2. Ritoniemi sijaitsee Jyväskylän kylässä
graphic
Jyväskylä kuului Jyväskylän maakirjakylään. Väestölaskenta oli aioinaan järjestetty perustumaan tähän jakoon. Palokka oli oma maakirjakylänsa, joka sijaitsi Jyväskylän maakirjakylän länsi- ja pohjoispuolella. Jyväskylän kylä oli laaja kooltaan ja siihen kuuluivat siis kaupungin itäpuoliset alueet, Jyväsjärven eteläpuoleiset alueet ja kaupungin lansipuolella olleet alueet. Palokan maakirjakylä rajoittui eteläreunastaan tuohon Jyväskylän kylään. Kaupunki oli perustamisvaiheessa pieni maa-alue Jyväskylän kylän keskellä. Nykyinen Jyväakylän kaupunki viimeisen kuntaliitoksen jälkeen sisältää tuon Jyväskylän kylän alueet ja sen lisäksi pohjoispuolella Palokan ja Korttajärven ja osia Leppäveden maakirjakylästä.