Primus ex Helena ex Lottie Warren
Primus 1863.jpg (36128 bytes)

Merikapteeni Helge Heikkisen arkisto.

Fregatti/parkkilaiva, tasasaumainen, tammesta rakennettu, raudalla ja kuparilla kiinnitetty
sekä yellow- metallilla pohja peitetty
Tunnuskirjaimet:				VDFB
Rakentaja:					James O. Curtis, Boston 1863, U.S.A.
Vesillelasku:					1863 heinäkuu
Vetoisuus:					1170 brt, 1122,10 nrt 
Kantavuus:					kivihiililasti 2000 tonnia
Mitat:						56,05 x 10,82 x 7,13 m
Miehistö:					1+1+1+15 (1890)
Omistaja:
Johan Wilhelm Söderlund (1845-1904), Rauma	03.07.1890 - 1900 tammikuu
Päälliköt:
Frans Wilhelm Laine (1860-1930)			03.07.1890 - 20.03.1894 (Rauman merikoulun rehtori 1915-1920, merenkulkuneuvoksena Merenkulkuhallituksessa 1926-1930)
Oskar Waldemar Lundén (1851-1934)		20.03.1894 - 22.05.1897
Karl Samuel Ahlsvik (1860-1922)			22.05.1897 - 1898 elo/syyskuu
Johan Wilhelm Nyblom (1860-1924)		1898 elo/syyskuu - 1899

Alus ostettiin hintaan 82 000 markkaa W.A.J. Wittkampfilta Hollannista ja se oli ostohetkellä Glasgowissa.

Ensimmäinen rahtimatka tehtiin puutavaralastissa Kanadan St. Johnista Cardiffiin, jonne saavuttiin 4.11.1890.

Merenkulkuneuvos, merikapteeni Frans Wilhelm Laine (1860 - 1930). Hän toimi päällikkönä rautafregatissa Winefred vuosina 1894 - 1895 ja nelimastoparkissa Fennia 1895 - 1899. Rauman merikoulun johtaja vuosina 1915 - 1920. Hän toimi Merenkulkuhallituksen luotsi- ja majakkaosaston merenkulkuneuvoksena vuosina 1926 - 1930. Suomen Merenkulku - Finlands Sjöfart n:o 6/1923.

Matkalla puutavaralastissa Georgian Sapelosta Skotlannin Greenockiin alus tapasi norjalaisen parkki Nordkapin hylättynä Atlantilla paikassa lat. = 46º52'P, long. = 38º08'L 16. helmikuuta 1894. Norjalaisesta laivasta oli ruori rikkoontunut ja se oli menettänyt osan purjeista. Alus oli hartsilastissa matkalla Savannahista Riikaan. Laivasta otettiin talteen kompassi, lääkelaatikko, sumutorvi ja joitakin muita tavaroita.

Merikapteeni Oscar Waldemar Lundén (1851 - 1934). Suomen Merenkulku - Finlands Sjöfart n:o 42/1922.

Matkalla Sundsvallista Etelä-Afrikan Algoa Bayhin alus menetti ankkurissa ollessaan paapurin ankkurin ja vara-ankkurin Dealissa kovassa myrskyssä 2.9.1897. Ankkurit korvattiin uusilla ja matka jatkui 7.9.1897. 

Alus myytiin 44 000 markan hinnalla tammikuussa 1900 Saksaan, josta se myytiin 28 000 markalla helmikuussa 1900 Ranskaan.

Matkoja vuosina 1890 - 1899

Kirjoja ja kirjoituksia:
Hufvudstadsbladet:		Fartygsförsäljning
				Hufvudstadsbladet 48/1900, 19.2.1900
Rauman Lehti:			Meriuutisia
				Rauman Lehti 20/1894, 10.3.1894
Soinila, Hannu:			Rauman kauppalaivasto 1890-1910
				Brassip piukka 3
				Rauman Merimuseoyhdistyksen julkaisuja n:o 3
				Rauma 1995
				62 sivua (s. 14)
				ISBN 951-96645-0-7
Satakunta:			Rauma. Kauppias Söderlund ostanut Helena parkkilaivan Glasgowissa 
				Satakunta 77/1890
Suomen Merenkulku:		Kapten Oscar Waldemar Lundén. In memoriam
 				Finlands Sjöfart - Suomen Merenkulku 1934 s. 396
Turun Lehti:			Laiva taas ostettu Raumalle
				Turun Lehti 78/1890, 8.7.1890
				Raumalaisten laiwojen "Primus"
				Turun Lehti 86/1892, 21.7.1892
Uusi Suomi:			Kuolleita. Merikapteeni Karl Samuel Ahlsvik
				Uusi Suomi 277/1922, 30.11.1922 
Vartiainen, Hannu:		Rauman merenkulun historia
merikapteeni			Rauman merimuseo 2016
				606 sivua (s. 252-254)
				ISBN 978-952-68562-0-9
Vuori Piia/Vartiainen Hannu:	Rauma, purjelaivat ja politiikka
				J.W. Söderlund
				Rauman merimuseo
				Esa Print, Lahti 2010
				270 sivua (s. 126-131)
				ISBN 978-952-67115-4-4
Åbo Underrättelser:		Sjöassurensföreningen i Finland
				Åbo Underrättelser 57/1899, pv. 28.2.1899
				Dödsfall. Sjökaptenen Johan Wilhelm Nyblom
 				Åbo Underrättelser 12/1924, 13.1.1924
Ålands Sjöfartstidning:		Dödsfall. Kommunalrådet Johan Wilhelm Söderlund
				Ålands Sjöfartstidning 83/1904, 23.7.1904

 

				Copyright © Jukka Mikkola