Dundee
dundee.jpg (87236 bytes)

Basil Lubbock: The Last of the Windjammers Vol. I (1927).

Nelimastoinen rautaparkki
Tunnuskirjaimet:			TPCV
Rakentaja:				W.B. Thompson, Dundee 1882, Skotlanti
Vesillelasku:				14.10.1882
Vetoisuus:				2047,34 brt, 2001,72 nrt
Kantavuus:				3000 dwt, kivihiililasti 2960 tonnia
Mitat:					84,10 x 12,60 x 6,98 m
Miehistö:				1+2+20 (4 oppilasta 1907)
Omistaja:
Robert Mattson (1851-1935), Vårdö	1907 syyskuu - 1920 heinäkuu
Päälliköt:
Johan Walfrid Gustafsson (1860-1945)	1907 syyskuu - 1910 marraskuu
Karl August Isidor Mansén (1878-1952)	1910 marraskuu - 1912 helmi/maaliskuu
Lars Julius Holmström (1882-1948)	1912 helmi/maaliskuu - 1914 kesäkuu (toimi opettajana Maarianhaminan merikoulussa, Ålands Sjöfartsläroverket, vuodesta 1927 lähtien)
Matts Sigfrid Sjölund (1885-1925)	1914 kesäkuu - 1919

Laiva rakennettiin Charles Barrielle ym. Dundeehen ja se oli siihen mennessä suurin rakennettu purjealus Dundeessa. Neitsytmatka purjehdittiin Lontoosta Plymouthin kautta Adelaideen 19.2. - 28.5.1883. Matkalla Plymouthista 23.2.1883 lähtien oli mukana 564 siirtolaista.

Vuonna 1889 alus purjehti 1000 standartin puutavaralastissa matkan Skotlannin Montrosesta Sydneyhin 77 vuorokaudessa saavuttaen parhaimmillaan keskinopeuden 14,25 solmua vuorokaudessa. Matka tehtiin 19.4. - 5.7.1889.

Ahvenanmaalle laiva ostettiin hintaan noin 6400 puntaa = noin 200 000 markkaa varustamolta Charles Barrie & Son Skotlannin Dundeesta ja oli ostohetkellä Sunderlandissa.

Kauppaneuvos Robert Mattson (1851 - 1935). Georg Kåhre: Den Åländska Segelsjöfartens Historia (1940).

Alus toimi myös koululaivana.

Merikapteeni Walfrid Gustafsson (1860 - 1945). Hän toimi päällikkönä nelimastoparkeissa Lucipara 1915 - 1917 ja Pommern 1923 - 1924. Suomen Merenkulku - Finlands Sjöfart n:o 27/1921.

Laiva purjehti ensimmäisenä kaukomatkana Skotlannin Leithistä fosfaattilastissa Honoluluun 136 vuorokaudessa, jota pidettiin nopeana matkana (3.12.1907 - 17.4.1908).

Matkalla puutavaralastissa Amerikan länsirannikon Port Townsendista Liverpoolin matruusi meni hyökyaallon viemänä yli laidan ja hukkui 18.3.1912 Pohjois-Atlantilla. Samalla matkalla oli kolme muuta miestä kuollut sairauteen. Matka purjehdittiin 6.10.1911 - 24.3.1912.

Vuonna 1912 matkalla Brasilian Santosista Australian Newcastleen nelimastoparkki joutui kovaan myrskyyn Hyvätoivonniemen lähellä. Painolasti siirtyi myrskyssä ja alus sai pahan kallistuman. Kallistuma saatiin korjattua siirtämällä painolastia ruumassa. Matka tehtiin 4.10. - 29.11.1912.

Merikapteeni K. A. Mansén (1878 - 1952). Hän toimi päällikkönä parkkilaivassa Lima 1907 ja komposiittiparkissa Slamat 1908 - 1910. Ålands Sjöfart n:o 2/1952.

Vuonna 1913 matkalla kivihiililastissa Australian Newcastlesta (N.S.W.) Ecuadorin Guayquiliin alus purjehti rantaan Punassa Guayaquilin lahdella.

Nelimastoparkki joutui ankaraan myrskyyn ollessaan matkalla Englannin West Hartlepoolista Fort Morganiin Meksikon lahdelle joulukuussa vuonna 1919 Pohjois-Atlantilla. Painolasti siirtyi, jolloin riki oli kaapattava päivien 18 ja 19 välisenä yönä, jotta alus ei olisi kaatunut. Fleetwoodilainen troolari hinasi laivan Stornowayhin Hebriideillä, jonne saavuttiin iltapäivällä 23.12.1919.

Dundeen hylky.jpg (17922 bytes)

Stornowayssa Hebriideillä joulukuussa 1919. Finlands Sjöfart- Suomen Merenkulku n:o 4/1920. 

