Toivo
toivo.jpg (89113 bytes)

Yrjö Kaukiainen: Laiva Toivo, Oulu. Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi.

Fregatti/parkkilaiva, rakennettu puusta, kuparilla ja raudalla kiinnitetty
sekä pohja yellow- metallilla peitetty 1/1872
Tunnuskirjaimet:				RMCK
Rakentaja:					Johan Kjeldström, Toppilan veistämö, Oulu 1869 - 1871
Piirustukset:					William H. Varney, Boston, Massachusetts, U.S.A. 
Vesillelasku:					29.07.1871
Vetoisuus:					1060 brt, 981 nrt (530 lästiä)
Kantavuus:					kivihiililasti 1500 tonnia
Painolasti:					noin 500 tonnia
Mitat:						51,79 x 11,30 x 6,75 m
Isomaston korkeus:				noin 40 metriä
Miehistö:					20 (1871)
Omistaja:
Kauppahuone J.W. Snellman,
Oulu						1871 - 1888 tammikuu
Päälliköt:
Henrik Wilhelm Snellman nuor. (1848-1902)	29.07.1871 - 24.08.1879
Henrik Wilhelm Snellman, vanh.(1841-1934)	24.08.1879 - 1888 tammikuu (edellisen serkku) (Oulun satamakapteeni 1895-1929)

Merikapteeni Henrik Wilhelm Snellman, nuorempi (1848 - 1902). Kaltio (1949).

Fregatti lähti Oulusta puutavaralastissa neitsytmatkalle Liverpooliin 18.10.1871 ja saapui perille 4.12.1871.

Ensimmäinen kaukomatka tehtiin kivihiililastissa Liverpoolista Bombayhin 27.2. - 21.6.1872.

Toivon maalaus.jpg (30501 bytes)

Fregatti Toivo Atlantilla talvella 1876. Öljymaalaus.  Kuva: Hagelstamin Huutokaupat. Taulun omistaa nykyisin Pohjois-Pohjanmaan museo Oulussa.

Laiva lähti suolalastissa Portugalin St. Ybesistä kohti Oulua 7.6.1876. Se joutui kuitenkin jo seuraavana päivänä palaamaan takaisin lähtösatamaan vuodon ja toimimattomien pumppujen vuoksi. Uusi lähtö tehtiin korjausten jälkeen 25.6. ja perille Ouluun tultiin 31.7.1876.

merikapteeni Henrik Snellman.jpg (7685 bytes)

Merikapteeni Henrik Wilhelm Snellman, vanhempi (1841 - 1934). Oulun satamkapteeni 1895-1929 ja Oulun merimieshuoneen asiamies vuodesta 1911 lähtien kuolemaansa saakka.
Suomen Merikapteenit - Finlands Sjökaptener (1931).

Alus purjehti karille petrolilastissa saapuessaan Havren sataman edustalle marraskuussa 1886. Matkaan oli lähdetty Philadelphiasta. Painolastissa ollut ankkuroitu laiva ajautui karille myrskyn johdosta Seinellä 22.12.1886 ja se jouduttiin myöhemmin telakoimaan. Viimeinen matka tehtiin painolastissa Rotterdamista Cardiffiin, jonne saavuttiin 31.12.1887.

Parkkilaiva myytiin tammikuussa vuonna 1888 Norjaan. Lloydin rekisterissä 1892-1893 aluksen kotipaikaksi on merkitty Kristiania.

Toivon piirustukset ovat Oulun Maakunta-arkistossa ja August Pullin tekemä pienoismalli on Pohjois-Pohjanmaan museossa Oulussa.

Kirkkolaiva on Oulun tuomiokirkossa.

Matkoja vuosina 1871 - 1887

Kirjoja ja kirjoituksia:
Frostell, Bror:		Fregatti Toivo
merikapteeni		Malamok 1985, AICH
Heikura, Matti:		Oulu - purjelaivakauden suurkaupunki
			Kaleva 26.10.1979, B- painos
Kaleva:			Kuollut. Kauppias, merikapteeni Henrik Wilhelm Snellman
			Kaleva 243/1902, 20.10.1902
Kaukiainen, Yrjö:	"Laiva Toivo, Oulu" - en röst från skansen
			Historisk Tidskrift för Finland 3:1988 s. 465-488
			Laiva Toivo, Oulu
			Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki
			Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 1998
			325 sivua
			ISBN 951-746-026-0
Kopisto, Aarne:		"Laiva 'Toivo', Oulu"
			Kaltio 1971
			Suomen purjelaivamerenkulusta - pohjalaisista
			aluksista maailman merillä
			Uudenkaupungin merihistoriallisen
			yhdistyksen vuosikirja 2004-2005
			Uusikaupunki 2005
			240 s. (s. 107-114)
Koski, Uolevi:		Valtamerien myrskyistä rauhaisaan satamaan
			Välähdyksiä merikapteeni H.W. Snellmanin
			elämästä
			Kaltio, 1949 s. 6-8
Marjomaa, Ilkka:	Toivo oli laiva - mikä Toivo oli?
			Kaleva 21.7.2001, s. 31
Oulun Wiikko - Sanomia:	Laivat Onni ja Toivo teloilta
			Oulun Wiikko - Sanomia 31/1871, 5.8.1871
Snellman P.W.:		Oulun laivoja ja laivureita 1816 -1875
(toim. Aarne Kopisto)	Kirjapaino Osakeyhtiö Kaleva, Oulu 1974
			271 sivua (s. 135-136)
			ISBN 951-9306-01-3
Suomen Merenkulku:	Kapteeni H.W. Snellmanin 80-vuotispäivänä
			Finlands Sjöfart - Suomen Merenkulku 36/1921, s. 385
			Två sjöveteraner (kapt. H.W. Snellman och kapt. J.J. Schwela) 
			Finlands Sjöfart - Suomen Merenkulku 11/1926, s. 281
			90 vuotta - 90 år. Kapteeni Henrik Wilhelm Snellman
			Finlands Sjöfart - Suomen Merenkulku 11/1931, s. 355
Åbo Underrättelser:	Sjöassuransföreningen i Finland årsberättelse
			Åbo Underrättelser 57/1888, 28.2.1888

 

			Copyright © Jukka Mikkola