Till litteraturlistans användare

I år har det gått 50 år sedan skolskeppet Suomen Joutsen för sista gången seglade på Östersjön och Finska viken. Den tid, då "skeppen var av trä och männen av stål" är historia. Till detta bör tilläggas, att sedan var både skeppen och männen av stål.
Sjöfartsrådet, sjökaptenen Gustaf Eriksons (1872-1947) sista barkskepp Pamir och Passat gjorde sina sista seglatser på veterutten Grain Race under åren 1948-1949.

Mina egna erfarenheter av segelfartyg begränsar sig bara till att bo och studera vid sjömansyrkesskolan på Suomen Joutsen vid Aura ås strand i Åbo år 1969.

Om jag hade levat en generation tidigare, skulle även jag ha varit tvungen att söka mig till segelfartygen. Förr i tiden var praktik på segelfartygen ett kompetenskrav när man sökte till ett navigationsinstitut med sjökaptensexamen som mål. Kompetenskravet på två års praktik ombord på segelfartygen utgick från förordningen år 1949.

Jag har gjort den bifogade bibliografin med tanke både på dem som har segelfartyg som hobby och forskare. De stora seglande skeppens fascinerande historia träder fram i litteraturen om dem.

Helsingfors, november 2001

Jukka Mikkola
sjökapten