Föregående Bild Jupiter Nästa Bild
Exponering 1/15 Sek
Film Fujichrome 200
Teleskop/optik 1220mm f6 Newton + 2X Barlow
Bildbehandling Epson 2450 photoscanner, Adobe Photoshop
Datum 22.10.2001

© J. Käld         Föregående sida     Föregående meny     Huvudsidan