Föregående bild Polstjärnan och stjärnbågar. Nästa bild
Exponering 40min.
Film Fujichrome 200
Teleskop/optik 28mm/f5,6
Bildbehandling Minolta Dimage SD 4, Adobe Photoshop
Datum 31.01.2005
Bildtext

© J. Käld         Föregående sida     Föregående meny     Huvudsidan