Föregående bild NGC6871, NGC6883 Nästa bild
Exponering 18min.
Film Fujichrome Provia 400
Teleskop/optik Sigma 400/5.6 APO
Bildbehandling Adobe Photoshop
Datum 08.09.2007
Vintergatan i de centrala delarna av Svanen.

© J. Käld         Föregående sida     Föregående meny     Huvudsidan