Föregående bild Orion går upp i ljusförorening. Bevara den mörka natthimlen! Nästa bild
Exponering 13min.
Film Fujichrome Provia 400
Teleskop/optik 28mm/f4
Bildbehandling Minolta Dimage SD 4, Adobe Photoshop
Datum 08.12.2004
Alla stjärnor utom de ljusstarkaste försvinner i ljusföroreningen från närmaste stad (avst. 15km). Det här är ett växande globalt problem som också påverkar annat än astronomi.
Linkar:
http://www.ljusstyrkan.se/omoss/index.asp
http://www.pha.jhu.edu/~atolea/second/index.html
http://www.darksky.org/

© J. Käld         Föregående sida     Föregående meny     Huvudsidan