattialojen edustajiin. Veljien suuri ikäjakautuma on koettu selvänä rikkautena. Eri ikäryhmien näkemykset ja ajattelutapa ammattiasioista ja yhteiskunnallisista kysymyksistä on omiaan avartamaan näkemyksiä ja lisäämään suvaitsevaisuutta. Klubin vaikutuksesta on myös useiden perheiden kesken muodostunut lämminhenkinen vuorovaikutus, joka osaltaan sisältyy rotaryn tavoitteisiin.

Maailmanlaaja yhteys
Oman klubin muodostaman lähipiirin ohella muodostavat kaikki maailman rotarit veljespiirin. Tämän ovat myös Järvenpään rotarit saaneet omakohtaisesti kokea matkaillessaan maapallon eri puolilla. Rotary on todella "avoin kanava" luottamukselliseen ystävyyteen. Rotarius tuo meille automaattisesti luotettavia ja avoimia tuttavuussuhteita lähes kaikkialla maailmassa. Rotarius myös edellyttää tuttavuussuhteelta, että se ei muodosta itsekkäitä ja epäreiluja tavoitteita, vaan lähinnä tilaisuuden palvella ja edistää eri kansojen kulttuurien ja rotujen välistä ymmärtämystä ja tuntemista.
Yksilön tai klubin näkökulmasta katsellen kansojen keskinäisen ymmärtämyksen parantaminen ja toimintojen inhimillinen kehittämien tuntuu ylivoimaisen suurelta ja kaukaiselta tavoitteelta. Meidän on kuitenkin hyvä muistaa, että klubeja on paljon ja rotareita on jo nyt miljoona. "Pienistä pisaroista muodostuu puro ja puroista suuri joki."

Tavoitteiden syventelyä
Rotaryn tavoitteiden hyväksyminen on helppoa. Paljon vaikeamman tehtävän eteen joudumme itse kukin niiden käytäntöön soveltamisessa niin ammatissa kuin yksityiselämässämme. Rotaryklubin tehtävänä on myös ohjata ja innostaa jokaista jäsentään toteuttamaan elämässään rotaryn keskeisiä tavoitteita. Normaalit viikkokokoukset ovat usein "kiireisiä" ja siksi rotaryn aatteellisiin tavoitteisiin paneutuminen jää vähäiseksi. Tämän puutteen korjaamiseksi on klubissamme aika ajoin pidetty takkailtoja, joissa on pohdittu rotaryn aatteellisten tavoitteiden toteuttamista ammatissa ja yksityiselämässä. Tällaiset syventävät keskustelutilaisuudet ja omakohtaiset pohdinnat ovat varmasti aiheellisia. Takkaillat ovat tällaisiin keskusteluihin erittäin sopivia, sillä niissä ei ole ollut normaalin viikkokokouksen aikapulaa. Klubin jakutuessa pieniin keskusteluryhmiin on kaikilla ollut mahdollisuus aktiiviseen osallistumiseen teeman käsittelyssä. Etenkin nuorille rotareille tällainen syvällinen keskustelu voi antaa aivan uutta syvyttä koko rotarytoiminnasta. Läsnäoloprosentti ei ole ainoa eikä oleellisin rotariuden mitta.
Klubimme on toiminut 30 vuotta. Se on antanut jäsenilleen tilaisuuden kasvaa ja kehittyä rotaryhengessä ja toimia sen päämäärien saavuttamiseksi. Tulokset ovat riippuvaisia jokaisesta rotariveljestä itsestään. Siksi onkin paikallaan jokaisen kysyä itseltään - olenko oivaltanut rotaryn perusfilosofian ja toteutanko sen henkeä ammatissani, yksityiselämässäni ja yhteiskunnan jäsenenä.


Mikäli joku tietää, mistä tämän kuvan alkuperäisversio on saatavissa, pyydetään ottamaan yhteys sivuston ylläpitoon.
(Vie hiiriosoitin kuvan päälle, niin numerot tulevat näkyviin.)
Presidentti Ossi Lapatto (1), Veijo Kokkonen (2), Jorma Jääskeläinen (3), Lasse Poutiainen (4), Veikko Kumpulainen? (5), Teuvo Salonen (6), ??? (7), ??? (8), Kauko Halonen? (9), Pertti Vuento (10), Juho Kiiskilä (11), Anssi Kauppi (12), Veikko Nykyri (13), Juha Kunnaala (14), ??? (15), Jorma Olli (16), ??? (17), ??? (18), Atso Taipale (19), Matti Auranen (20), Osmo Ojanen (21), Teuvo Perkiö (22), Jukka Virkki? (23), ??? (24), Jaakko Tarkka (25), Aulis Packalén? (26), Olavi Tuominen (27), ??? (28).
 
paluu hakemistosivullejatkuu