Föregående Bild Månen Nästa Bild
Exponering 2 x 1/500 Sek
Film Pentax ist DS digital camera, 800 ISO
Teleskop/Optik 1530mm f4.6 Newton
Bildbehandling Adobe Photoshop
Datum 10.03.2006
Bildtext Månen 18:52 UT. På denna bild syns de stora strålkratrarna tydligt. Strålarna består av materia som slungats ut vid meteoritnedslag.

© J. Käld         Föregående sida     Föregående meny     Huvudsidan