Fennia ex Champigny
Fennia BB.jpg (52563 bytes)

Copyright Suomen Merimuseo, merikapteeni Sten Lillen kokoelma.

Nelimastoinen teräsparkki
Tunnuskirjaimet:			SRNM
Rakentaja:				Soc. Anon. Des Forges & Chantiers de la Mediterranée,
					Nantes 1902, Ranska
Vesillelasku:				07.06.1902
Vetoisuus:				3134,82 brt, 2506,65 nrt
Kantavuus:				4000 dwt, salpietarilasti 4000 tonnia, 
					kivihiililasti 3887 tonnia, vehnälasti 35563 säkkiä
Mitat:					92,80 x 13,85 x 7,40 m
Miehistö:				1+3+35+3	
Omistaja:
Ab Finska Skolskeppsrederiet, Helsinki	01.09.1923 - 17.08.1927

Kauppaneuvos Lars Krogius (1860 - 1935). Suomen Merenkulku - Finlands Sjöfart n:o 2/1925.

Päälliköt:
Orvar William Blom (1880-1925)			1923 - 30.01.1925 (kuoli Glasgowissa)
Herbert Alfonso Andersson (1894-1981)		1925, matka Ardrossan - Liverpool (merenkulkuneuvos 15.10.1948)
Ragnar Johannes Christersson (1896-1941)	1925 helmikuu - 18.08.1927

Nelimastoparkki ostettiin varustamolta Société Générale d'Armament Nantesista Ranskasta 1.9.1923 hintaan 1 475 000 mk:aa.

Ensimmäinen kaukomatka tehtiin painolastissa Ranskan Lorientista Kanadan Campbelltowniin 13.9. - 18.10.1923. Sieltä vietiin puutavaralasti Melbourneen 28.11.1923 - 7.3.1924.

Merikapteeni Orvar Blom (1880 - 1925). Hän toimi päällikkönä teräsparkissa Glenard 1909 - 1921. © Rauman merimuseo.

Matkalla painolastissa Brasilian Santosista Chilen Taltaliin oppilas putosi takilasta mereen ja hukkui myrskyssä 22.6.1925.

Koululaiva Fennia ankkurissa Nantesissa vuonna 1923. Finlands Sjöfart - Suomen Merenkulku  n:o 1/1927.

Alus menetti ankarassa myrskyssä suurimman osan rikistään lähellä Kap Hornia paikassa lat. = 57º13'E, long. = 74º06'L toukokuun 3. päivä vuonna 1927. Lastina oli 3831 tonnia brikettejä ja 30 tonnia koksia. 

Fennian rikivaurio.jpg (19298 bytes)

Laiva purjehtii hätärikin turvin. Malamok 1985, AICH.

Nelimastoparkin onnistui hätärikin turvin purjehtia 700 mailia hätäsatamaan Port Williamiin Falklandin saarille, jonne saavuttiin 14.5.1927. Sieltä laiva hinattiin Port Stanleyhin ja ankkuroitiin 17.5.1927 klo 11.45. Alus oli lähtenyt Cardiffista 10.2.1927 kohti Valparaisoa.

Fennia ankkurissa Port Stanleyssa 17.5.1927. © Merikapteeni Hannu Vartiainen. 

Laiva arvioitiin korjauskelvottomaksi. Alus toimi tämän jälkeen villavarastona Port Stanleyssa.

Fennia maalaus.jpg (17460 bytes)

Akvarelli. Copyright Risto Honkaharju 1995.

Laiva hinattiin myöhemmin Uruguayin Montevideoon, josta se oli tarkoitus siirtää ravintolalaivaksi San Franciscoon. Suunnitelma ei toteutunut ja se romutettiin vuonna 1977.

