9. Ritoniemen kaavoitus pien- ja kerrostalo alueeksi
Jo viisikymmenluvn alkupuolella Jyväskylän kaupunki ja maalaiskunta keskustelivat ja osin sopivatkin Ritoniemen ja Palokan kaavoituksesta. Jyväskylän kaupunki ja maalaiskunta  sopivat uudelleen 1960, että maalaiskuntaan tehdään yleiskaava ja jossa sovittiin Ritoniemen kaavoituksesta. Tehty yleiskaava hyväksyttiin vuonna 1968. Lääninhallitus oli lisäksi vaatinut vuonna 1966, että Ritoniemn alueelle tuli laatia rakennuskaava. Vuonna 1970  lääninhallitus hyväksyi kaavan, jolle alueen nykyinen ilme perustuu. Kaava on toteutunut pienin muutoksin. Ritoniemen kaavaan merkityistä kerrostaloista on vielä kaksi rakentamatta. Pientaloja on vielä mahdollista muutama rakentaa, koska vanhoille tonteille on varattu rakennusoikeutta toisellekin rakennukselle.Kaavaa korjailtiin jonkun verran ja se sai nykyisen muotonsa vuonna 1982.
Kaavan laatimisen jäkeen valmistui Ritoniemeen pajon omakotitaloja ja rivitaloja.
Kaavoituksesta johtuen Jyväskylän kylässä sijaitsevat Ritoniemi ja Ukonniemi alkoivat lähestyä Palokan kylässä sijaitsevaa Keski-Palokkaa. Niistä muodostui näin yhtenäinen asuinalue yhteisine palveluineen ja vanha jako Jyväskylän kylän ja Palokan välillä hämärtyi. Ukonniemen tilan alueelle syntyi taajama palveluineen, joita sekä Keski-Palokan että Ritoniemen asukkaat hyödynsivät ja jota alettiin kutsua Palokan taajamaksi.
Palokka ja Seppälänkangas ovat molemmat lähietäisyydellä palveluineen.
_________________________________________________________
Näkymä etelään, uimarannan ja kaupungin suuntaan, Pohjanniementie 7 rakennuspaikalta viidentoista metrin korkeudelta keväällä 2009
graphic
_________________________________________________________
Näkymä Pohjanniementie 7 kohdalta länteen, Laajavuoren suuntaan..
graphic