Kirjallisuusluettelon käyttäjälle

Tänä vuonna on tullut kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun koululaiva Suomen Joutsen suoritti viimeisen purjehduksensa Itämerellä ja Suomenlahdella. Aika, jolloin "laivat ovat puuta ja miehet rautaa", on jäänyt historiaan. Tähän on lisättävä, että silloin myös laivat ja miehet olivat rautaa.

Merenkulkuneuvos, merikapteeni Gustaf Eriksonin (1872-1947) viimeiset parkkilaivat Pamir ja Passat suorittivat Grain Race- vehnäreitillä viimeiset purjehduksensa  vuosina 1948 -1949.

Oma kokemukseni purjelaivoihin rajoittuu vain asumiseen ja opiskeluun merimiesammattikoulussa Suomen Joutsenella Aurajoen rannassa, Turussa vuonna 1969.
Mikäli olisin elänyt sukupolvea aikaisemmin, olisi minunkin pitänyt hakeutua purjelaivaan. Purjelaivapraktiikka oli entiseen aikaan pätevyysvaatimuksena haettaessa merenkulkuopistoon (merikouluun), päämääränä merikapteenintutkinto. Pätevyysvaatimus kahden vuoden purjelaivapraktiikasta poistui asetuksesta vuonna 1949.

Olen tehnyt oheisen bibliografian, jonka tarkoituksena on palvella sekä alan harrastajia että tutkijoita. Suurten purjelaivojen kiehtova historia tulee esille niitä koskevassa kirjallisuudessa.

Helsingissä marraskuussa 2001

Jukka Mikkola
merikapteeni