Huvudsidan Djuprymdsbilder Solsystemet
Bilderna är tagna i trakten kring Vasa i Finland och uppdateras och byts delvis ut några gånger om året.
Stjärnvyer, vidvinkelbilder

Vintergatan

Vintergatan

Vintergatan

Vintergatan

Kas-Kef

Svanen

Ljusförorening

Auriga

Norra Svanen

Hyaderna

Auriga

Cyg-Kef

Örnen

Mel20/Holmes

Vulpecula

Stjärnbågar

Orion

Cassiopeja

NGC1499

Orion

Gamma cygni

Cygnus

Per, Kas

Cygnus

Perseus

Mel 111

Kusken

Orion

Cassiopeja

Sagitta
Nebulosor, stjärnhopar

NGC2175

M27

M45

NGC6995/6992

M42, M43

M11

M38

B33, IC434

NGC2264

M35

B142, B143

CR69

M44

B145, B144

M67

IC443

NGC869, NGC884

M52

NGC7789

NGC281

M34

M78

M3

NGC2264

SH2-101

NGC2244

M29/NGC6888

IC5067/NGC7000

Gamma Cygni

Cr399/Coathanger

B168/IC5146

IC405 / IC410

IC1396

IC5067

M5
Galaxer

M31

M81, M82

M51

NGC2903

M31

M33

M64

NGC7331

M109

NGC4565

M65, M66

NGC 147, NGC185

M84, M86, M87

M106

M108, M97

© J. Käld             Föregående sida     Huvudsidan