Yarkand
yarkand.jpg (11146 bytes)

Skönvikissä lähellä Sundvallia vuonna 1897. Sea Breezes No. 149, Vol. XV. April, 1932. Captain Sten Lille.

Rautafregatti
Tunnuskirjaimet:			VDGS
Rakentaja:				Barrow Shipbuilding Co., Barrow-in-Furness 1877, Englanti
Vesillelasku:				29.01.1877
Vetoisuus:				1279,11 brt, 1272,75 nrt
Kantavuus:				malmilasti 2006 tonnia, kivihiililasti 1915 tonnia, vehnälasti 17265 säkkiä, puutavaralasti 565 standarttia
Painolasti:				600 tonnia
Mitat:					66,54 x 11,35 x 6,90 m
Miehistö:				1+2+17 (1897)
Omistajat:
O.W. Lundén, J.R. Ignatius,
W. Kaitila, Hj. Nordling ja
Johanna Östman, Rauma
(Laiwanwarustajayhtiö Rauma)		28.07.1897 - 04.01.1901
Päälliköt:
Oscar Waldemar Lundén (1851-1934)	02.08.1897 - 1898 elo/syyskuu
Johan Anton (Antti) Saarni (1867-1906)	1898 elo/syyskuu - 1900

Merikapteeni Oscar Waldemar Lundén (1851 - 1934). Suomen Merenkulku - Finlands Sjöfart n:o 42/1922.

Rautafregatti rakennettiin varustamolle E. Bates & Sons Liverpoolista. Neitsytmatka purjehdittiin rautatiekiskolastissa Cardiffista Kurracheen (Karachi) 10.5. (valmis) - 25.8.1877.

Suomeen laiva ostettiin samalta varustamolta hintaan 3700 puntaa = 92500 markkaa ja se makasi ostohetkellä Dundeessa. Alus oli saapunut sinne Intian Kalkutasta juuttilastissa 8.7.1897.

Ensimmäisenä kaukomatkana vietiin puutavaralasti Sundsvallista Australian Port Adelaideen 2.10.1897 - 20.1.1898. Matkalla yksi merimies putosi kovassa myrskyssä mereen ja hukkui Atlantilla.

Merikapteeni Antti Saarni (1867 - 1906). Hän toimi päällikkönä parkkilaivassa Salem 1902 -1905. © Rauman merimuseo.

Laiva purjehti Floridan Pensacolasta Lontooseen 30 päivässä (21.12.1898 - 20.1.1899). Normaalisti matkaan menee 35 - 45 päivää.

Upea fregatti Port Adelaidessa. State Library of South Australia. B11879.

Alus ajautui myrskyssä yöllä hiekkasärkälle Perdidon ja Mobilen välissä Meksikon lahdella 29.12.1900. Fregatti oli ollut 600 tonnin painolastissa matkalla Belfastista Mobileen. Miehistö pelastui. Laiva saatiin irti särkältä ja se hinattiin Pensacolaan, jossa se myytiin. Myynti tapahtui hintaan 1600 dollaria iltapäivällä 4.1.1901. Alus muutettiin myöhemmin proomuksi ja sai uudeksi nimekseen New Jersey. Proomu oli rekisterissä vielä 1930 - 1931.

Matkoja vuosina 1897 - 1900

Kirjoja ja kirjoituksia:
Blomqvist, Bertil:	Rauma/Raumo Lat. 61º08'N Long. 21º30'E
			Malamok 1989, AICH
			64 pp., p.18-22
			Brassip piukka 2
			Rauman Merimuseoyhdistyksen julkaisuja n:o 2
			Rauma 1992
			63 sivua (s. 47-59)
			ISBN 951-96645-0-5  
The Federal Reporter:	The Federal Reporter
			Volume 120
			March-April 1903
			St. Paul West Publishing Co. 1903
			p. 887-893 
Hella, Tenho:		Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä
			Rauman - Uudenkaupungin rekisterialueet
			Newprint Oy Uudenkaupungin paino 2001
			612 sivua, (s. 212)
			ISBN 951-26645-4-8 (Rauman Merimuseoyhdistys)
Lille, Sten		Suomen valtameripurjehtijat
sjökapten		Finlands djupvattenseglare
Grönstrand, Lars	The Finnish Deep-Water Sailers
fil. mag.:		Etelä - Suomen Kustannus Oy
			Lieto 1979
			224 sivua (s. 94)
			ISBN 951-9064-31-1
Rauman Lehti:		Taas uusi rautalaiwa Raumalle
			Rauman Lehti 61/1897, 31.7.1897
Soinila, Hannu:		Rauman kauppalaivasto 1890-1910
			Brassip piukka 3
			Rauman Merimuseoyhdistyksen julkaisuja n:o 3
			Rauma 1995
			62 sivua (s. 47-48)
			ISBN 951-96645-0-7
Suomen Merenkulku:	Sjökapten Oscar Waldemar Lundén 75 år
			Finlands Sjöfart - Suomen Merenkulku 10/1926 s. 255
			Sjökapten Oscar Waldemar Lundén 80 år
			Finlands Sjöfart - Suomen Merenkulku 10/1931 s. 321
			Kapten Oscar Waldemar Lundén. In memoriam
 			Finlands Sjöfart - Suomen Merenkulku 1934 s. 396
Vartiainen, Hannu:	Rauman merenkulun historia
merikapteeni		Rauman merimuseo 2016
			606 sivua (s. 281-285)
			ISBN 978-952-68562-0-9
Åbo Underrättelser:	Fartygsköp
			Åbo Underrättelser 202/1897, 29.7.1897
			Fregatten Yarkand
			Åbo Underrättelser 6/1901, 8.1.1901

 

			Copyright © Jukka Mikkola