Matkoja vuosina 1923 - 1927

Kirjoja ja kirjoituksia:
The Argus:		Tedious passage
(Melbourne)		Finnish Barque's Experiences
			The Argus, 23 December 1925, page 21
			Fire on Barquentine
			The Argus, 18 January 1925
Carlsson, Charlie:	Recalling to Mind the Time I Served on
			The Finnish Four-masted Barque Fennia,
			The ex. French Champigny
			Malamok 1985, AICH
Ekholm, Walter:		I ädel tävlan på sydliga hav
			Finlands Sjöfart - Suomen Merenkulku 1/1929 s. 20-23
Evans, Vaughan:		Across two Oceans in the "Fennia"
editor			An Account Based on the Diary of
			Charles E. Howlett, May to December 1926.
			Armidale NSW., 1987.
			Australian Association for Maritime History
			Reprint from "The Great Circle", Volume 9,
			No. 1, April 1987 (2), 26 pp, 8 b/w photos
Fredriksson, Ingmar:	Skola under segel
sjökapten		Malamok 1985, AICH
			Sailins Ships of Helsinki/Helsingfors,
			'Daughter of the Baltic'
			Malamok 1989, AICH
			64 p. (p. 35-41)
Furrer, Hans Jörg:	Die Vier-und Fünfmast-Rahsegler der Welt
Dipl.-Ing.		Koehlers Verlagsgesellschaft mbH,
			Herford 1984
			248 Seiten (s. 64-65)
			ISBN 3-7822-0341-0
Grönstrand, Lars:	Fennia
fil.mag.		Finlands Sjöfart - Suomen Merenkulku 6/1968 s. 132-133
Hangö:			Med "Fennia" från Australien till Chile
			Hangö 100/1924, 2.9.1924 
Heikkinen, Helge:	Radiotelegrafisterna på seglare
merikapteeni		Ålands Sjöfart & Handel 4/1990 s. 162-163
Helsingin Sanomat:	Koululaiva "Fennia" täytynyt hylätä
			Helsingin Sanomat 180/1927, 8.7.1927
			Haaksirikkoutuneen koululaiva "Fennian" miehistö jälleen kotimaassa (selostus haaksirikosta ja mm. luettelo miehistöstä)
			Helsingin Sanomat 211/1927, 8.8.1927
			Kauppaneuvos Lars Krogius kuollut
			Helsingin Sanomat 277/1935, 14.10.1935
Holm, P.:		Koululaivat Suomessa
			Suomen Valkopurjeet
			Helsinki 1931
			56 s. (s. 27-33)
Hufvudstadsbladet:	12,000 sjömils kappsegling
			Hufvudstadsbladet 354/1923, 29.12.1923
			Kappsegling på en 12,000 mils bana
			Hufvudstadsbladet 88/1924, 29.3.1924
			Dödsfall. Kapten Orvar Blom
			Hufvudstadsbladet 34/1925, 3.2.1925
			En stor förlust för vår segelflotta
			Hufvudstadsbladet 179/1927, 8.7.1927
			När "Fennia" förlorade riggen
			En av apprentices berättar om äventyret
			Hufvudstadsbladet 200/1927, 29.7.1927
			Fennias besättning åter hemma
			Hufvudstadsbladet 211/1927, 9.8.1927
			Besättningen från det havererade skolskeppet Fennia är nu hemma
			Hufvudstadsbladet 211/1927, 9.8.1927
			Kommerserådet Lars Krogius 70 år
			Hufvudstadsbladet 208/1930, 6.8.1930
Ingren, J.:		Nyheter från Cardiff
			Sjömansvännen 4/1927 s. 62
Lauho, Erkki:		Valtameret raakapurjein
			John Nurmisen säätiö, 2018
			320 sivua
			ISBN-13 9789529745562, ISBN-10 9529745567
Lille, Sten:		Kapten Orvar Blom. In memoriam
			Finlands Sjöfart - Suomen Merenkulku 3/1925 s. 87-88
			Skall Fennia återuppstå?
			Finlands Sjöfart - Suomen Merenkulku 9/1967 s. 196
Lille, Sten		Suomen valtameripurjehtijat
