TOIMINTA 1985-1995

POLIOPLUS


Maailmanlaaja tavoite
Polioplus tarkoitti alunperin polion, myöhemmin sen lisäksi viiden muun maailmaa ja varsinkin kehitysmaita vaivaavan kulkutaudin (kurkkumädän, hinkuyskän, jäykkäkouristuksen, tuberkuloosin ja tuhkarokon) hävittämistä  maailmasta vuoteen 2005 mennessä. Sen edellytyksenä oli, että amerikkalainen tohtori Albert Salbin oli 1980-luvun alkupuolella kehittänyt uudentyyppisen poliorokotteen, joka voitiin antaa yksinkertaisesti suun kautta. Rokotus käsitti kolme perättäisinä vuosina syntyvää ikäpolvea kehitysmaissa, missä yhtenä vuotena syntyy noin 100 miljoonaa lasta. Kukin lapsi tulisi saamaan kolmena vuotena peräkkäin kaksi annosta, yhteensä siis kuusi annosta. Rotaryt ilmoittivat WHO:lle keräävänsä varat tällaisen operaatioon vuoteen 2005 mennessä, jolloin rotaryjärjestö täyttää 100 vuotta. Siitä käytetettiinkin aluksi nimeä POLIO 2005. Senjälkeen, kun nuo viisi muuta kulkutautia oli liitetty hävitettävien joukkoon, operaatio on tunnettu nimellä PolioPlus.
Myöhemmän arvion mukaan polion hävittäminen edellyttää 500 miljoonan lapsen rokottamista 4-6 kertaa ja maksaa noin 600 miljoonaa Suomen markkaa, mistä maamme kansallinen velvoite on noin 1% eli 6 milj.markkaa.

Suomalainen toteutus
Suomen Rotaryssa PolioPlus kampanja pääsi alkamaan vuonna 1985 organisaation järjestelytoimilla. Rotaryjärjestön virallisen organisaation lisäksi on tätä erikoiskampanjaa varten luotu apuorganisaatio, jonka ylin johtoryhmä on Evanstonissa Amerikassa. Jotta toiminta jokaisessa maassa tapahtuisi suurin piirtein samojen piirustusten mukaisesti, suoraan sen alaisena toimivat koordinaattorit, joiden tehtävänä on auttaa kansallisia toimikuntia. Suomessa koordinaattorina on toiminut PDG Olof Hixen. Joka maassa on kansallinen PolioPlus-toimikunta. Suomessa sen puheenjohtajana on ollut PDG Juhani Aaltio. Kussakin rotarypiirissä on toiminut governorin nimeämä PolioPlus piiritoimikunta. Tämän lisäksi kunkin rotarypiirin klubit on jaettu alueittain ryhmiksi. Niissä on toiminut aluekoordinaattori, jonka tehtävänä on ollut klubien yhteistoiminnan varmistaminen. Sen alueen koordinaattorina,johon Järvenpään ja Kartanon klubit kuuluvat, on toiminut Matti Vikman Hyrylän klubista.
Järvenpään Rotaryklubin osalta PolioPlus toiminta lähti liikkeelle kahta tietä.

Ensimmäinen tie:

Klubin jäsenen Seppo Virtasen idean ja aloitteen pohjalta solmittiin 6.6.1986 sopimus PG-yhtiön kanssa tietyn prosenttimääräisen avustuksen antamisesta myynnistä PolioPlus rahastoon ehdolla, että yhtiö saa tätä tietoa käyttää hyväkseen myyntityössään mm. PG-asiakastilaisuuksissa. Ensimmäinen tilitys PG-yhtiöiltä, 16 000 mk saatiin lokakuussa 1986. Piirigovernor Jorma Jaatinen osallistui sopimuksen julkistamistilaisuuteen, joka tapahtui konttoritekniikan messuilla. Tilitykset hoidettiin erityiselle PolioPlus pankkitilille, joten ne eivät kulkeneet Järvenpään Rotaryklubin tilin kautta. Sopimuksen kirjattiin olevan voimassa 1.7.1986-31.12.1987.
Valtiovarainministeriö myönsi PolioPlus lahjoituksille verovapauden valtionverotuksessa 23.12.1986. PG-yhtiöiden tilitys 9.12.1986 oli noussut summaan 28 400 mk ja 12.5.1987 summaan 39 500 mk. Huhtikuussa 1987 saldo oli noin 70 000 mk.

Toinen tie:
Toinen tapa varojen hankinnassa on ollut PolioPlus projekti, joka on käsittänyt klubin jäsenten rahankeräyksen sekä Järvenpään ja Kartanon klubin yhteisesti järjestämän konsertin Järvenpää-talossa 13.11.1987. Lupa näihin saatiin valtiovarainministeriöltä päätöksellä N:o 1637, 2.4.1987. Konsertin pääesiintyjinä toimi Oulunkylän popjazz-konservatorion Big Band yhtye Klaus Järvisen johdolla. Ilmoitus- ja lipputulojen arvioitiin olevan 44 160 mk ja kulujen 12 380 mk, joten puhtaaksi tuotoksi oletettiin jäävän 31 780 mk. Molempien klubien jäsenet osallistuivat ilmoitusten ja lippujen myyntiin.


(Siirrä hiiren osoitin kuvan päälle, niin saat numerot näkyviin)
Kuvan rotaryt: presidentti Osmo Ojanen (1), vierailija (2), Seppo Virtanen (3), Matti Auranen (4), Tauno Lehtonen (5), Osmo Putkonen (6), Asko Valkosalo (7), Martti Lumioja (8), Teuvo Salonen (9), Juho Kiiskilä (10), Olavi Tuominen (11), Jaakko Tarkka (12), Pertti Pyhältö (13), Jaakko Harjuvaara (14), Jouko Santala (15), Olli Virtanen (16), Kauko Halonen (17), vierailija (18), Erkki Niemi (19), Pertti Vuento (20), Kunto Hagelin (21), Ossi Lapatto (22), Kurt Jansson (23), Kari Karri (24), Hannu Säisänen (25), Matti Mikkola (26), Jukka Virkki (27), vierailija (28), Seppo Miettinen (29), Juha Kunnaala (30),vierailija (31), Ilkka Sintonen (32), Seppo Kanervo (33).

paluu hakemistosivullejatkuu