Winefred ex Winifred
winefred.jpg (54162 bytes)

Hobart, Tasmania. Copyright Suomen Merimuseo, merikapteeni Sten Lillen kokoelma.

Rautafregatti
Tunnuskirjaimet:			VDGH
Rakentaja:				C. Cram & Co., Chester 1855, Englanti
Vesillelasku:				Sandycroft 27.12.1854
Vetoisuus:				1359,00 brt, 1318,66 nrt
Kantavuus:				2500 dwt, puutavaralasti 650 standarttia puutavaraa
Mitat:					69,20 x 10,70 x 6,67 m
Miehistö:				1+3+15 (1894)
Omistajat:	
Johan Wilhelm Söderlund, Rauma		1894 maaliskuu - 1895 lokakuu
J.W. Söderlund ja A. Söderlund, Rauma	1895 lokakuu - 1899 lokakuu
Päälliköt:
Frans Wilhelm Laine (1860-1930)		1894 maaliskuu - 1895 toukokuu (Rauman merikoulun rehtori 1915-1920, merenkulkuneuvos Merenkulkuhallituksessa 1926-1930)
Wilhelm Fagerholm (1855-1929)		1895 toukokuu - 20.06.1898 (merenkulkuneuvos Merenkulkuhallituksessa 1917-1925)
Gustav Wilhelm Wass (1866-1943)		25.06.1898 - 1900

Rautafregatti rakennettiin varustamolle Sharples, Jones & Co. Liverpooliin. Neitsytmatka purjehdittiin Liverpoolista Madrasin kautta Coringaan 16.4. - 29.7.1855.

Englantilaisomistuksessa klipperi kuljetti mm. siirtolaisia Englannista Australiaan. Ensimmäinen matka tehtiin Lontoosta Brisbaneen 4.10.1873 - 11.1.1874 ja matkustajina oli 464 siirtolaista. Toinen matka purjehdittiin vuotta myöhemmin. Matka Gravesendista Brisbaneen tehtiin 22.12.1874 - 14.4.1875. Mukana oli 25 matkustajaa ja 449 siirtolaista.

Fregatti oli järjestyksessään toinen rautarunkoinen purjelaiva Suomessa ja se ostettiin varustamolta Taylor, Bethell & Roberts Lontoosta hintaan 100 000 markkaa. Alus toimi koululaivana.

Ensimmäinen kaukomatka tehtiin painolastissa Gravesendista Kanadan Miramichiin 25.4. - 31.5.1894.

Winefred SB.jpg (44292 bytes)

Merikapteeni Helge Heikkisen arkisto.

Laiva kuljetti 650 standartin puutavaralastin Miramichista Melbourneen. Matka tehtiin 25.6. - 11.10.1894.

Vuonna 1895 laiva vei puutavaralastin Gävlestä Australian Port Adelaideen (26.7. - 22.11.1895).

Merikapteeni Frans Wilhelm Laine (1860 - 1930). Hän toimi päällikkönä nelimastoparkki Fenniassa 1895 - 1899. Hän toimi Merenkulkuhallituksen luotsi- ja majakkaosaston merenkulkuneuvoksena vuosina 1926 - 1930. Suomen Merenkuku - Finlands Sjöfart n:o 60/1923.

Alus myytiin 2500 punnan hinnalla lokakuussa 1899 Ranskaan. Viimeinen kaukomatka purjehdittiin nikkelimalmilastissa Uuden Kaledonian Port Mueosta Brasilian Pernambucon kautta Glasgowiin 1.6. - 24.11.1899.

Ranskasta laiva myytiin Brasiliaan ja se toimi varastolaivana.

Fagerholm.jpg (9437 bytes)

Merenkulkuneuvos, merikapteeni Wilhelm Fagerholm (1855 - 1929)  toimi päällikkönä teräsfregatissa Occident 1899 - 1900. Hän toimi Merenkulkuhallituksen merenkulkuosaston merenkulkuneuvoksena vuosina 1917 - 1925. Merenkulkulaitos 1917 - 1967.

