3. 1800 luku
graphic
Kartta on vuodelta 1840. Ritoniemen ja Ukonniemen tilat kuuluivat Jyväskylän kylään samoinkuin niiden eteläpuolella sijainnut Koskenpään tilakin. Kaikki tilat olivat suuria. Ritoniemen ja Ukonniemen välinen raja halkaisi niemen kahtia. Oli siis ikäänkuin kaksi niemeä, Ritoniemi ja Ukonniemi. Ritoniemeä hallinnoi 1800 luvun lopulla Juhio Kallenpoika Hinkkanen (s. 1864)
Kartassa Ukonniemen tilan rakennusten kohdalla lukee torppa. Muutama sata metriä  tuon Ukonniemen torpan pohjoispuolelle syntyivät myöhemmin Pohjanniemen tilan rakennukset.Ritoniemen tilan eteläpuolella sijaitsevaan Koskenpään tilaan kuuluivat mm. nykyinen Lohikoski ja Lahjaharju. Jyväskylän kaupunki rajoittui pitkään Tourujokeen. Tästä yhteisestä historiasta johtuen Ritoniemi ja Lohikoski kuuluvat edelleen saman postinumeroalueeseen 40250,
Palokka sijaitsi siis pääosin Palokka- ja Alvajärven länsipuolella. Raja Jyväskylän kylän ja Palokan kylän välissä kulki siis Pappilanjoessa ja keskellä Palokkajärveä. Ritoniemeen kuljettiin kaupungin suunnasta Tyyppälänlahden itäpään kautta.
Kartassa näkyy Tyyppälänlahden pohjoisrannalla pieni rantaniittyalue, joka kuului Jyväskylän kaupunkiin ja siirtyi vasta vuoden 1949 aluevaihdossa osaksi Jyväskylän maalaiskuntaa samalla kun Lahjaharju siirtyi Maalaiskunnan puolelta  osaks kaupunkiai .