sjökapten		Finlands djupvattenseglare
Grönstrand, Lars	The Finnish Deep-Water Sailers
fil. mag.:		Etelä - Suomen Kustannus Oy
			Lieto 1979
			224 sivua (s. 167)
			ISBN 951-9064-31-1
Lubbock, Basil:		The Last of the Windjammers Vol. II
			Brown, Son & Ferguson Ltd.
			Glasgow 1929
			443 pp. (p. 333-334)
			(ISBN 0 85174 114 2)
Malmberg, Thure:	Laivoja ja ihmisiä
			Helsinki 1983
			204 sivua (s. 85)
			ISBN 951-99438-4-6
Paine, Lincoln Paxton:	Ships of the World
			A Historical Encyclopedia
			Houghton Mifflin Company, New York
			United States of America 1997
			680 p. (p. 102)
			ISBN 0-395-71556-3
Parsons, Ronald:	Sail in the South
			The Great Days of Sail around Australia and New Zealand
			Robert Hale & Company, London
			Singapore 1975
			209 pp. (p. 70, 72-73, 122-123), ill.
			ISBN 0 7091 5374 0	
Pietikäinen, Matti  	The Ships of our First Century
Sjöström, Bengt:	The Effoa Fleet 1883-1983
			Otava, Keuruu, 231 pp. (p. 199)
			ISBN 951-99438-5-4
Sainio, A.H.:		Yhtä ja toista Kap Hornilta
merikapteeni		Malamok 1980, AICH
Schäuffelen, Otmar:	Great Sailing Ships
			Adlard Coles Ltd., London
			Bad Oeynhausen (West Germany) 1969
			279 pp. ( p. 94-95), ill.
			ISBN 229 97372 8
Stanford, Peter:	Champigny Will Not Make Her Voyage
President, National	Sea History 8/1977, p.4  
Maritime Historic Society
Suomen Merenkulku:	Skolskeppet Fennia Koululaiva (valokuvia)
			Finlands Sjöfart - Suomen Merenkulku 5/1925 s. 149
			A.-B. Finska Skolskeppsrederiet
			Finlands Sjöfart - Suomen Merenkulku 1/1927 s. 31
			Skolskeppet Fennias saga all
			Finlands Sjöfart - Suomen Merenkulku 8/1927 s. 227
			Bilder från skolskeppet Fennias sista resa
			Finlands Sjöfart - Suomen Merenkulku 8/1927 s. 255
			Kommerserådet Lars Krogius 70 år
			Finlands Sjöfart - Suomen Merenkulku 9/1930 s. 295
			Om Pisco och chilenska flickor
			Finlands Sjöfart - Suomen Merenkulku 5/1931 s. 194-197
			Dödsfall. Sjökapten Ragnar Christersson
			Finlands Sjöfart - Suomen Merenkulku 3/1941 s. 96
			Skolskeppet Fennia
			Koululaiva Fennia
			Fennias sista resa
			Fennian viimeinen matka
			Finlands Sjöfart - Suomen Merenkulku 3/1967 s. 60-61
Tahkolahti, Jaakko:	Tuuliviirinä Stanleyssä
			Helsingin Sanomat 204/1989, 30.7.1989
Turnbull, D.H.:		"Fennia" ex "Champigny"
Captain			Sea Breezes Vol.35 No. 208 April 1963
			p. 315
Underhill, Harold A.:	Sail Training and Cadet Ships
			Brown, Son & Ferguson Ltd.
			Glasgow 1973
			373 pp. (p. 116-117)
Villiers, Alan -
Picard, Henri:		The Bounty Ships of France
			(The Story of the French Cape Horn 
			Sailing Ships)
			Patrick Stephens Ltd., London 1972
			240 pp.(p. 109-115, 141-142), ill.
			ISBN 0-85059-102-3
Åbo Underrättleser:	Våra skolfartyg
			Åbo Underrättleser 279/1923, 14.10.1923
Åland:			Kappsegling på 12,000 en mils bana
			Skolskeppet "Fennia" besegrade "Marlborough Hill"
 			Åland 27/1924, 2.4.1924

 

			Copyright © Jukka Mikkola