Merikapteeni Sigfrid Sjölund (1885 - 1925). Hän toimi päällikkönä parkkilaivassa Esmeralda 1909 - 1911, rautaparkissa Montrosa 1922 - 1924 ja komposiittiparkissa Tjerimai 1925. Suomen Merenkulku - Finlands Sjöfart n:o 27/1921.

Heinäkuussa vuonna 1920 alus myytiin Italiaan hintaan 7500 puntaa ja sai uudeksi nimekseen Andora.  

Dundee SB.jpg (25602 bytes)

Ronald Pearse: The Last of a Glorious Era (1934). 

Laiva romutettiin vuonna 1926.

Matkoja vuosina 1907 - 1919

Kirjoja ja kirjoituksia:
Burrell, D.C.E.:	The Den Line
			42 illustrations, 80 pages
			World Ship Society, 1990
			ISBN 0905617592		
Byström, E.A.:		Barkseppet Dundees haveri i Nord-Atlanten
matros			Ålands Sjöfart 2/1949 s. 46-47
The Express and Telegraph: Miscellaneous Shipping
			The Express and Telegraph, 29 May 1883, page 2
Furrer, Hans Jörg:	Die Vier-und Fünfmast-Rahsegler der Welt
Dipl.-Ing.		Koehlers Verlagsgesellschaft mbH,
			Herford 1984
			248 Seiten (s. 80)
			ISBN 3-7822-0341-0
The Glasgow Herald:	Launches and Trial trips
			The Glasgow Herald, 16 October 1882, page 9
Helsingin Sanomat:	Kauppaneuvos Rob. Mattson kuollut
 			Helsingin Sanomat 126/1935, 12.5.1935
Grundström, Kaj:	Robert Mattson - Varg-Mattes pojke
			Sjöhistorisk årsskrift för Åland 1996-1997:9
			Mariehamn 1997
			175 s.(s.118-135)
			ISBN 952-90-9240-7
			ISSN 0788-799X
Karkama, Markku:	Merille kouluun. 
			Meripalvelus ja koululaivat kansipäällystön
			koulutuksessa vuodesta 1874 toiseen maailmansotaan
			Turun Yliopiston merenkulkualan koulutus-
			ja tutkimuskeskuksen julkaisuja, B 110
			Painosalama Oy, Turku 1999
			255 sivua
			ISBN 951-29-1571-5
			ISSN 1456-1824
Kåhre, Georg		Den åländska segelsjöfartens historia
magister		Ålands Nautical Club r.f.
Kåhre, Karl		Mariehamn 1988		
sjökapten:		815 s. (s. 472-474)
			ISBN 951-99965-1-6
Lille, Sten		Suomen valtameripurjehtijat
sjökapten		Finlands djupvattenseglare
Grönstrand, Lars	The Finnish Deep-Water Sailers
fil. mag.:		Etelä - Suomen Kustannus Oy
			Lieto 1979
			224 sivua (s. 166)
			ISBN 951-9064-31-1
Lubbock, Basil:		The Last of the Windjammers Vol. I
			Brown, Son & Ferguson Ltd.
			Glasgow 1927
			518 pp. (p. 263)
Pearse, Ronald:		The Last of a Glorious Era
			Syren and Shipping, Ltd.
			London 1934
			96 pp. (p. 26-27), ill.
Rauman Lehti:		Suomen suurin purjelaiva
			28.9.1907
Suomen Merenkulku:	Rautaparkki Dundeen haaksirikko
			Finlands Sjöfart/Suomen Merenkulku
			4/1920 s. 83
			80 år. Kommerserådet Robert Mattson
			Finlands Sjöfart - Suomen Merenkulku 6-7/1931 s. 209
			100 vuotta laivanvarustajan toimintaa kolmessa polvessa
			Rederi Ab Curt Mattsson firar 100-års-jubileum
			Finlands Sjöfart - Suomen Merenkulku 7-8/1954 s. 190
The Sydney Morning
Herald:			The Dundee - A Splendid Passage
			The Sydney Morning Herald, 5 July 1889, page 8
Turun Sanomat:		Komea lisä kauppalaiwastoomme
			Turun Sanomat 816/1907, 25.9.1907 
Åbo Underrättelser:	Stort fartygsköp
			Åbo Underrättelser 260A/1907, 25.9.1907
			Det nya skolskeppet Dundee
			Åbo Underrättelser 311A/1907, 15.11.1907
			Åländska järnbarken Dundees förolyckats
			Åbo Underrättelser 350/1919, 29.12.1919
Åland:			Stort fartygsköp
			Åland 76/1907, 21.9.1907
Ålands Sjöfart:		Kapten Julius Holmström död
			Ålands Sjöfart 3/1948
			Stordåd till sjöss
			Ålands Sjöfart 2/1949 s. 45, 48
			Dödsfall. Sjökapten K.A. Mansén
			Ålands Sjöfart 2/1952 s. 21
			Sjömansskolainitiativ i seklets början
			Ålands Sjöfart 1/1971 s. 26

 

			Copyright © Jukka Mikkola