Garnet Hill
Garnet Hill.jpg (79012 bytes)

Allan C. Green (1878-1954) collection of glass negatives. Helge Heikkinen: Tuntematon merimies.

Nelimastoinen teräsparkki
Tunnuskirjaimet:				TPHL
Rakentaja:					Russell & Co., Port Glasgow 1890, Skotlanti
Vesillelasku:					Kingston yard 16.04.1890
Vetoisuus:					2267,36 brt, 2159,40 nrt
Kantavuus:					lähes 4000 dwt, salpietarilasti 3624 tonnia, kivihiililasti 3630 tonnia,
						vehnälasti 41995 säkkiä
Mitat:						82,83 x 12,79 x 7,55 m
Omistaja:
Mathias August Troberg (1855-1935), Vårdö	1912 syyskuu - 02.02.1917
Päälliköt:
Elis Hugo Lundqvist (1878-1936)			1912 - 1915 syys/lokakuu
Andreas (Anders) Donner (1877-1945)		1915 syys/lokakuu - 02.02.1917

Nelimastoparkki rakennettiin varustamolle J.R. Dickson & Co. Glasgowiin. Neitsytmatka purjehdittiin Barrysta Algoa Bayhin Etelä-Afrikkaan 20.6. - 13.8.1890.

Ahvenanmaalle laiva ostettiin varustamolta J.M. Campbell & Son Glasgowista hintaan 7900 puntaa eli lähes 200 000 markkaa.

Alus otettiin vastaan Cardiffissa, jonne se oli saapunut vehnälastissa Falmouthin kautta Australiasta.

August Troberg.jpg (12168 bytes)
Merenkulkuneuvos, merikapteeni August Troberg  (1855 - 1935). Hän toimi päällikkönä parkkilaivassa Alku 1894 - 1896. Georg Kåhre: Den Åländska Segelsjöfartens Historia (1940).

Ensimmäinen matka tehtiin kivihiililastissa Cardiffista Etelä-Afrikan Port Nollothiin 65 vuorokaudessa 18.11.1912 - 22.1.1913.

Garnett Hillin miehisto.jpg (36781 bytes)

Merikapteeni Hugo Lundqvist (1878 - 1936) keskellä eturivissä miehistöineen Garnett Hillin kannella. Hän toimi päällikkönä teräsparkissa Prompt 1908 - 1912 ja teräsbarkentiinissa Mozart 1921 - 1922. Göte Sundberg: Lundqvist Rederierna 70 år.

Vuonna 1914 alus vei puutavaralastin Ruotsin Hudiksvallista Sydneyhin (12.6. - 11.10.1914).

Saksalainen sukellusvene U 45, päällikkönään kapteeniluutnantti Erich Sittenfeld upotti räjäyttämällä aluksen noin 60 mailia Irlannin lounaispuolella helmikuun 2 päivänä vuonna 1917. Upotuspaikka on lat. = 51º10'P, long. = 11º40'L. Miehistö pelastui.

Alus oli lähtenyt 3624 tonnin salpietarilastissa Chilen Tocopillasta Liverpooliin 6.10.1916.

Matkoja vuosina 1912 - 1917

Kirjoja ja kirjoituksia:
Furrer, Hans Jörg:	Die Vier-und Fünfmast-Rahsegler der Welt
Dipl.-Ing.		Koehlers Verlagsgesellschaft mbH,
			Herford 1984
			248 Seiten (s. 95)
			ISBN 3-7822-0341-0
Gibbs, Jim:		Pacific Square-riggers
			Pictorial History of the Great Windships of
			Yesteryear
			Superior Publishing Company, Seattle
			Seattle, Washington 1969
			192 pp. (p. 176), ill.
			Library of Congress Catalogue Card Number
			70-87804 
Greenock Telegraph and
Clyde Shipping Gazette:	Launch of a Four-masted Barque To-day
			Greenock Telegraph and Clyde Shipping Gazette, 16 April 1890, page 2
Heikkinen, Helge:	Tuntematon merimies
merikapteeni		WSOY, Porvoo 1975
			326 sivua (s. 96-97)
Herzog, Bodo:		Die deutschen Uboote 1906 bis 1945
			J.F. Lehmanns Verlag, München 1959
			236 Seiten (s. 66)
Koivisto, Mauno:	Koulussa ja sodassa
Presidentti		Kirjayhtymä Oy, Helsinki 
			WSOY Juva 1998
			223 sivua (s. 14-16, kuvaliite)
			ISBN 951-26-4384-7
Kåhre, Georg		Den åländska segelsjöfartens historia
magister		Ålands Nautical Club r.f.
Kåhre, Karl		Mariehamn 1988		
sjökapten:		815 s. (s. 459-460)
			ISBN 951-99965-1-6
Lille, Sten		Suomen valtameripurjehtijat
sjökapten		Finlands djupvattenseglare
Grönstrand, Lars	The Finnish Deep-Water Sailers
fil. mag.:		Etelä - Suomen Kustannus Oy
			Lieto 1979
			224 sivua (s. 172)
			ISBN 951-9064-31-1
Sundberg, Göte:		Sänkningen av fyrmastade stålbarken Garnet Hill
sjökapten		Ålands Sjöfart & Handel 2/1987 s. 90-91
Suomen Merenkulku:	50 år. Sjökapten Hugo Lundqvist
			Finlands Sjöfart - Suomen Merenkulku 11/1928 s. 424
Åbo Underrättelser:	Åländskt fartyg förolyckat
			Åbo Underrättelser 41/1917, 12.2.1917
Åland:			Stort fartygsköp
			Åland 76/1912, 21.9.1912
			Åländskt fartyg förolyckat
			Åland 13/1917, 14.2.1917
Ålands Sjöfart:		50 år sedan August Trobergs död
			Ålands Sjöfart 6/1985 s. 291

 

			Copyright © Jukka Mikkola