Matkoja vuosina 1894 - 1900

Kirjoja ja kirjoituksia:
The Argus:			The Winefred
(Melbourne)			An Experience Amongst Ice
				The Argus, 11 January 1892, page 10
Chester Chronicle:		Launch at Sandycroft
				Chester Chronicle, 23 December 1854, page 8
Evening Mail:			Launch of an Iron Ship
(London)			Evening Mail, 1 January 1855, page 1 
Grönstrand, Lars:		"Winefred" not "Winifred"
fil.mag.			Sea Breezes Vol. 58, No. 460 April 1984
				p. 292
Hella, Tenho:			Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä
				Rauman - Uudenkaupungin rekisterialueet
				Newprint Oy Uudenkaupungin paino 2001
				612 sivua, (s. 209)
				ISBN 951-26645-4-8 (Rauman Merimuseoyhdistys)
Hetherington F.W.:		The Immigrant Ship Winefred
				The Brisbane Courier, 28 January 1895, page 7
Hufvudstadsbladet:		Raumo järnfregattskeppet "Winefred"...
				Hufvudstadsbladet 186/1899, 14.7.1899
				Dödsfall. Sjöfartsrådet Wilhelm Fagerholm
				Hufvudstadsbladet 222_2P/1929, 19.8.1929
Kauppalehti:			Merenkulkuneuvos Wilhelm Fagerholm kuollut
				Kauppalehti 190/1929, 19.8.1929
Lille, Sten			Suomen valtameripurjehtijat
sjökapten			Finlands djupvattenseglare
Grönstrand, Lars		The Finnish Deep-Water Sailers
fil. mag.:			Etelä - Suomen Kustannus Oy
				Lieto 1979
				224 sivua (s. 92-93)
				ISBN 951-9064-31-1
Länsi-Suomi:			Kuollut. Merenkulkuneuvos Wilhelm Fagerholm
				Länsi-Suomi 188/1929, 17.8.1929
Löfman, Evi:			En sjömanstös från Finland jämte 
				föräldrar på världsomsegling 1898-1899
				Ålands Sjöfart 4/1982 s. 159-162, 5/1982 s. 218-223
Perry, F.W.:			Charles Bethel - Shipowner
				Marine News Volume XLV No. 4 April 1991 
				s. 218	
Päivälehti:			Pitkältä merimatkalta...
				Päivälehti 150/1898, 3.7.1898
The Queenslander:		Grounding of the Winefred
(Brisbane)			The Queenslander, 7 December 1872, page 3
Rauman Lehti:			Merimiehemme
				Rauman Lehti 65/1897, 14.8.1897
Soinila, Hannu:			Rauman kauppalaivasto 1890-1910
				Brassip piukka 3
				Rauman Merimuseoyhdistyksen julkaisuja n:o 3
				Rauma 1995
				62 sivua (s. 14-17)
				ISBN 951-96645-0-7
Suomen Merenkulku:		Dödsfall. Sjöfartsrådet Wilhelm Fagerholm
				Finlands Sjöfart - Suomen Merenkulku 9/1929 s. 315
				Sjöfartsrådet F.W. Laine 70 år
				Finlands Sjöfart - Suomen Merenkulku 11/1930 s. 368
				Sjöfartsrådet F.W. Laine död
				Finlands Sjöfart - Suomen Merenkulku 12/1930 s. 413
				70 år. Sjökapten G.W. Wass
				Finlands Sjöfart – Suomen Merenkulku 1/1936 s. 21
				Kuollut. Merikapteeni G.W. Wass
				Finlands Sjöfart - Suomen Merenkulku 9/1943 s. 309
The Sydney Morning
Herald:				The Winefred
				The Sydney Morning Herald, 24 March 1891, page 4
				A Notable Mariner. Death of Captain E.P. Ellis
				The Sydney Morning Herald, 8 January 1915, page 8
Vartiainen, Hannu:		Rauman merenkulun historia
merikapteeni			Rauman merimuseo 2016
				606 sivua (s. 263-268)
				ISBN 978-952-68562-0-9
Vuori Piia/Vartiainen Hannu:	Rauma, purjelaivat ja politiikka
				J.W. Söderlund
				Rauman merimuseo
				Esa Print, Lahti 2010
				270 sivua (s. 35, 141-157, 229-231, 252-253)
				ISBN 978-952-67115-4-4
Åbo Tidning:			Fartygsköp
   				Åbo Tidning 83/1894, 29.3.1894
				Järnskeppet Winefred...
				Åbo Tidning 58/1896, 29.2.1896
Ålands Sjöfartstidning:		Dödsfall. Kommunalrådet Johan Wilhelm Söderlund
				Ålands Sjöfartstidning 83/1904, 23.7.1904

 

				Copyright © Jukka Mikkola