Finland ex King Arthur

Fregatti purjehtii nimellä King Arthur. Malcolm Brodie shipping collection. State Library Victoria.

Rautafregatti/rautaparkki
Tunnuskirjaimet:			VDHR
Rakentaja:				W.B. Thompson & Co., Dundee 1887, Skotlanti
Vesillelasku:				Caledon Shipbuilding yard 22.08.1887
Vetoisuus:				1674,15 brt, 1590,43 nrt
Kantavuus:				2450 dwt, puutavaralasti 658 standarttia, kivihiililasti 2483 tonnia, vehnälasti 30355 säkkiä
Painolasti:				800 tonnia
Mitat:					76,65 x 11,65 x 6,97 m
Miehistö:				1+2+23 (1900)
Omistajat:
Gabriel Granlund nuorempi, Rauma	15.06.1899 - 1903
Gabriel Granlund & Co., Rauma		1903 - 28.02.1907
W. Panelius, Rauma			28.02.1907 - 05.03.1907 
Rauman Laivanvarustaja-yhtiö, Rauma	05.03.1907 - 09.01.1917
Oy Tonnage Ab, Rauma			09.01.1917 - 24.01.1918
Maanviljelysneuvos ja lahjoittaja Alfred Kordelin (1868 - 1917). Suomen Kuvalehti n:o 46/1917. Kansalliskirjaston digitoidut aineistot.
Päälliköt:
Frans August Lauren (1869-1922)		16.10.1900 - 1906 kesäkuu
Karl Fredrik Lindeman (1862-1918)	1906 kesäkuu - 1907 heinä/elokuu
Gustaf Wilhelm Wass (1866-1943)		1907 heinä/elokuu - 27.09.1911
Joel Emil Engblom (1869-1946)		27.09.1911 - 1918

Fregatti rakennettiin varustamolle J.A. Walkerille & Co. Glasgowiin Australian liikenteeseen. Neitsytmatka purjehdittiin Middlesbroughista Adelaideen 17.10.1887 - 19.1.1888. Lastina oli koksia, kivihiiltä ja harkkorautaa.

Suomeen laiva ostettiin samalta varustamolta hintaan 12 000 puntaa ja se oli ostohetkellä North Shieldsissä. Alus toimi koululaivana.

Ensimmäinen matka tehtiin Newcastlesta Göteborgiin, jonne saavuttiin 4.12.1900. Ensimmäinen kaukomatka tehtiin puutavaralastissa Göteborgista Melbourneen 16.1. - 9.5.1901.

Vuonna 1902 klipperi purjehti Australian Geelongista Falmouthiin f.o. 89 vuorokaudessa (6.3. - 2.6.1902). Lastina oli 21940 säkkiä vehnää.

Fregatti muutettiin parkiksi vuonna 1911.

Finland BB.jpg (84882 bytes)

Victor Harbor, Etelä-Australia vuonna 1911. Merikapteeni Helge Heikkisen arkisto.

Diplomimerikapteeni Emil Engblom (1869-1946). Hän toimi päällikkönä rautafregateissa Hoppet 1906 - 1907 ja Sylfid 1907 - 1911. Hän toimi niin ikään vuodesta 1926 lähtien opettajana Turun merenkulkukoulun suomalaisella osastolla ja saman koulun johtajana 1927 - 1937. Suomen Merenkulku - Finlands Sjöfart n:o 6/1929.

Laiva upposi purjehdittuaan karille St. Nazairen edustalla 24. tammikuuta vuonna 1918 paikassa lat. = 47°13.9'P, long. = 02°16.72'L. Alus oli ollut matkalla New Orleansista Bordeauxiin, jonne oli lähdetty 26.11.1917. Miehistö pelastui.

Matkoja vuosina 1900 - 1918

Kirjoja ja kirjoituksia:	
The Advertiser:		The Finland at Victor Harbor (a letter from Captain G.W. Wass)
(Adelaide)		The Advertiser, 24 March 1911, page 10
			Victor Harbor as a port (a letter from Captain G.W. Wass)
			The Advertiser, 19 May 1911, page 8
The Argus:		The King Arthur
(Melbourne)		The Argus, 19 June 1891, page 7
Björneborgs Tidning:	Fartygsköp
			Björneborgs Tidning 127/1900, 1.11.1900
Dundee Courier:		Launch
			Dundee Courier, 23 August 1887, page 2
Heikkinen, Helge:	Tuntematon merimies
merikapteeni		WSOY, Porvoo 1975
			326 sivua (s. 138-139)
Hella, Tenho:		Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä
			Rauman - Uudenkaupungin rekisterialueet
			Newprint Oy Uudenkaupungin paino 2001
			612 sivua, (s. 213-214)
			ISBN 951-26645-4-8 (Rauman Merimuseoyhdistys)
Karkama, Markku:	Merille kouluun. 
			Meripalvelus ja koululaivat kansipäällystön
			koulutuksessa vuodesta 1874 toiseen maailmansotaan
			Turun Yliopiston merenkulkualan koulutus-
			ja tutkimuskeskuksen julkaisuja, B 110
			Painosalama Oy, Turku 1999
			255 sivua
			ISBN 951-29-1571-5
			ISSN 1456-1824
Lille, Sten		Suomen valtameripurjehtijat
sjökapten		Finlands djupvattenseglare
Grönstrand, Lars	The Finnish Deep-Water Sailers
fil. mag.:		Etelä - Suomen Kustannus Oy
			Lieto 1979
			224 sivua (s. 114)
			ISBN 951-9064-31-1
Länsi-Suomi:		Kuolleita. Merikapteeni F.A. Lauren
			Länsi-Suomi 38/1922, 4.4.1922
Rauman Lehti:		Laivahuutokauppa
			Rauman Lehti 11/1907, 26.1.1907
			Laivahuutokauppa
			Rauman Lehti 23/1907, 23.2.1907
			Laiwankauppoja
			Rauman Lehti 26/1907, 2.3.1907
			Kuollut. Merikapteeni Karl Fredrik Lindeman
			Rauman Lehti 61/1918, 8.8.1918
Soinila, Hannu:		Rauman kauppalaivasto 1890-1910
			Brassip piukka 3
			Rauman Merimuseoyhdistyksen julkaisuja n:o 3
			Rauma 1995
			62 sivua (s. 23, 26, 29)
			ISBN 951-96645-0-7 
Suomen Merenkulku:	60vuotta. Diplomimerikapteeni Eemil Engblom
			Finlands Sjöfart - Suomen Merenkulku 6/1929 s. 238 
			75 vuotta. Diplomimerikapteeni Eemil Engblom
			Finlands Sjöfart - Suomen Merenkulku 4/1944 s. 150  
			70 år. Sjökapten G.W. Wass
			Finlands Sjöfart - Suomen Merenkulku 1/1936 s. 21
			Kuollut. Merikapteeni G.W. Wass
			Finlands Sjöfart - Suomen Merenkulku 9/1943 s. 309
			Kuollut. Diplomimerikapteeni Eemil Engblom
			Finlands Sjöfart - Suomen Merenkulku 12/1946 s. 385
Talvio, Maila:		Alfred Kordelinin 50:ntenä syntymäpäivänä
			Suomen Kuvalehti 45/1918, 9.11.1918
Vartiainen, Hannu:	Rauman merenkulun historia
merikapteeni		Rauman merimuseo 2016
			606 sivua (s. 297, 300, 302-303, 411)
			ISBN 978-952-68562-0-9
Ålands Sjöfartstidning:	Slutad kappsegling
 			Ålands Sjöfartstidning 17/1904, 11.2.1904

 

			Copyright © Jukka Mikkola