Orient
orient.jpg (45405 bytes)

Copyright Suomen Merimuseo, merikapteeni Sten Lillen kokoelma.

Teräsfregatti
Tunnuskirjaimet:				TFVJ
Rakentaja:					Charles Connell & Co., Glasgow 1889, Skotlanti
Vesillelasku:					21.01.1889
Vetoisuus:					1646,88 brt, 1564,54 nrt
Kantavuus:					noin 2700 dwt, kivihiililasti 2510 tonnia, vehnälasti 22552 säkkiä
Mitat:						75,82 x 11,40 x 6,95 m
Miehistö:					22
Omistajat:
Åbo Rederiaktiebolag (konsulit G.A. Lindblom,
Alvar Söderlund ym.), Turku (Åbo)		1898 lokakuu - 1907 syyskuu
Päälliköt:
Adolf Daniel Hårdh (1850-1915)			1899 toukokuu - 1903 lokakuu
Johan Fredrik Gadd (1873-1941)			1903 lokakuu - 1904 loka/marraskuu
Karl Ludvig Vitalis Lindberg (1868-1917)	1904 loka/marraskuu - 1906
John Julius Sandell (1875-			1906 heinäkuu - 1907 elokuu

Teräsfregatti rakennettiin varustamolle A. Evers & Classen Hampuriin. Suomeen laiva ostettiin yhdessä fregatti Occidentin kanssa samalta varustamolta Hampurista yhteishintaan 19 000 puntaa lokakuussa 1898. Ostohetkellä alus oli matkalla salpietarilastissa Chilen Tocopillasta Hampuriin, jonne alus saapui 5.5.1899.

 

Konsuli G.A. Lindblom (1862 - 1916). Åbo Underrättelser 111/1916. Kansalliskirjaston digitoidut aineistot.

Ensimmäinen kaukomatka tehtiin puutavaralastissa Sundsvallista Australian Port Adelaideen 29.8. - 27.12.1899.

Port Adelaidessa. State Library of South Australia. PRG 1373/24/37. A.D. Edwardes Collection.

Vuonna 1900 alus purjehti vehnälastissa Port Adelaidesta Falmouthiin 94 päivässä (8.3. - 11.6.1900).

Laiva saapui kivihiililasti tulessa Chilen Iquiqueen 15.11.1900. Matka oli alkanut Liverpoolista ja se kesti 90 vuorokautta. Määräsatamana oli ollut Valparaiso.

Alus purjehti puutavaralastissa New Brunswickin St. Johnista Australian Melbourneen 85 päivässä (20.11.1902 - 8.2.1903).

Merikapteeni Karl Lindberg (1868 - 1917). Hän toimi päällikkönä rautafregatissa Endymion 1898 - 1900 ja teräsparkissa Fahrwohl 1900 - 1903. Suomen Merenkulun aikakauslehti - Nautisk Tidskrift för Finland n:o 1/1917.

Fregatti ajautui rantaan hinauskaapelin katkettua lähellä East Londonia Etelä-Afrikassa 29.7.1907. Lastina oli 21981 säkkiä vehnää. Alusta yritettiin pelastaa mm. heittämällä noin 400 tonnia vehnää yli laidan. Laiva vaurioitui korjauskelvottomaksi. Fregatti oli lähtenyt Australian Geelongista 8.6.1907 kohti East Londonia. Hylky myytiin hinnalla 280 puntaa.

Sisarlaiva oli teräsfregatti Occident.

Matkoja vuosina 1899 - 1907

Kirjoja ja kirjoituksia:
The Advertiser:		Narrow Escape from a Reef
(Adelaide)		The Advertiser, 1 May 1907, page 7
			A Troubled Passage
			The Advertiser, 9 May 1907, page 5 
The Argus:		Russian Ship Orient. Adventurous voyage
(Melbourne)		The Argus, 4 May 1907, page 20
			Russian Ship Orient. A protracted voyage
			The Argus, 8 May 1907, page 6
			Russian Ship Orient. She strikes a reef
			The Argus, 9 May 1907, page 4
Barck, Axel:		Från tackel och tåg
			Bilder ur sjölivet
			Förlaget Bro, Åbo 1946
			190 s., (s. 1-19, 56-66, 88-95)
Examiner:		Russian Ship Orient
(Launceston)		Examiner, 10 May 1907, page3	
			Ship Ashore
			Examiner, 1 August 1907, page 5	
Grönstrand, Lars:	Gångna Tiders Skepp
fil.mag.		Skeppsbefälhavareföreningen i Åbo
			Åbo 1965
			440 s., (s. 192-193)
Lille, Sten		Suomen valtameripurjehtijat
sjökapten		Finlands djupvattenseglare
Grönstrand, Lars	The Finnish Deep-Water Sailers
fil. mag.:		Etelä - Suomen Kustannus Oy
			Lieto 1979
			224 sivua (s. 78-79)
			ISBN 951-9064-31-1
Nikula, Oscar:		Åbo Sjöfarts Historia II:2
			Åbo Tryckeri och Tidnings Aktiebolaget, 1930
			233 s. (s.31-32)
Scott-Shawe, W.H.:	Sea Breezes n:o 2/ 1959
Stolzmann, Holger:	Sailing Ships from Turku/Åbo
sjökapten		Malamok 1989, AICH
			64 pp. (p. 5-13)
Suomen Merenkulku:	60 år. Sjökapten J.F. Gadd
			Suomen Merenkulku – Finlands Sjöfart 6/1933 s. 169
			70 år. Sjökapten J.J. Sandell
			Finlands Sjöfart - Suomen Merenkulku 1945 s. 273
Suomen Merenkulun 
Aikakauslehti:		Dödsfall. Sjökaptenen Karl Lindberg
			Suomen Merenkulun Aikakauslehti - Nautisk Tidskrift för Finland 1/1917 s. 33
Uudenkaupungin Sanomat:	Viimeiset haaksirikot
			Uudenkaupungin Sanomat 90/1907, 10.8.1907
Uusi Aura:		Konsuli G.A. Lindblom kuollut
			Uusi Aura 110/1916, 23.4.1916
Åbo Underrättelser:	Åbos handelsflotta ökas
			Åbo Underrättelser 278/1898, 13.10.1898
			Åbo rederiaktiebolag...
			Åbo Underrättelser 54/1899, 25.2.1899
			Åbo-fregatt havererad i Afrika
			Åbo Underrättelser 207/1907, 3.8.1907
			Åbo Rederiaktiebolag ...
			Åbo Underrättelser 242/1907, 7.9.1907
			Dödsfall. Kapten A.D. Hårdh
			Åbo Underrättelser 276/1915, 9.10.1915
			Dödsfall. Konsul Gösta Lindblom
			Åbo Underrättelser 111/1916, 23.4.1916
			Dödsfall. Kapten Karl Lindberg
			Åbo Underrättelser 195/1917, 30.8.1917

 

			Copyright © Jukka Mikkola