PHF - ARVONIMET


Rotarysäätiötä koskevien sääntöjen mukaan myönnetään Paul Harris Fellow -arvonimi klubin ehdottamalle jäsenelle tai muulle henkilölle tunnustukseksi siitä, että hän on aktiivisella ja esimerkillisellä tavalla toiminut klubissaan tai ympäristössään Rotaryn tavoitteiden tai yleisten humanitääristen arvojen ja pyrintöjen toteuttamiseksi. Käytännössä Paul Harris Fellow myönnetään henkilölle, joka lahjoittaa tai jonka kunniaksi lahjoitetaan Rotarysäätiölle 1 000 US-dollaria 12 kuukautta kestävän jakson aikana.
Paul Harris Fellow  
Tasavallan presidentti Urho Kekkonen ja paavi Paavali II sekä äiti Teresa saivat tuon arvon vuonna 1981. Tähän kunnianarvoiseen joukkoon Rotarysäätiö hyväksyi nyt seuraavat Järvenpään Rotaryklubin jäsenet: Erkki Aalto, Matti Auranen, Reino Elosuo, Lars Grenman, Kunto Hagelin, Kauko Halonen, Erkki Horttanainen, Jorma Jääskeläinen, Leo Kaskikari, Anssi Kauppi, Raimo Kinnunen, Veijo Kokkonen, Erkki Kolehmainen, Väinö Kyrölä, Ossi Lapatto, Unto Linden, Sven-Gustaf Malmström, Aulis Packalén, Antti Pohjola, Lasse Poutiainen, Teuvo Salonen, Jaakko Tarkka, Olavi Tuominen ja Seppo Virtanen. Myöhemmin PHF-arvo on myönnetty Järvenpään Rotaryklubin jäsenille Antti Riihimaalle ja Pertti Vuennolle sekä Järvenpään Rotaryklubin suosituksen perusteella myös Töölön Rotaryklubin jäsenelle, PG-yhtiöiden toimitusjohtajalle, kauppaneuvos Mauri Matikaiselle Hyvinkäällä pidetyssä piirikokouksessa.
Tunnustuksena ja kiitoksena Rotary International myönsi Järvenpään Rotaryklubille vuonna 1989 , 10 000% klubin arvon ja lähetti sen osoitukseksi kunniataulun, jonka kopio on ks.alla. Kunniataulu pidetään esillä klubin kokouspaikalla ja juhlissa.

Kunniataulu

NUOREN ROTARYN AJATUKSIA

Nuori rotari Pekka Joensuu on Järvenpään Rotaryklubin kokouksessa 12.10.1993 käyttämässään puheenvuorossa esittänyt seuraavia huomionarvoisia ajatuksia ja näkemyksiä rotarytoiminnasta:
Suhtautuminen toimintaan on ja sen täytyy olla riippuvaista ikäkaudesta ja elämänvaiheesta. Talouselämän lama ja tästä johtuva kiivas tahti työelämässä vaikuttavat väistämättä harrastuksiin - myös Rotary-toimintaan.
Nuoremmat ikäpolvet eivät välttämättä pidä Rotary-liikkeen taustaa ja kaavamaisuutta tärkeimpinä piirteinä, vaan nykyhetkeä, kokouksissa oppimista ja tulevaisuutta.
Rotary-kokous on aikuisiän "yleissivistävä oppitunti". Voiko työmatkalla todella käydä "paikkaamassa" osallistumista kokouksiin?

Mitä ainutlaatuista koen/näen/kuulen kokouksissa?
- Keskusteluja itseäni vanhempien sukupolvien edustajien kanssa
- Keskusteluja ammatillisesti täysin minulle vieraalla alalla toimivien veljien kanssa ("humanisti - insinööri" vastakkainasettelu tms.).
- Yllättävän mielenkiintoisia esitelmiä aiheista, joihin ei muuten varmasti tulisi tutustuttua.
- Näkemyksiä ja kokemuksia paikkakunnan talouselämästä, kulttuurista, kunnalliselämästä, kouluelämästä jne. ts. opin tuntemaan asuinpaikkakuntani taustaa, kokemuksia kansainvälisestä toiminnasta ja mahdollisuuksia otaa siihen osaa.
- Ravintolaruoka maistuu vaihtelun vuoksi silloin tällöin.

paluu hakemistosivullejatkuu