Truro	
Parkkilaiva, tasasaumainen, puusta rakennettu, raudalla ja kuparilla kiinnitetty
sekä pohja yellow- metallilla peitetty
Tunnuskirjaimet:			TPCH
Rakentaja:				James Crowe Shipyard, Princeport, Nova Scotia 1873, Kanada
Vesillelasku:				1873 marraskuu
Vetoisuus:				925,28 brt, 883,13 nrt
Kantavuus:				400 standarttia puutavaraa
Mitat:					53,55 x 10,26 x 6,13 m
Miehistö:				14
Omistajat:
Karl Albert Johansson ym., Vårdö	30.3.1907 - 09.01.1910
Päälliköt:
Karl Gustaf Karlsson			1907 huhtikuu - 1908 huhtikuu 
Hj. Mattsson				1908 huhtikuu - 09.01.1910

Laiva ostettiin vaihtokaupalla ruotsalaiselta varustamolta. Parkkilaiva Kings County luovutettiin Ruotsiin ja Truro saatiin Ahvenanmaalle. Välirahana maksettiin 7000 kruunua.

Alus purjehti karille ollessaan painolastissa matkalla Walmerista Jamaikalle lähellä Littlehamptonia Englannin etelärannikolla 4.3.1908. Parkki saatiin hinaajan Jummon avulla irti karilta. Korvausta maksettiin 20 puntaa sterling.

Aluksen ollessa Tornion satamassa 26.6.1909 merimies kiipesi maston huippuun, joka silloin katkesi. Alas pudotessaan hän sai onneksi kiinni maston vanteista ja pelastui näin varmalta kuolemalta.

Parkki ajautui maihin koksilastissa matkalla Englannin West Hartlepoolista Tukholmaan 9.1.1910. Haaksirikko tapahtui Rubjergin luona Tanskan länsirannikolla. Miehistö pelastui, mutta alus tuhoutui hylyksi.

Matkoja vuosina 1907 - 1910

Kirjoja ja kirjoituksia:
Kåhre, Georg		Den åländska segelsjöfartens historia
magister		Ålands Nautical Club r.f.
Kåhre, Karl		Mariehamn 1988		
sjökapten:		815 s. (s. 111)
			ISBN 951-99965-1-6
The Mercury:		Mutiny on a Barque
(Hobart)		The Mercury, 23 April 1908, page 4 
Perä-Pohjolainen:	Omituinen tapaturma 
			Perä-Pohjolainen 73/1909, 29.6.1909
Sundberg, Göte:		"Från den vida oceanen"
sjökapten		Skeppsredaren Erik Nylund
			Mariehamn 2002
			344 s. (s.107-110)
			ISBN 952-5064-22-0
Uudenkaupungin Sanomat:	Kapina "Truro" -laivalla
			Uudenkaupungin Sanomat 37/1908, 31.3.1908
Åbo Underrättelser:	Myteri på finskt fartyg
			Åbo Underrättelser 78/1908, 20.3.1908
			Myteriet vid Spithead
			Åbo Underrättelser 80/1908, 22.3.1908
			Barkskeppet Truro strandat
			Åbo Underrättelser 9/1910, 10.1.1910
Åland:			Fartygsbyte
			Åland 33/1907, 24.4.1907
			Myteri å åländska barken Truro
			Åland 25/1908, 25.3.1908

 

			Copyright © Jukka Mikkola